Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Olivia Forsberg (fotograf null)

Olivia Forsberg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi behöver en stark majoritetsregering där partier samarbetar för att driva utvecklingen åt rätt håll. MP, S, V och C kan tillsammans skapa en stabilitet och fatta beslut baserat på forskning, evidens och utifrån våra internationell åtaganden i olika avtal. Inte utifrån en bråbrun populism som är skadligt för jämlikhet, segregation och våran miljö.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Olivia Forsberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Alla medel som går in i skolan ska gå till att höja barnens utbildning med bättre resurser, lokaler, lärare. Inte för att utdela bonusar i koncerner.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Extra viktig Kärnkraft är farligt för miljön, det är både oerhört dyrt att bygga och dyrt i drift. Konsumenter vill ha billig el inte dyrare. Framförallt behöver vi öka vår produktion av förnybara energikällor redan nu för att kunna nå klimatmålen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Kan öka segregering i politiskt eftersatta områden och ökad risk för rasistisk profilering.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Extra viktig Självklart inte. Sverige är ett av världens rikaste länder och solidaritet och hjälpa fattiga människor att lämna fattigdom är mycket viktigt. Sveriges bistånd, vilket är mycket mångfasetterad, ska värnas och 1% målet ligga fast. Det är viktigt att biståndet är inkluderande, når den lokala nivån och är flexibel. Mer behöver gå till små organisationer och mindre via multilaterala avtal.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Kungahuset bör avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Extra viktig Nej. Miljöpartiet föreslår andra sätt att ge stöd till familjer och landsbygden. Öka inblandningen av lokalt producerat bio-drivmedel kan sänka priset med. Vi ska inte sänka priset mitt i en brinnande klimatkris -vi ska ge alternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Stöd bör gå via offentliga medel vilket medför transparens för all sorts kulturstöd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Extra viktig Vindkraft är lätta att montera och demontera framöver om vi har andra bättre energikällor. Vi behöver mer el och att sätta upp fler vindkraftverk, särskilt i havet, är viktigt åtgärd som inte kommuner ska hindra.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Extra viktig En person tigger för att den inte har ett annat val. Vi har många hemlösa i vårat land som behöver hjälp och stöd. Att tigga är att be om hjälp och de som väljer att ge gör det av egen vilja. Vi behöver mer resurser att hjälpa utsatta att ta sig ur sin situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Existerar i flera länder och bör vara så i Sverige med.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Om vi ska stärka barns närhet till papporna, öka jämställdheten och kvinnors löner så är det bra att man fortsätter att fördela 3 månader. Eftersom många män fortsatt inte tar ut mer ledighet, vilket är bra för dem och barnet, visar det tydligt att självbestämmande inte fungerar än så länge tyvärr.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Vi behöver ordning i sjukvårdspolitiken inte vinstjagande företag som tar ut stora vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Ökad trygghet för familjer, barn får tillgång till skola och sjukvård. Snabbare ut i arbetslivet och kan etablera sig utan underliggande stress.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: A-kassan är en del i vårat sociala trygghetssystem och bör fortsätta vara högre pga omvärldsläget och att människor som förlorar arbetet kan klara av sina räkningar

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Stränderna är naturens barnkammare samt bebyggelse vid vattnet kan öka risker för översvämning med det förändrade klimatet. Alla ska ha rätt till att gå till en strand!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Snarare tvärtom, vi behöver publicera service och oberoende granskning mer än någonsin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Självklart. Vill man köpa en bensin eller dieselbil efter 2025 kan man köpa en begagnad istället.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Finns inte evidens för betyg i den åldern bidrar till något bättre

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Med ökad urbanisering är det en intressant möjlighet för att stärka mindre kommuners ekonomi och omställning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Alla köp av sexuella tjänster bör klassas som våldtäkt. Köpare måste kunna straffas hårdare än dagsböter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Finns risk att det ökar hyrorna och leda till ökad segregation och enorma problem för tex. äldre kvinnor med lite pension.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Vi behöver flyga mindre och höghastighetståg är ett utmärkt alternativ.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Staten ska ta större ansvar men inte hela. Regionerna måste dock förbättras för såhär kan sjukvården inte fortsätta att bedrivas

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Stannar sjuka hemma första dagen smittar de även färre och fler kan fortsätta arbeta. Blev oerhört tydligt under pandemin tex

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Allt för många jobbar på osäkra korttidskontrakt, det är inte hållbart för förvalta kompetens eller skapa trygghet. Att lättare kunna bli uppsagd när man får ett tillsvidareavtal är inte en bra politik

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olivia Forsberg: Alla behov av gruvor ska noga prövas och övervägas. Vi ska inte bistå en ohållbar gruvnäringen i andra länder där barn och vuxna arbetar mer eller mindre som slavar utan ta vårat ansvar för utvinning i Sverige. Vi kan planera för hållbar utvinning med bättre miljökontroll och minska skador

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Olivia Forsberg: Vi kan bli bättre på integration men vi ska fortsätta ge stöd och välkomna personer på flykt enligt asylrätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Olivia Forsberg: För att nå klimatmålen, skydda vår biologiska mångfald och trygga ett hållbart skogsbruk. Minst 30% av hav och land enligt EU målen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Olivia Forsbergs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning