Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Milena Axklo (fotograf null)

Milena Axklo

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kandiderar till riksdagen för att jag tror att vi kan göra världen bättre, och jag vill vara med. Jag är centerpartist för att jag tror på varje människas frihet. Du bestämmer över ditt liv, och det offentliga ska fokusera på sitt kärnuppdrag. Sverige ska vara öppet, jämställt och hållbart, fritt från främlingsfientlighet och hat. Vi står idag inför stora utmaningar, men det finns lösningar.

Presentera dig själv

Jag är 26 år gammal och bor jag i en lägenhet i Västerås med min man och våra två barn. I januari 2022 tog jag ut min kandidatexamen i statsvetenskap från Mälardalens universitet. Parallellt med att jag var föräldraledig med vårt första barn skrev jag min kandidatuppsats om att stärka och fördjupa svensk demokrati.

Vad har du för yrke?

Statsvetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alexandria Ocasio-Cortez

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Efter valet 2022 vill jag se ett brett samarbete i mitten av svensk politik. Jag tror att Sverige behöver stabila lösningar framåt, och det får man inte om avgörande omröstningar hänger på en person snarare än breda överenskommelser.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Milena Axklo

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: I grund och botten tror jag att valfrihet inom skolan är bra, men skattemedel är våra gemensamma medel och ska nyttjas för allas bästa. De ska gå till läroböcker till eleverna och hållbara förutsättningar för personalen. De ska inte gå till okända ägare av skolor med för stora klasser och för få anställda. Vinstförbud rakt av är inte rätt väg, men så som systemet ser ut idag duger inte.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Extra viktig För att klara klimatkrisen måste vi ställa om snabbt. Vi behöver också långsiktigt hållbara och stabila energikällor. Vatten- och vindkraft är förnybara och därmed långsiktigt hållbara, men det går också långt mycket snabbare att bygga än kärnkraft. Därför är det där vi måste göra våra investeringar om vi ska hinna ställa om i tid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Extra viktig Visitationszoner är inte en åtgärd som stoppar brott, det förflyttar brotten till andra platser utanför zonerna. Det är dessutom en åtgärd som skapar etisk profilering som drabbar hederliga människor i dess vardag bara för att de befinner sig i ett visst område. Jag vill ha politik som faktiskt stoppar brott och som gör att vi alla står lika inför lagen, därför säger jag nej till visitationszoner.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Sverige behöver fler enkla jobb, inte färre. Genom ett enkla jobb får personer nämligen in en fot på arbetsmarknaden och kan försörja sig själva. RUT-avdraget bidrar till fler arbetstillfällen i Sverige och därför tycker jag att RUT ska vara kvar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Extra viktig Krig, konflikt och klimat tvingar människor på flykt. Svenskt bistånd hjälper dessa utsatta människor, men biståndet är långt mycket mer än det. Sveriges bistånd går till utveckling och hjälp till självhjälp. Det ser till att människor får utbildning och kompetenser som krävs för att försörja sig själva och sina familjer. Det hjälper inte bara en värld i kris, det hjälper världen utvecklas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Kungahusets ersättning behöver stå i proportion till dess uppdrag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Extra viktig De som behöver sin fossildrivna bil för att få vardagen att fungera och försörja sig själva ska kunna använda den utan att ruineras. Samtidigt måste vi andra hjälpas åt att ställa om till hållbara alternativ. Därför vore en generell sänkning inte rätt väg att gå, utan snarare riktade avdrag. Det är dyrt för planeten att vi smutsar ner, då ska det också vara dyrt för plånboken.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Våra gemensamma medel måste gå till nyckelfunktioner i samhället så som vård, skola, rättsväsende och omsorg. Därför borde en större del av kulturen finansieras av olika privata aktörer snarare än av skattemedel.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Det kommunala vetot ska bevaras för att hindra exploatering och för att människor måste få bestämma själva där de själva bor.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Extra viktig Att förbjuda någon att tigga är att förbjuda människor att be om hjälp. Att människor tigger är ett symptom på något som är väldigt trasigt i vår omvärld. Vi behöver fixa det som är trasigt, inte förbjuda symptomen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Extra viktig Alla människor har rätt att leva som den de är. Alla är inte binära, och lagen måste erkänna även dessa människor och deras plats i vårt samhälle. Det handlar inte om något annat än rent hyfs och respekt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Extra viktig Varje person har rätt att bestämma över sitt eget liv, men samtidigt är det två personer som blir föräldrar (i juridisk bemärkelse). Därför bör också dessa personer, på lika villkor, dela på föräldraansvaret redan från start. Föräldraförsäkringen är ett av de samhällssystem som upprätthåller ojämställdhet i samhället när ansvaret allt för ofta faller på kvinnan. Vi måste våga göra något åt det.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Läkarbesök online kan fylla en väldigt viktig funktion för de som inte har möjlighet att ta sig till läkaren så enkelt. Antingen på grund av sjukdom eller på grund av avstånd. Därför fyller de också en viktig funktion i samhället. Samtidigt får systemet inte urmjölka välfärden och vi måste ha ett uppdaterat regelverk anpassat efter dagens tech.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Skattemedel ska gå till nyckelfunktioner i samhället, och samtidigt som jag älskar Bäst i test och mello så ser jag hellre att skattemedel går till skola, vård, rättsväsende och omsorg. Public service bör bantas och fokusera på samhällsviktig information.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Vi behöver ett utjämningssystem för att alla kommuner ska kunna erbjuda likvärdig grundläggande service oavsett demografiska eller geografiska förutsättningar. Samtidigt måste vi värna och stärka det kommunala självbestämmandet och medborgarnas möjlighet att själva bestämma där de bor, även vad gäller skatten, utan att det drabbar andra kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Alla måste vara fria att bo där de vill. Oavsett om man flyttar för jobbet, kärleken eller utbildningen så måste det bli enklare att kunna flytta. Marknadshyror är ett bra verktyg för att åstadkomma det och skapa rörlighet på bostadsmarknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Extra viktig Vi behöver mer hållbart resande, inte mindre! Därför måste vi fortsätta satsa på kollektiva resvägar så som tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milena Axklo: Den som äger ett företag måste äga rätten att bestämma och avgöra vad som är bäst för det företaget för att det ska utvecklas, växa och skapa fler arbetstillfällen på sikt, även om det innebär att säga upp anställda. Det är samtidigt viktigt att det sker på legitima grunder och till exempel ska givetvis diskriminering aldrig förekomma.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Milena Axklo: Extra viktig Jag är stolt och tacksam över att jag bor i ett land som människor vill fly till istället för att fly ifrån. Människor som söker asyl ber om hjälp, jag vill att Sverige ska finnas där för människor som ber om hjälp.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Milena Axklo: Extra viktig Jag vill att Sverige ska förbli ett fritt och öppet land. Att staten i hemlighet övervakar sin egen befolkning är då inget vi bör öka.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Milena Axklos val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat

Så svarar Milena Axklo: Extra viktig Att omställningen för miljö- och klimat kräver vårt absoluta fokus råder inga tvivel om. Vi måste agera nu, innan det är försent för klimatet väntar inte. Vi har också ett antal utmaningar för att öka tryggheten i vårt land. Dels vad gäller den organiserade brottsligheten, men också vad gäller den strukturerade brottsligheten genom ojämställdhet och mäns våld mot kvinnor.