Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tim Gahnström (fotograf Ulf Ekström)

Tim Gahnström

Vad har du för yrke?

Systemutvecklare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Sanna Marin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett grönt styre i mitten med stöd från både vänster och höger.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Tim Gahnström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Extra viktig Marknadsskolan har skapat ineffektivitet och segregation och fokus har hamnat på vinst och betyg i stället för på kunskap. Det krävs stora reformer för att få bukt med detta.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Extra viktig Vi har överskott av el och effekt och Europas största elexport. Vi skall inte låsa in statliga miljarder och kommande generationer i ett gigantiskt projekt som tar decennier att lösa. Vi behöver ha prisvärd elproduktion i närtid för att klara omställningen. Just nu är det bästa alternativet att låta den havsbaserade vinden bygga ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Nej, vi skall bygga relationer, förtroende och stötta barn och familjer så att alla kan bygga bra liv.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Justera hellre reglerna i rut-avdraget så att de styr mot cirkulär ekonomi och omställning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Extra viktig Det vore vansinnigt att minska biståndet i en tid när hungern ökar och fattigdomen är stor. Bistånd är viktigt för många miljoner människor och det hjälper till att ställa om samhällen mot demokrati och hållbarhet så att människor inte far illa och tvingas lämna hus och hem.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Kungahuset är en märklig och förlegad institution där människor föds in i en roll som de inte bett om.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Extra viktig I stället för att subventionera fossila bränslen så bör vi se till att människor har råd att göra hållbara val.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Skattesystemet måste reformeras, i den reformen är det rimligt att det ingår en höjd skatt på dyra fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Det är jättebra om privata aktörer finansierar kultur, det finns mycket sämre saker att använda sina privata pengar till. Men frågan antyder att man egentligen menar att vi skall minska på de offentliga kulturanslagen. Det borde vi inte göra, kulturen skall vara tillgänglig för många.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Frågan är dumt formulerad. Nej, såklart skall det inte bli svårare, men ja, såklart måste vi förändra processen för vindkraftsetableringar. Den skall bli enklare för alla inblandade men kommunen skall fortfarande kunna säga nej. Framför allt skall vindkraft etableras i havet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Såklart skall det inte vara förbjudet att be om hjälp. Men lika självklart så skall vi se till så att ingen behöver sitta på gatan och tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Varför skulle majoriteten, som passar in i befintliga fack, sätta sig emot i en så här enkelt fråga som är så viktig för en liten grupp människor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: En jämnare fördelning av föräldraledigheten mellan könen bygger ett mer jämställt samhälle.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Det är viktigt att öka tillgängligheten i sjukvården. Saker som kan hanteras med ett kort videosamtal skall självklart inte kräva ett besök på vårdcentralen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: När man skall etablera sig skall man inte ha ett ständigt hot om utvisning vilande över sig, det hjälper ingen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Sverige skall inte stressas in i nator just innan valet och inte acceptera en dålig överenskommelse med Turkiet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: A-kassan har urholkats länge, det är inte bra. För att människor skall kunna ta kloka beslut och göra bra val så måste de ha trygghet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Extra viktig Vi skall värna allemansrätten och strandskyddet så att naturen fortsätter vara tillgänglig för alla.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Extra viktig Om försvaret skall få mer pengar så skall det självklart finansieras genom höjd skatt. Om man vill ha mer service så kostar det mer pengar, det är enkel matematik.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Ett starkt och oberoende public service är viktigt och har tjänat Sverige väl.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Extra viktig Ja, att förbjuda nyförsäljningen är den viktigaste delen i omställningen av transportsektorn. Förbudet bör komma så snart som möjligt. Då styr vi bort, pengar, marknadsföring, lobbying och utveckling från avgasindustrin.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Extra viktig Vi skall inte jaga barn med betyg, de behöver stimulans, utmaningar och uppmuntran. Barn skall jaga kunskap, inte betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Att jämna ut ekonomiska förutsättningar är viktigt för att inte skapa osämja och missunnsamhet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Den viktigaste reformen vore att introducera ett ett nytt brott med högt straffvärde, oaktsam människohandel, där den som har bidragit till människohandel eller annat tvång får ett högt straff.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Att bara bryta ut den frågan ensam skulle leda till höjda hyror på ett olyckligt sätt. Bostadsmarknaden behöver mer frihet för att få bort köerna men samtidigt måste vi se till att alla har råd att bo bra och minska bostadssegregationen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Extra viktig Vi behöver mycket nya stambanor, nästan hela tågsystemet är överlastat och trycket ökar för varje dag. Börja bygg nu.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Det i sig löser inte problemen med köer och tillgänglighet men ja, det behövs strukturella reformer också.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Ja, det är viktigt att systemen styr mot att människor är hemma när de är sjuka så att de inte smittar andra.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Det är redan enkelt att säga upp anställda, människor behöver trygghet i tillvaron för att må bra.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tim Gahnström: Extra viktig Gruvor utgör stora risker för människor och miljö och skall föregås av en noggrann miljöprövning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tim Gahnström: De senaste åren har vi gjort en mängd inskränkningar som leder till utanförskap och problem. Vi måste ta några steg tillbaka och sluta med reformer som skapar ett skuggsamhälle som ingen vill ha. Genomför en amnesti nu så att papperslösa kan börja leva sina live tillsammans med oss i stället för mot oss.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tim Gahnström: För att fler skall kunna leva på sin inkomst så bör vi höja gundavdraget och finansiera det med höjd skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tim Gahnström: Extra viktig All gammal naturskog bör skyddas och skogsbruket bör ställas om så att det blir mer hållbart och mer klimatsmart.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tim Gahnströms val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning