Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johannes Kotschy (fotograf Therese Asplund)

Johannes Kotschy

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag heter Johannes Kotschy och kandiderar för moderaterna till kommunfullmäktige i Avesta och till Riksdagen. För mig som är född och uppvuxen här känns det självklart att fortsätta vara med och driva utvecklingen i kommunen och i Dalarna. Som politiker fokuserar jag mer på vad jag och mitt parti kan åstadkomma och mindre på vad andra inte gör.

Vad har du för yrke?

Artist, Projektledare och entreprenör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Genuint, öppet och fritt

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Svar i valkompassen

:

Johannes Kotschy

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Någon form av reglering måste det finnas. Så att det är skolor med bra resultat och miljö som kan plocka ut en viss del.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Vi har en energikris i Sverige. Vi behöver tillförlitlig el för att driva Sverige framåt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Extra viktig Om polisen anser sig behöva detta då ska det vara möjligt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Vi är i relation till många andra sn välmående stat. Då är det bra att vi kan dela med oss av en liten del.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Extra viktig Att det blir skillnad på att ta sig till jobbet på landsort och stad är en farlig klassfråga. Därför behöver staten ta sitt ansvar i tider som dessa och sänka skatten så att Sverige kan fortsätta rulla.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Extra viktig Vi vill inte tillbaka till att människor ska tvingas ifrån sina bostäder de bott i länge bara för att ett område blir populärt. En rejäl tumme ner på denna.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Extra viktig Jag tycker att näringslivet borde slå vakt om kulturen på ett bättre sätt. Kultur är oerhört viktigt för välmående samhällen och det borde vi företagare ta lite mer ansvar för. Sen är det bra att det finns stödorg. för kulturen som tex Dalapop så att kulturens mångfald bevaras. Skulle även vara oerhört roligt om näringsidkare inom kreativa och kulturella näringar skulle öka.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Vindkraft är inte tillräckligt effektivt mot det den påverkar miljöer och i jämförelse med andra energiformer så som kärnkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Tiggeri är inte värdigt och det är sällan som tiggeriet är enskilda behövande. Så ett förbud skulle behövas för att mindre människohandel skulle uppstå.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Människan ska vara fri och om detta skulle underlätta frihetskänslan så borde det bli verklighet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Självklart ska föräldrar kunna bestämma det. Dock viktigt att båda är engagerade föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Givet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Ska a-kassan höjas så borde det ske genom en reform och inte från ett krisläge.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Vi behöver få bygga på attraktiva lägen. Därför är det viktigt att lätta upp skydd som begränsar för mycket och inte utvecklar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: En omfördelning av medel där det prioriteras för hur om omvärlden är.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Vi har inga alternativa fortskaffningsmedel som är Tillförlitliga just nu. El är en bristvara och vi måste lösa det problemet innan vi kan växla över till en el-flotta bilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Både jag och nej. Bra att få indikationer och jämförelser men inte bra om pressen på våra barn ökar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Vi kan börja med att kommunerna ser till att skattemedel som kommer in tas till vara på rätt sätt och inte slösas bort.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Sexköp är något som inte är bra för någon. Straffet ska ligga på torsken.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Vi har många andra investeringar som behövs göras före den investeringen. Mer kärnkraft så att tågen får ström att drivas med är ett exempel.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johannes Kotschy: Men vi måste även väga in miljön starkt i detta sammanhang.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johannes Kotschy: Om polisen behöver detta så självklart.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johannes Kotschys val:

 • Energipolitik
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning