Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Forssell (fotograf null)

Johan Forssell

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är den tydligaste rösten för att återupprätta lag och ordning och göra Sverige till ett tryggare land för alla. Vi ska se till att göra det så jobbigt att vara gängkriminell att de självmant väljer att lämna brottsligheten bakom sig.

Presentera dig själv

Hej, jag heter Johan Forssell och bor i Stockholm med min familj. På min fritid tycker jag om att träna, läsa böcker och vara i skogen.

Vad har du för yrke?

I grunden är jag civilekonom. Idag är jag riksdagsledamot för Moderaterna.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en borgerlig regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johan Forssell

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Forssell: Det ska vara möjligt att göra vinst men först efter att man har nått högt ställda kvalitetskrav.

Kärnkraften ska byggas ut

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Forssell: Systemet bör vara oförändrat mot idag, dvs med den öronmärkning som redan finns.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Så svarar Johan Forssell: Extra viktig Men endast mot personer som av domstol kan knytas till ett kriminellt gäng.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Forssells val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Sysselsättning