Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Terese Pransjö (fotograf null)

Terese Pransjö

Varför ska väljarna rösta på dig?

Tydliga åsikter med motiveringar. Vi ska följa upp och sätta krav på hur skattepengar används. Det måste löna sig att arbeta, skillnaden mellan arbete och bidrag ska vara så stor att det alltid är motiverat att arbeta. Brottsbekämpning ska ske med hjälp av tillgängliga medel och teknik.

Presentera dig själv

42-åring som bor med min man i Västerås. Jobbar med infrastruktur inom järnväg. Lägger tid på politik, hockey, egen träning, familj och vänner. Blir rastlös om jag inte får resa och uppleva trevliga platser!

Vad har du för yrke?

Projektadministratör

I vilket land är du född?

1979

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M-regering

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Terese Pransjö

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Vinst ska användas till förbättringar och investeringar i verksamheten. Samt rimlig avkastning till investerarna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Extra viktig Effektiv, pålitlig och hållbar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Extra viktig Polisen måste få större och kraftigare befogenheter för att bekämpa brottslighet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: RUT skapar enklare jobb, särskilt för utrikesfödda och ungdomar. De minskar dessutom svart och grå arbetskraft.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Biståndet behöver följas upp till varje krona. Mottagare ska visa på goda resultat och icke korruption.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Extra viktig Arvsmonarkin ska avskaffas. En fullvärdig demokrati kan inte tillsätta statschef genom arv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Sverige kan inte ensamt rädda klimatet. Se de större perspektiven, vad gör Kina, Indien, USA?

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Varför beskatta något som en gång köpts med skattade pengar?

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Kultur hör inte till statens/kommunens/regionens kärnuppgifter. De som vill ha mer kultur, varsågod att bidra!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Att förstöra omgivningarna för människor som lagt sina livsbesparingar på sin boendemiljö, måste kunna förhindras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Tiggeri löser inte problemet. Konstruktiva samarbeten och stöd till utsatta grupper i sin hemmiljö är att föredra.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Biologi är biologi, vad finns det att tycka?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Två parter skaffar barn, logiskt att dela lika på föräldraledigheten. Staten delar ut ersättningen, ska då också ställa krav.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Uppföljning och kravställning måste tydliggöras innan privata aktörer tar plats.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Uppehållstillstånd och medborgarskap ska prövas mot behov och rimlighet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Varken EU eller FN fungerar, så varför ansluta till ytterligare en disfunktionell allians?

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Extra viktig Det MÅSTE löna sig att arbeta och bidra till den gemensamma välfärden mot att ta emot bidrag och stöd.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Bygg med sunt förnuft och känsla för omgivning och lokalt behov.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Extra viktig Använd skattepengarna mer effektivt och sluta slösa bort dem.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Nyheter, samhällsinformation och liknande kan finansieras av public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Att straffskatta bort något skapar oordning och osäkerhet i investeringar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Betyg ger incitament att sköta skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Extra viktig Borde bara gälla att glesbygdskommuner får viss utjämning från storstadskommuner. Annars försvinner anledning att sköta sina finanser på ett föredömligt sätt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Att köpa en annan människa måste ge högre straff och ses på som det grova brott det är.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Risk för höga hyreshöjningar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Extra viktig Rusta upp och öka tillförlitligheten på befintliga järnvägar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Bättre översikt och kontroll över insatser.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Det måste löna sig att arbeta, mot att vara hemma med bidrag/ersättning. Kan enbart få gälla vård, omsorg och andra kontaktyrken.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Det måste gå att göra sig av med medarbetare som sänker hela arbetsplatsen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Terese Pransjö: Enklare, men inte utan miljöprövning och kontroll av påverkan.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Terese Pransjö: Sverige ska första integrera den stora mängd personer som redan kommit hit.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Terese Pransjö: Extra viktig Att förebygga och bekämpa brott behöver bli enklare.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Terese Pransjö: Höginkomsttagare betalar redan mycket skatt, både i procent och kronor.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Terese Pransjö: Skyddsvärda områden som ägs av staten eller liknande ska vi värna om, men den privata äganderätten ska vi vara rädda om.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Terese Pransjös val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Sjukvården