Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emma Solnestam Lövenstad (fotograf Rosie Alm)

Emma Solnestam Lövenstad

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mitt djupa engagemang bottnar i att ge kommande generationer förutsättningar att kunna leva bra liv på en fungerande planet. Dina barn, och mina barn. Det är vår tids ödesfråga och det går för långsamt. Det krävs politiker med mod för att rädda vår jord. Jag är modig. Förutom klimatet ligger skolan mig närmast om hjärtat. Jag vill ge alla barn förutsättningar att få lyckas i skolan.

Presentera dig själv

Jag engagerade mig politiskt för att kunna se mina barn och barnbarn i ögonen och ärligt säga att jag gjorde allt jag förmådde för att ge dem en grön och hållbar planet att leva på. Jag är målinriktad, effektiv och otålig. Boende på Ekerö utanför Stockholm med man och tre barn. Utbildad civilingenjör i kemiteknik som ramlade in på IT-spåret och startade eget. Hobbyodlare och löparfrälst.

Vad har du för yrke?

Jag är egenföretagare och arbetar som IT-projektledare åt en svensk bank.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa. Jag vill se fokus på sakfrågorna och kompromissvilja för att hitta breda lösningar.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Emma Solnestam Lövenstad

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Vi i Centerpartiet anser att det är bra med en mångfald av aktörer i skolan. Vinstuttag möjliggör för fristående skolor att kunna återinvestera och utveckla verksamheten, exempelvis anställa fler och skapa en buffert för framtiden. Men vi tolererar inte att det sker på bekostnad av en enda elev. Granskningen av skolaktörer ska stärkas och skolor som inte uppfyller kraven ska kunna stängas snabbt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Vi kommer behöva alla kraftslag framöver för att klara den enorma omställningen till el som pågår i hela landet. Sol- och vindenergi behöver byggas ut kraftigt, och personligen tror jag mycket på havsbaserad vindkraft i närtid. Utmaningen med kärnkraft är tiden. Vi behöver snabb, grön och billig el nu! Parallellt med det kan vi bygga småskalig kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Gängvåldet är ett av våra mest akuta samhällsproblem. Att vi måste jobba ännu hårdare för att bekämpa brottsligheten det är vi alla överens om. Men visitationszoner riskerar att hota förtroendet som finns mellan polisen och människor och därmed förvärra situationen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Vi i Centerpartiet har varit drivande för i införandet av RUT och det finns flera stora fördelar med RUT-avdraget. Det skapar arbetstillfällen, det minskar svartarbetet vilket ökar tryggheten för de som istället kan arbeta vitt, och det frigör tid och underlättar vardagen för köparen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Extra viktig För mig är det självklart att vi som rikt land, ska hjälpa fattigare länder. Alla vinner på en värld där länder präglas av jämställdhet, öppenhet, frihet, rättssäkerhet, demokrati och hållbarhet. Biståndet ska gå dit det gör störst skillnad för fattiga människor och klimat.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Jag tycker att vi ska behålla monarkin som den ser ut idag, där kungahuset inte har någon formell makt. Makt ska inte kunna ärvas, utan tilldelas genom allmänna val. Däremot är det rimligt att se över apanaget för att ha en försvarbar nivå.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Det här är en svår balansgång. Å ena sidan är det viktigt att man har råd att bo och leva i hela Sverige, å andra sidan vill jag att vi ska pusha på så mycket det går för omställning till elektrifierat. Men det finns fler sätt att styra mot omställning.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Sveriges höga flyttskatter är ett problem, rörligheten i Sverige är för låg. Den som gör en långsiktig investering i sitt boende ska inte bestraffas. Men vi ska inte heller gynna kortsiktig spekulation på heta bostadsmarknader.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Kulturen måste få vara fri. Det är viktigt för demokratin. Därför ska politiker inte försöka styra vad kulturen handlar om. Och jag ser positivt på att privata aktörer är med och finansierar till större del.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Extra viktig Vi är många som är överens om att vindkraften behövs. Samtidigt fick bara 22 procent av vindkraftsansökningarna tillstånd under 2021. För att få fler tillstyrkanden behöver det bli mer attraktivt med vindkraft. De är nödvändigt med lokala ersättning till boende i närheten och kommuner som ger tillstånd.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Extra viktig Att förbjuda tiggeri i Sverige hjälper inte, istället måste vi hitta lösningar på EU-nivå som innebär att medlemsländerna tar ansvar för sina fattiga medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Extra viktig Att stå upp för alla människors lika rätt och värde är en självklarhet för mig. Mycket i samhället är uppbyggt kring könen man och kvinna, och det skapar stora utmaningar för de som inte identifierar sig som något av dessa.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Vi i Centerpartiet vill inte detaljstyra människors privatliv. Samtidigt ser vi att dagens föräldraförsäkring för med sig ett antal jämställdhetsproblem som vårt samhälle måste ta itu med. Föräldraförsäkringen ska premiera ett jämställt uttag av föräldradagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Virtuella vårdcentraler avlastar primärvården och driver på utvecklingen av digital vård, vilket är viktigt för boende på landsbygden med längre avstånd till vård. Samtidigt finns kritik för onödiga läkarbesök. Centerpartiet anser därför att verksamheten behöver regleras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Det är viktigt att vi på EU-nivå kommer överens om en gemensam asylpolitik. I Sverige kan vi inte ha en lagstiftning som skiljer sig väsentligt från andra EU-länder. Ett exempel är de permanenta uppehållstillstånden, vilka är bättre för integrationen, där Centerpartiet är beredda att göra tillfälliga tillstånd till huvudregel för ligga i linje med övriga EU.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Extra viktig Ett NATO-medlemskap stärker vårt lands försvar och säkerhet i en tid då vare sig Sverige eller något annat europeiskt land längre kan ta freden eller friheten för given. Ett svenskt Natomedlemskap skulle höja tröskeln för militära konflikter och därmed ge en konfliktavhållande effekt i norra Europa.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Vi behöver satsa på det som får arbetslösa i jobb, fler jobb i växande småföretag och bättre matchning till de många lediga jobben, inte högre a-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Att förändra strandskyddet är något som Centerpartiet arbetat hårt för. Det betyder inte avskaffa det rakt av. Jag är också mån om allemansrätten. Men det finns många små sjöar och vattendrag, där det är orimligt med de strandskyddsregler som gäller idag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Oberoende medier är en av grunderna för en demokrati. Det är viktigt att samhället granskas. Vi vill också att public service ska ha många olika typer av program, så att människor tycker att det är intressant att höra eller se på programmen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Extra viktig Centerpartiet har sedan tidigare kommit överens med regeringen och Liberalerna om att stoppa försäljningen av nya bensin- och dieselbilar från 2030. Det är viktigt att alla medborgare får god framförhållning på den här typen av beslut, så vi står fast vid 2030.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Extra viktig Jag går till val på att alla barn ska få lyckas i skolan. Elevers psykiska hälsa försämras och det är viktigt att stärka elevhälsovården ytterligare. Att få betyg redan från åk 4 tror inte jag förbättrar detta, snarare sätter ännu större press på barnen. Det finns andra sätt att istället säkerställa dialogen om hur det går för barnen mellan lärare och vårdnadshavare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Skatteutjämningssystemet är viktigt för att upprätthålla likvärdighet i hela landet. Samtidigt ser vi betydande brister i dagens system. Många kommuner i Sverige har det i dag svårt ekonomiskt, med en åldrande befolkning, stora avstånd, sviktande skatteunderlag och hög kommunalskatt. Därför behövs ett mer rättvist utjämningssystem.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Extra viktig Köp av sexuella tjänster är ingenting annat än betalt övergrepp. De som drabbas är utsatta människor, oftast kvinnor. En person som utnyttjar andra personers utsatthet ska straffas hårt – särskilt om offret är ett barn.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Hyresregleringen behöver förändras. Samtidigt som hyresregleringen behöver moderniseras, är det viktigt att det så kallade besittningsskyddet, rätten att bo kvar, ska vara fortsatt starkt. Det behövs också ett skydd mot chockhöjningar av hyror. Hyresgästens ställning och möjlighet till inflytande behöver också stärkas i hyresförhandlingarna, samtidigt som variationer i hyresnivåer tillåts.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Att kunna pendla snabbt och effektivt genom vårt land är oerhört viktigt för både människor och företag. Vi behöver investera i nya stambanor för höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Sjukvården behöver förändras och blir jämlik mellan olika delar av landet. Men det betyder inte att den behöver bli statlig.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Det finns många andra områden som vi prioriterar högre.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Centerpartiet har länge drivit på för förbättringar av den svenska modellen. En modern, trygg och flexibel arbetsrätt, som möter behoven för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Regler som tar hänsyn till företagens behov av flexibilitet och kompetensförsörjning, de anställdas behov av trygghet och möjlighet till omställning samt de arbetslösas behov av att kunna få ett jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Jag ser mycket positivt på gruvdrift i Sverige. Metaller som behövs i exempelvis batterier till elbilar kan brytas på ett säkert och klimatsnällt sätt i vårt land. Självklart ska återvinning av redan upptagna metaller vara prio ett, men vi ser att behovet av fler gruvor i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Den som söker asyl i Sverige och har skyddsskäl ska få stanna här och få bästa möjligheter att integreras. Den som får avslag ska snabbt återvända till sitt hemland. Barn och föräldrar ska ha rätt till återförening och den som har mycket stark anknytning till Sverige ska få stanna kvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Solnestam Lövenstad: Avvägningen mellan att skydda den svenska skogen från avskogning och markägarens rätt att själv bestämma över sin skog är svår. För min del väger alla människors rätt att vi som politiker för en ansvarsfull klimatpolitik där biologisk mångfald skyddas och koldioxidutsläpp minskar, lite tyngre.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emma Solnestam Lövenstads val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning