Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gustav Tällberg (fotograf Sebastian Lindvall)

Gustav Tällberg

Vad har du för yrke?

Laboratorieingenjör/infektionsbiolog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Hanna Wagenius

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det politiska styret jag önskar se efter 2022 är ett vars politik bygger på frihetliga och öppna värderingar. Ett styre som vågar avkriminalisering och legalisera viss narkotika. Ett styre som stärker HBTQI-personers identitet. Ett styre som klarar av att få med hela landet på en grön omställning.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gustav Tällberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: Det ska finnas strikta regler gällande avfall, på samma sätt som det finns strikta regler gällande avfall från fossil drift, som exempelvis bly, partiklar eller koldioxid. Däröver ska politiken sätta teknikneutrala villkor för att säkra en konkurrenskraftig, hållbar, billig och stabil energiförsörjning för att transportera människor, för att ge människor värme och för andra syften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: Extra viktig Sverige är och ska vara ett rättssamhälle där alla bedöms som oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Visitationszoner innebär att alla människor i ett område misstänkliggörs och denna misstro till människor gör samhället otryggt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: Extra viktig Sverige har länge gett ett stort internationellt bistånd och det är jag stolt över. Våra värderingar om öppenhet och frihet utvidgas enklast genom att stödja utbildningsinsatser, sjukvårdsinsatser och andra insatser för att få människor i andra delar av världen att komma ur fattigdom.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: Att födas in i och tvingas till ett visst ämbete är inte värdigt en modern demokrati.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: Extra viktig Skatten på fossila drivmedel har procentuellt sett inte varit så låg som den är nu sedan 1983, samtidigt som hushållens andel av inkomsten för att transportera sig ett mil är lägre nu än på åttiotalet. Vi behöver ett högt pris på koldioxidutsläpp för att den som dumpar avfall också ska betala för sig.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: Kultur är större än bara konst, teater och litteratur. Den absoluta majoriteten av all kultur som producerad idag är privat finansierad, vare sig det är kultur i form av datorspel, musik, film eller arkitektur. Det är en bra sak och politiken borde underlätta för fler privata aktörer att faktiskt kunna finansiera sin egen kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: Extra viktig Det behöver bli tydligare tidigt i processen om en kommun är redo eller inte för en vindkraftsetablering för att ge vindkraftsbolagen en rimlig spelplan. Kommuner bör dessutom till en större del få ta del av de värden som produceras i den egna kommunen i form av regionaliserad fastighetsskatt för att kommuner som tar ett stort ansvar även ska dra nytta av det.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: Extra viktig Det ska inte vara olagligt att vara fattig och be om hjälp från privata aktörer. Att vara ekonomiskt utsatt är associerat med ett antal problem, men det blir inte bättre av att dessa människor skuffas under mattan bort från samhället. Ett tiggeriförbud riskerar istället att göda gängkriminaliteten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: Extra viktig Det juridiska könet borde avskaffas helt. Biologiskt sett finns det inget sätt att dela in människor i två distinkta och separata könsgrupper utan att det finns människor som inte hamnar i kläm. Det finns därför ingen rimlig anledning att bevara konceptet juridiskt kön då det tvingar in människor i kategorier som inte stämmer. Tills det kan avskaffas helt är dock ett tredje juridiskt kön bättre.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: Staten ska dela ut sina bidrag jämt fördelade till respektive förälder. Önskar någon förälder vara hemma längre, så kan de ta ledigt på andra sätt än med hjälp av bidrag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: Ett betyg hjälper inte en elev att nå bättre kunskaper. Bra och närvarande lärare gör det.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: En annan fördelningsmodell för hur medel fördelas över landet behövs. Kommuner som tar ett stort ansvar när det kommer till exempelvis energiförsörjning, matproduktion, gruvdrift, flyktingmottagande och andra liknande områden bör tydligare än idag kompenseras.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: Köp av sexuella tjänster kommer alltid att ske. Om politiken gör det mer riskfyllt att köpa sexuella tjänster, kommer dessa transaktioner ske på mer osäkra platser. Detta är inte säkert för de som säljer sexuella tjänster som därmed riskerar att utsättas för grova övergrepp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: Sverige behöver goda transportmöjligheter i hela landet. Mellan Stockholm/Uppsala, Göteborg, Oslo och Köpenhamn behövs en mer tillförlitlig bana med en högre kapacitet än idag. Men även andra sträckor behöver utvecklas. Norrbotniabanan behöver byggas, ostkustbanan behöver tillökas med ett spår upp till Sundsvall, och Inlandsbanan behöver stärkas för att möjliggöra effektiva godstransporter.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustav Tällberg: Extra viktig Karensdagen leder till att människor som borde stannat hemma på grund av sjukdom istället går till jobbet och smittar andra. Detta minskar produktiviteten på arbetsmarknaden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustav Tällberg: Extra viktig Människor som flyr och söker en fristad ska få den hjälp de behöver.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustav Tällberg: Extra viktig Alla människor är oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Med massövervakning och annan statlig övervakning kastas denna grundläggande devis i sjön.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustav Tällberg: Skog ska enklare kunna skyddas genom ett mer varsamt brukande av skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gustav Tällbergs val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning