Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Isomäki (fotograf null)

Magnus Isomäki

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill lösa de problem vi upplever, inte bara prata om att lösa dem. Jag vill bli bortröstad av väljarna den dagen jag inte gör mitt jobb på hög nivå.

Presentera dig själv

Utbildad materialkamist med bred yrkeserfarenhet. Arbetar idag som säkerhetshandläggare inom järnvägen. Stort kampsportinstresse och en fantastisk familj där vi är nysvenskar, svenskar och andra generationens svenskar.

Vad har du för yrke?

Säkerhetshandläggare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna i majoritet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Miljöpartiet
Socialdemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Magnus Isomäki

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Friskolorna tillhör de skolorna där det finns trygghet, god undervisning och bra resultat. Det är med andra ord inte friskolor som följer läroplanerna som är problemet. Däremot ska friskolor som radikaliserar ungdomar och utbildar dessa till att begå våldsbrott naturligtvis stängas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Extra viktig Sverige behöver en stabil energiproduktion dygnet runt och året runt. Energisystemet är mer avancerat än elektroner in, elektroner ut, som miljöpartiet vill få det att låta som.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Vet vi att brottslingar rör dig i områden ska polisen ha befogenhet att agera mot dessa.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Ett avdrag som gjort miljontals arbeten "vita" och ökat skatteintäkterna riskerar att åter ske i det dolda.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Vi kan inte ge mer pengar till vänsterorganisationer som slänger bort miljoner på ingenting. Istället för att hjälpa till att starta företag och bygga upp samhällen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Monarkin måste rannsakas som alla andra verksamheter.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Om problemet är globalt måste det angripas på det sättet. Vi måste agera där det verkligen gör skillnad och i Sverige gör det inte den skillnaden annat än att många familjer får sluta äta sig mätta vissa dagar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Fastighetsskatten slog väldigt fel när den var aktiv. Den riskerar nu aåter driva bort människor som bott länge i en fastighet. Om pengarna gick till pensionärer eller till vård, skola och omsorg så skulle nog ingen tvekan råda. Men där är vi inte.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Privata aktörer kan absolut vara med och sponsra kulturen. Konstnärer är väl trots allt individualister?

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Vindkraft är något som stör ut vårt elsystem. Och så länge LCC analysen inte går ihop så bör vi inte bygga detta.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Då många som tigger är fast i olika ligor måste det problemet med att människor utnyttjas, tas tag i.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Juridiska kön? Frågan besvarar sig själv. Vi behöver inte ytterligare fack, vi behöver en gemensskap.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Självklart ska man som föräldrar bestämma själva.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Valfrihet och kvalitet ska står i fokus för att få bort oseriösa aktörer.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Varför ska permanenta uppehållstillstånd vara det primära när det finns tusentals fall där det borde varit så men inte är. Samtidigt som vi inom andra grupperingar ser hur katastrofalt det varit om de tilldelats permanenta uppehållstillstånd direkt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Det är bara en formulering på ett papper. Sverige har i princip varit med länge utan att vara medlem.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Den bygger på utanförskapet istället för att öka incitamentet till egen försörjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Låt bostäder byggas där det är möjligt och rimligt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Det borde gå att hitta andra möjligheter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Public service har ju visat sig att inte alls vara oberoende.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Alternativen måste upp på bordet. Det blir annars hiskeligt dyrt att vara svensk.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Mät och justera/korrigera.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Det måste handla om att hela Sverige ska leva och att man då gör det lönsamt att bo i hela Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Utnyttjande av människor ska begränsas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Så länge marknaden är och tillåts vara fri kommer detta inte vara något problem.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Vi måste göra mer med vår befintliga infrastruktur innan vi gör ett sådant angrepp mot miljön

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Service som ska vara rikstäckande ska även hanteras så. Jag ser väldigt få kommunala försvar och militära förband.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Sjukfrånvaron måste utredas. Om det visar sig att det egentligen inte är sjukfrånvaro så ska karensdagen vara kvar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Om vi ska öka rörligheten på arbetsmarknaden för alla är detta ett måste.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Isomäki: Metaller behövs och i Sverige kan vi göra detta säkert för både människor och miljö.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Isomäki: Vi bör anpassa oss till våra grannländer.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Isomäki: Detta sker redan efter införandet av den sk FRA-lagen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Isomäki: Konsumtionen ger ökade skatteintäkter.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Isomäkis val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Pensioner

Så svarar Magnus Isomäki: Trygghet och stabilitet bygger ett stabilt och humant samhälle.