Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Richard Fallqvist (fotograf null)

Richard Fallqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Tycker du skola, idrott, mental hälsa, infrastruktur och energipolitik är viktiga så driver jag gärna de frågorna.

Presentera dig själv

43 årig man som bor i mindre kommun, värdesätter idrott och möjligheten till att bosätta sig vart man vill.

Vad har du för yrke?

Servicetekniker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Marit Paulsson, en vettig kärring !

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Egen Majoritet till Liberalerna, och i andra hand en traditionell Allians.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Richard Fallqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Problemet med friskolor är att de inte följer den finansieringsmodell som kommunen satt upp utan får en snittersättning.Då frissorna ofta tar in elever med mindre behov av resurser så får de på så sätt enklare att få ett positivt resultat. Personligen ser jag hellre än översynd av finanseringsmodellen, heller en statlig sådan. Men förbud mot vinst kan vara en del av lösningen!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Energi är en basvara i våra liv, och vårt behov av energi ökar hela tiden. Vi behöver stabil och bra energiproduktion för samhället, speciellt för Sverige som har stora behov av energi till uppvärmning vintertid. Framtidens kärnkraft är ännu säkrare och stabilare än innan.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Polisen behöver verktyg för att upprätta ordning och reda, speciellt i utsatta områden. Framförallt behövs det fler synliga poliser, mer förbyggande åtgärder och enklare regler för kameraövervakning. Visitationszoner skulle till större delen bara reta upp och inskränka vanliga människors liv.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: RUT-avdraget har bidragit till väldigt mycket positiva effekter. Många jobb som förr var svarta med hemska arbetsvillkor har idag blivit vanliga jobb med en anständig lön. Många äldre har möjlighet att anlita städhjälp i det skedet av livet när kroppen börjar säga ifrån.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Sverige ska vara stolta över att vi är ett land som satsar mycket på det internationella biståndet. En minskning av bistånd innebär en minskad satsning på alla människors fri- och rättigheter. Med ett väl finansierat bistånd lyfts människor ur fattigdom och människors utsatthet minskar. Det motsatta sker om biståndet minskar. Därför står vi upp för enprocentsmålet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Jag är republikan och anser att kungahuset ska bytas ut mot en folkvald president. Inte bara är det odemokratiskt att ha en kung det är även inhumant att hålla människor som något cirkusdjur för uppvisning. Däremot kommer en president förmodligen inte kosta mindre än en kung.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: en punktskatt är där för att dämpa användandet av en vara, när en varas enskilda inflation påverkar priset så mycket som i drivmedels fall så bör det kompenseras med sänkta skatter, och vise versa. På så sätt skulle priset mer följa löneutveckling än inflation.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Extra viktig Nej det finns ingen anledning att straffa människor för att de tar en risk och skaffar eget boende. Tvärtom borde det uppmuntras mer att människor investerar i sitt eget boende då det är en av få investeringar som människor gör som får ett långvarig hållbart värde.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Liberalerna vill inte minska det offentliga stödet till kulturen. Samtidigt är det viktigt att underlätta för fler privata aktörer att bidra till att kulturen får bättre villkor och mer resurser. Detta ska dock inte bli en ursäkt för nedskärningar i de offentliga satsningarna, utan leda till att kulturen sammantaget får mer pengar än i dag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Extra viktig Kommunerna ska ha stort inflytande över planeringen och ska kunna stoppa vindkraftsetableringar. Mer vindkraft behövs, men vindkraften är ytkrävande och kommer ofta i konflikt med andra intressen. Vilket som ska ha företräde måste avgöras från fall till fall. Men processen måste både bli mer förutsägbar och mer rättssäker för den som vill bygga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Tiggeri löser inte problemet med fattigdom och utsatthet, men att förbjuda tiggeri löser inte heller några problem. Däremot måste alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri bekämpas som det brott det är. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av socialtjänsten. Däremot måste det på EU nivå bli ett bättre och mer jämlikt socialt system i samhället.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Personligen tycker jag kön är biologiskt och inget man bör identifieras med på det sättet. Vi är alla människor, alla är olika och bör kunna hanteras på det sättet. Samtidigt förstår jag att detta är väldigt viktigt för många personer, därför är det bra om det utreds väldigt grundligt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Självklart ska människor få bestämma hur mycket föräldrarförsäkring de tar ut. Men Sverige har en av väldens mest generösa föräldraledighet. Den bör primärt tillfalla barnet, och för barnets skulle är det bästa att den tas ut mer jämt mellan föräldrarna. Jag anser att den bör fördelas 50/50 med möjlighet till undantag i vissa fall.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Nätläkare är en del av framtidens service, och här är det tydligt hur staten och regioner inte hängt med i utvecklingen. Dagens ersättningssystem måste ersättas omgående.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Det finns givetvis fördelare med ett permanen upphållstillstånd. Men idag hanteras frågan allt för olika inom EU vilket gör att fördelningen blir ojämn. EU behöver överlag ta ett större ansvar i flyktingfrågan.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Vi har länge varit för Natomedlemskap, nu ser det äntligen ut som det blir verklighet

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: A-kassan ska vara ett skyddsnät när man står utan jobb, inte ett fångstnät som håller en kvar i bidragssytem.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Extra viktig Det bör kunna göras mycket mer individuella bedömningar kring vad som är skyddsvärt eller ej.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Nej, andra länder har mindre skatt och bättre försvar så varför skulle inte vi kunna ?

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Nja det är nog bra som det är, många använder mycket av public service. Det finns därmot tekniska krav som PTS skulle kunna vara hårdare med. Tex att de sk fria kanalerna även ska vara fria i fibernät och annan överföringsteknik.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Extra viktig Försäljningen av fossilbränsle bör förbjudas 2030 på sä sätt kommer det finnas en god tid för att genomföra ett teknikskifte. Om det blir el, vätgas eller syntetiskt bränsle av något slag återstår att se.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Liberalerna är för betyg och nationella prov tidigt i grundskolan. Betyg från årskurs ett togs bort av Socialdemokraterna i deras kamp för betygsfri skola. För oss är kunskap avgörande för att fler elever ska nå sin fulla potential. Vi ser därför både höga krav och tidiga betyg som självklart i skolan. Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Extra viktig Det är det rimligt att det finns ett system för att utjämna kommunernas ekonomiska förutsättningar. Dagens system är lite för nytt för att utvärdera helt och hållet, men det finns en del luckor även i det nya systemet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Detta är något som gynnar den organiserade brottsligheten mycket, därför är det rimligt att den som stödjer det även får ett ordentligt straff.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Det behövs många fler hyresrätter. Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas, inte minst i storstäderna där bostadsköerna är längst. Det är viktigt att det också i framtiden finns ett starkt skydd för hyresgästernas rättigheter och besittningsskydd. Marknadshyror ska inte införas i befintligt bestånd, men hyresgästernas önskemål ska få större genomslag i hyressättningen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Extra viktig I alla fall i av det som planeras idag. Då är det bättre att prioritera att de linjer som finns idag. Mer satsning på dubbelspår eller fler för godslinjetäta trafikområden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Framför allt måste ojämlikheten mellan regionerna bli mindre, men ändå på ett sådant sätt att lokala anpassningar kan genomföras. Staten behöver ha ett mer övergripande avser för finansiering och jämlikhet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Nej det är rimligt att det finns en karensdag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig. Därför är det bra att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Fallqvist: Gruvnäring skapar jobb i Sverige, det bör därför bli ett tydligare regelverk kring tillstånd och ansökningsförfarandet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Fallqvist: Det är rimligt att Sverige tar ett visst asvar i asylärenden, men resten och EU bör få samma fördelning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Fallqvist: Avslyssning av privatpersoner kan inte ske helt godtyckligt, men personer som anknytning till organiserad brottslighet bör kunna avlyssnas utan misstanke om specifikt brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Fallqvist: Det är inte rimligt att alla pengar som du tjänar ska gå till skatt. Speciellt skulle brytpunkten för statlig skatt höjas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Fallqvist: Sverige har mycket skog och det är rimligt att skydda en del av den för att få en mångfalld av skogsområden i Sverige.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Richard Fallqvists val:

 • Energipolitik
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning