Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Christopher Lindvall (fotograf Christopher Lindvall)

Christopher Lindvall

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man kan rösta på mig om man vill rösta på en politiker som alltid kommer att sträva efter att åstadkomma förändring. En som alltid kommer att kämpa för att fler barn och unga ska växa upp i ett bra Sverige, och där trösklarna för högskolestudier ska bli mindre.

Presentera dig själv

Jag heter Christopher är 26 år gammal och kommer från Järfälla kommun! Jag har bakgrund som lagerarbetare och jobbade med det i flera år innan jag började studera på högskolan. Jag har varit aktiv i Socialdemokraterna sedan 2014. Just nu studerar jag mastersprogram i statsvetenskap på Försvarshögskolan i Stockholm.

Vad har du för yrke?

Studerande

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Margot Wallström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en socialdemokratisk regering som kan samarbeta med flera partier och som också kan fortsätta att sträva efter samsyn med den politiska oppositionen i några av de stora avgörande frågorna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Christopher Lindvall

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Det är viktigt att vinst inte görs på bekostnad av eleverna. Det skattepengar som vi betalar för skolan ska gå till skolan och till eleverna, inte till skatteparadis! Det handlar dels om vilken skola vi vill ha, och att täppa igen ett bottenlöst skatteslöseri.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Det är viktigt att Sverige fortsätter jobba för 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I detta skulle kärnkraft kunna spela en viss roll. Det står kärnkraftsbolag fritt att bygga nya reaktorer och det är kärnkraftsbolagen som själva får ta besluten om drift och investeringar i kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Jag tror visitationszoner riskerar att skada förtroendet mellan polisen och boende i de områden där dessa zoner skulle upprättas. Polisen har idag möjligheter att göra husrannsakan och genomföra visitationer.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Det finns vissa positiva fördelar med RUT-avdraget. Jag tycker dock att det är viktigt att stora skattefinansierade reformer likt dessa granskas och jag tror det skulle vara bra med mer översyn så att fusk med avdraget kan motverkas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Jag tycker det är väldigt viktigt att fortsätta lägga 1% av BNI på internationellt bistånd. Speciellt då vi ser en demokratisk tillbakagång på många håll i världen. Jag anser också att biståndet är viktigt för att bekämpa fattigdom runt om i världen. Det är viktigt att utvecklingsarbetet ha hög kvalité, klimatsäkras. Det är dock viktigt att vi ser till att biståndet går dit där det gör mest nytta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Det finns många positiva fördelar med monarkin. Jag anser dock att kungahuset och kungafamiljen skulle kunna stå en större del för sina egna kostnader.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Det är viktigt att i en tid av kris och krig underlätta den prishöjning som många familjer nu ser.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Både och! Det är bra när kulturen kan finansieras av privata aktörer, jag anser dock att det är viktigt att det offentliga kan backa upp och säkerställa mångfald av kultur när det behövs.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Det är viktigt att kommunerna fortsatt kan besluta om detta. Jag tror att vi genom investeringar kan bibehålla det kommunala vetot samtidigt som vi bygger ut vindkraften i Sverige.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Det finns idag möjligheter för kommuner att genom ordningsföreskrifter begränsa pengarinsamling på offentlig plats. Regeringen har också gjort det olagligt att tjäna pengar på andras tiggeri. Med bakgrund av detta tror jag inte att ett nationellt förbud behövs.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Jag ser inget problem med detta i sig. Det finns dock en del praktiska problem som gör detta svårare. Detta gäller främst personnrsystemet som vi har i Sverige. Där ett neutralt personnr skulle innebära att systemet i sin helhet behöver göras om.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Extra viktig Jag tror att vi måste fortsätta jobba så att föräldrar succesivt delar mer på föräldraledigheten. Föräldraledighet är en av de största orsakerna till ojämställdhet mellan könen i Sverige med långt gående ekonomiska konsekvenser över tid. En ojämnt fördelad föräldraledighet gör att par går från att vara jämställda par till ojämnställda föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Jag tror att det vore bäst om denna tjänst som nätläkare erbjuder skulle erbjudas inom ramen för det offentliga.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Det är en svår fråga där fördelarna med ett medlemskap i NATO väger över nackdelarna.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Extra viktig Pandemin har visade behovet av detta och det kom att hjälpa många människor!

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Så länge detta kan göras med hänsyn till bevarandet av växt- och djurliv, men också bevarandet av allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Nu när försvaret ska rustas upp tycker jag att det är riktigt att vi alla hjälps åt att finansiera det försvar som ska skydda våra liv och vår demokrati.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Jag anser att public service breda utbud är bra!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Jag tror inte att betyg från årkurs 4 skulle vara positivt. Varken forskningen eller professionen menar att detta är positivt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Jag tror detta är viktigt! Jag tror dock att utjämningssystemet skulle kunna ses över så att de också bättre täcker kommuner med stora avstånd, kommuner med socioekonomiska problem och låg inkomstnivå. Målet måste vara att kunna säkerställa en god välfärd på fler ställen runt om i landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Jag anser att det är ett alvarligt brott att utnyttja någon som i många fall befinner sig i en utsatt position. Detta är därför ett brott som borde bestraffas med fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: I de flesta städer där det idag råder marknadshyror har detta inneburit en stor ojämställdhet, där bara de med ekonomiska muskler har möjlighet att bosätta sig inne i städerna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Jag tror inte sjukvården blir bättre bara för att den detaljstyrs från Stockholm. De problem som vi idag ser med sjukvård på regionalnivå kan lösas på andra sätt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Extra viktig Att vara säker på sin anställning är en enorm trygghet som är viktig att bevara!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christopher Lindvall: Så länge detta kan göras med hänsyn till miljön och till urfolks rättigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Christopher Lindvalls val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat