Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Stefan Sydberg (fotograf null)

Stefan Sydberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en lagspelare som värnar friheten och familjens självbestämmande. Jag anser att statens viktigaste uppgift är att skydda dig som medborgare från yttre och inre angrepp, att samhället faktiskt fungerar för att du ska kunna skapa dig en bra framtid.

Presentera dig själv

Kirunabo, fru och tre barn. Gillar vårvintern med skoter och fjäll. Rensar återkommande i bokhyllan för att fylla på med nya böcker. Kommer från en musikfamilj och skulle ha svårt att överleva utan en bra spellista, dag som natt.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd, tjänstledig yrkesofficer

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig M/KD/L-regering,

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Stefan Sydberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Stefan Sydberg: Ägaren måste ta ett ansvar för att skolan fungerar tillfredsställande, det kan regleras på annat sätt än genom att förbjuda utdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Stefan Sydberg: Sveriges elförsörjning kan inte baseras på nyckfullt väder.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Stefan Sydberg: De kostnader vi fått genom högt mottagande bör hanteras genom biståndsbudgeten.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Stefan Sydberg: Det kommunala självstyret ska och måste skyddas

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Stefan Sydberg: Extra viktig Jag tror föräldrarna är kapabla att hantera dessa frågor själva.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Stefan Sydberg: Det måste löna sig mer att arbeta i förhållande till att vara arbetslös.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Stefan Sydberg: Extra viktig Skattepengar måste prioriteras till det som är viktigt och försvaret måste prioriteras högre än annat som får stå tillbaka.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Stefan Sydberg: Vi behöver göra en omställning men 2025 är alldeles för nära inpå.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Stefan Sydberg: På sikt bör systemet avskaffas

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Stefan Sydberg: Det är inte lösningen på problemet för försäljning av sex och det löper stor risk att framför allt kvinnor hamnar i en än mer utsatt position.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Stefan Sydberg: Hyressystemet i Sverige är dysfunktionellt och bör ersättas med ett marknadssystem.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Stefan Sydberg: Extra viktig Vi behöver få ordning innan vi kan ta emot fler. Systemförändringar är nödvändiga.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Stefan Sydberg: Statlig straffskatt på utbildning bör på sikt avskaffas

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Stefan Sydbergs val:

  • Lag och ordning