Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Hamrin (fotograf Erik Hamrin)

Erik Hamrin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kandiderar till riskdagen för att - få på plats nya lagar och regler för att krossa organiserad brottsligheten. - stärka Sveriges fossilfria energiproduktion - minska invandringen och skapa incitament för att öka självförsörjningsgraden hos nyanlända - återupprätta kunskapsfokuset i svensk skola

Presentera dig själv

Jag är en 40+ gift tvåbarnspappa från Västmanland som idag kombinerar ett vanligt yrke med politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun. Vi bor på en liten gård i Västmanland där vi har hästar, höns & katter. Därtill massor av ogräs att tampas med. När jag inte jobbar är jag med min familj, kör motorcykel, spelar TV-spel eller lagar mat.

Vad har du för yrke?

Processutvecklare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Tomas Tobé

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerligt orienterad majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Erik Hamrin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Det är inte vinstutdelningen bland privata aktörer som är skolans problem. Det som behöver göras handlar om att ställa tydliga krav på utbildningskvalitet i form av läromedelstillgång, lärarbehörighet och tydliga mätetal för verksamhetskrav.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Extra viktig Svensk energiproduktion måste vara planerbar och fossilfri. Kärnkraften är en nyckeldel av detta, den ska innehålla såväl vatten- sol- och kärnkraft. Även vindkraft har sin plats i vår kraftmix, men i det går inte att komma i från att garanten för tillgång till planerbar och fossilfri energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Extra viktig Även om det innebär utmaningar för avvägning i vilka fall detta ska nyttjas så är verktyget i sig ett viktigt redskap för polisen sett till utvecklingen vi ser i särskilt utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Att avskaffa RUT skulle göra så att arbetstillfällen för de som saknar högre utbildning försvinner, det vore ofördelaktigt. RUT skapar arbetestillfällen och ger människor möjlighet att få hjälpa hemma. Detta är viktigt, inte minst för äldre som kanske vill ha hjälp med saker utöver det som hemtjänst innebär.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Biståndet ska inte vara angivet som ett procentmål av BNP. Det skapar en funktion där biståndet växer varje år, trots att det är dokumenterat att det inte går att fullt upp följa hur dessa pengar används och vilken nytta de gör.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Jag är egentligen inte uppsjungen på hur stort appanaget är idag, men det finns utrymme för att ifrågasätta hur stor kostnaden för monarkins bevarande ska vara.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Extra viktig Priserna på energi är rakt upp och ner vansinniga idag. Skatten behöver sänkas för att människors vardag och ekonomi ska kunna hantera denna kostnad. Det är inte rimligt att staten ska tjäna så här mycket pengar på något som människor i många fall inte kan välja bort.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Kulturen behöver till del vara oberoende, men en större del av produktionerna idag kan definitivt ta hjälp av privat finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Nej. Motståndet mot vindkraft i våra finns av en anledning. En kommun bör, med undantag för försvarsfrågor, ha mycket stor rådighet över vad som ska och inte ska byggas i kommunen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Extra viktig Tiggeri är ovärdigt och människor i utsatthet ska få hjälp på andra sätt. Tiggeriet är därtill ofta kopplat till människohandel och utnyttjande.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Att införa fler kön än de biologiska, man och kvinna, kommer skapa oklarheter och försvåra i samhällets maskineri och processer. Med det sagt är det såklart viktigt att de personer som inte identifierar sig som man eller kvinna behandlas på ett värdigt sätt och med respekt, men jag tror inte detta är rätt väg att gå.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Alla familjer har olika förutsättningar. Att få vardagen att funka blir lättare om man får bestämma själv utan pekpinnar. Därmed sagt tror jag att samhället har att vinna på ett jämnt uttag av föräldradagar, det är tvånget som jag tycker är fel.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Om en läkare genom sitt arbete löser ett vårdärende som annars hamnat i primärvården så ska det såklart bekostas av skattepengarna. Sen finns det såklart en diskussion att ha kring ersättningsmodellen. Ett tre-minuters Zoom-samtal kan inte ge samma ersättning som ett personligt läkarbesök med undersökning och längre samtal.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Extra viktig Nej. Sverige har redan tagit emot en stor andel migranter. Det måste vara regel att uppehållstillstånden är tillfälligt. Det underlättar vid utvisning i den händelse den asylsökande begår brott. Det skickar också signalen att den som flyr för att få skydd under en kortare period sedan förväntas återvända hem.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Vi behöver vara med i NATO sett till säkerhetsläget.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Just nu behöver Sverige inte fler incitament som gör det mer gynnsamt att stå utanför arbetsmarknaden.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Jag står bakom det förslag Moderaterna lagt fram som ger kommunerna själva möjlighet att besluta i frågor om strandskydd. Kommunerna kan sina förutsättningar och vet sin inriktningsvilja. Det hade vara bättre än att blankt avskaffa och bättre än att gå på Centerns/MPs-förslag till nytt strandskydd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Nej, Sverige har redan ett högt skattetryck. Försvarets satsningar måste ske genom att vi prioriterar ner andra, mindre viktiga delar i statsbudgeten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: SVT gör många bra sker, det är viktigt med oberoende journalistik.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Extra viktig Över tid behöver fordonsflottan elektrifieras eller gå över till vätgas. Men att göra detta så kort tid är inte realistiskt. EU-parlamentet har beslutat 2035. Det är mer görbart.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Kartläggning över elevernas kunskaper är viktigt och bra, men betyg i den åldern skapar bara administratio. Särskillt ställt mot hur bedömningsgrunderna idag är utformade.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Det finns idag en modell för utjämning, den bör inte utökas. Däremot bör den kompletteras med viktningar kring hur väl mottagande kommuner arbetar med systematiskt förbättringsarbete.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Det är inte i förlängningen försvarbart att subventionera nya hyresrätter om man ska få till det byggande som behövs i Sverige.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Vi har ett stamnät och ett flertal andra projekt inom trafikverketsdomäner som måste gå före ett Socialdemokratiskt/MP-prestigeprojekt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Det blir en för stor apparat att dra runt. Lika vårdflöden och säkrande av liknande behandlingsutfall ja, men staten ska inte vara ansvarig för sjukvård som jag ser det.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Karensdagen fyller ett syfte. Dock var det rätt att under Corona ta bort den då den riskerade att människor med som bär på en allmänfarlig sjukdom gick till jobbet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Det kan vara bra under väldigt specifika omständigheter, i udda fall. Men generellt så bygger mycket i vår ekonomi på trygga anställningsformer. Att skapa generösare regler än idag tror jag inte skulle tjäna samhället i stort.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hamrin: Ja, Sverige har stora möjligheter att utvinna mineraler och malm som kommer behövas för att driva elektrifiering. Det skapar jobb och gör oss som land mer självförsörjande på viktiga material.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Hamrin: Vi ser vad den ökade asylinvandringen lett till. Sverige behöver en minimerad invanding under den tid som ligger framför oss där de som kommit till Sverige integreras och kommer i arbete. När detta skett ska migrationen till Sverige hållas på en sån nivå att parallella samhällen inte växer fram, att alla som kommer hit lär sig svenska och kommer in på arbetsmarknaden/eller i studier.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Hamrin: Marginalskatterna är vansinnigt höga. Det lönar sig inte att arbeta hårt i Sverige

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Hamrin: Låt de som äger skogen sköta och värna skogen. Staten ska inte skapa naturreservat kors och tvärs.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Hamrins val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning

Så svarar Erik Hamrin: Energipolitiken ingår för mig i landets ekonomi.