Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martina Svensson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Som nybliven företagare har jag märkt av det komplicerade regelverk som finns kring skogs- och jordbruk, administration och många samtal till länsstyrelsen och Jordbruksverket där man skickas fram och tillbaka, har fått mig att inse behovet av att underlätta för landets småföretagare. Det borde vara tryggt, lönsamt och enkelt att driva småföretag i Sverige, både på landsbygden och i staden.

Presentera dig själv

Jag bor på min familjegård strax utanför Växjö tillsammans med min man och min dotter. Jag arbetar som lärare och just nu undervisar jag på en högstadieskola. På fritiden är det familj, vänner, träning, renovering, trädgård, skog och jakt som står på schemat. Då arbetet med politik och samhällsfrågor/engagemang snarare är en livsstil än ett arbete, så är även det en stor del av min fritid.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet står för en liberal politik och jag vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Martina Svensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Ett företag måste kunna ta ut vinst på investerat kapital. Om kommunala skolor inte hade en kommun med ett sparkapital för investeringar och oförutsedda händelser hade inte de kommunala skolorna gått att bedriva - egentligen ingen skillnad när friskolor har en vinst!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Det finns andra och bättre alternativ som vind- och solkraft, som går fortare att bygga och som inte påverkar den ekologiska hållbarheten på samma sätt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Polisen har tillräckliga mandat idag.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Ett bra avdrag som gynnar kvinnor och nya svenskar som vill starta företag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Sverige tillhör världens rikaste, klart att vi ska hjälpa dem som har det riktigt dåligt!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Då vi i dagsläget inte har ett fullgott alternativ till fossildrivna fordon, då infrastrukturen för elbilar inte är fullt utbyggd, måste vi säkerställa att transporter, jordbruk och landsbygdens invånare kan fortsätta sina verksamheter samt ta sig till och från arbete.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Det kommunala vetot får inte stå i vägen för utbyggnaden av en hållbar elproduktion.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Gör det istället möjligt för dessa människor att leva och försörja sig!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Varför inte! Det spelar ju egentligen ingen större roll för dem som identifierar sig som man/kvinna, men spelar en enorm roll för dem som inte identifierar sig som något av det.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Jag vill att alla föräldrar ska ha möjlighet att vara hemma med sina barn, men i vissa familjer kan den ena parten inte vara föräldraledig, då det inte går att ersätta hens arbete i exempelvis ett enmansföretag - detta innebär dock inte att denna förälder är frånvarande - kanske är den mer närvarande än någon annan förälder!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Ändra istället grunden för hur nätläkare kan verka och vilken peng de får ut! Ett samtal ska kanske värderas lägre än ett fysiskt besök. Låt istället landstingen hålla med samma utbud - tillgång till läkare digitalt, dygnet runt!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Landbygdskommunerna måste få möjlighet att locka nya invånare med det de kan erbjuda - att bo naturnära och vackert. Låt kommunerna ta fram vissa områden som är skyddade, så att vi har vissa områden orörda och bygg ut i andra områden. En bäck ska inte kunna hindra en nybyggnation!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Se till så att vi genom att fler kommer i arbete genom anställning eller eget företagande och skapa högre skatteintäkter den vägen istället!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Just public service betyder ju "något för alla"!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Extra viktig Nej, det vore dumt då vi inte har ett fungerande alternativ för transportsektorn och de som bor på landsbygden. Först när vi har ett hållbart alternativ för dessa kan vi införa ett förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Extra viktig Låt barn vara barn! Betyg gör inte att våra barn får en högre kunskapsinhämtning eller lär sig fler förmågor. Vi måste komma bort från denna betygshets och istället fokusera på lärande.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Hela Sverige ska leva, så självklart. MEN de stora kommunerna måste bli mer bärande av sina kostnader och systemet måste förändras så att mottagarkommuner gynnas av att utveckla sin egen verksamhet och förbättra sin egen ekonomiska situation, utan att tappa för mycket i omfördelningssystemet. Det måste gynnas att man förbättrar!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: En svår fråga - jag tycker att det är rimligt med fängelse när man utnyttjar någon som står i beroendeställning, men frågan kring hur vi hjälper dem som finns i denna beroendeställning är för mig viktigare än straffskalan för dem som utnyttjar dem.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Samtidigt måste vi fundera på hur vi ska kunna bygga hållbart till en rimlig peng, så att det finns människor som har råd att bo i dessa lägenheter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Vi måste ha nya alternativ till våra fossildrivna bilar. Höghastighetståg kan vara ett av alternativen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Vi vill inte att makten över det som är viktigt för människor kommer längre ifrån dem, däremot kan det finnas en vinst av en samordning i administrativa system, att de olika regionerna arbetar mer gemensamt kring patienterna för att minska köerna och att man gemensamt gör satsningar där vissa regioner blir experter på vissa saker och andra regioner på annat.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Sjuknärvaro är inget som vi vill ha, utan karensdagen kommer många att gå till jobbet (framförallt lågavlönade) och vi kommer att få ökad smittspridning på våra arbetsplatser igen, vilket i princip försvann under pandemin.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: En liten företagare måste kunna säga upp en anställd enklare, annars kan konsekvensen bli att företaget går i konkurs om anställningen är en felmatchning. Alternativt kommer många företag att inte anställa en person till, fastän behovet finns bara för att man är rädd för att bli fast med en anställd som inte fungerar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martina Svensson: Vi behöver våra stora näringar och vi behöver arbetstillfällen. Det är även bra om vi kan ha en inhemsk produktion, däremot bör det vara olika villkor för svenska och utländska företag.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martina Svensson: Vi är ett rikt land som skriker efter arbetskraft - ja men låt den komma hit då!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martina Svensson: Vi har ett väldigt högt skattetryck i Sverige. Många väljer att inte jobba en timme extra på grund av detta. Med något lägre skatt skulle vi få ett mer effektivt arbetsklimat ute på företagen.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martina Svensson: Vi skyddar väldigt mycket skog idag, vi måste ha en ny tanke kring hur detta ska se ut, då många skogsägare kommer i kläm när de brukar sin familjegård som företag - ja de lever sin dröm och den ska kunna gå att leva i ett land med så mycket skog som Sverige har!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martina Svenssons val:

 • Energipolitik
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning