Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Filip Issal

Varför ska väljarna rösta på dig?

För jag vill förändra och inte bara förvalta det som redan finns. Jag ser gärna att man tar inspiration från goda exempel för att driva fram förändringar

Presentera dig själv

Familjefar till tre barn, varit företagare i snart 20 års tid inom olika branscher. Drivs av vilja att förändra saker i samhället som kan bli bättre och hålla tempo i detta.

Vad har du för yrke?

Redovisningskonsult

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering och borgerligt styre lokalt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Filip Issal

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Företag ska kunna ge utdelning till sina ägare men detta kan regleras likt allmännyttiga bostadsbolag inte får dela ut hur mycket som helst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Extra viktig Klimatkrisen är här och vi kan inte bortse från någon elproduktion som är koldioxidneutral.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Det kan vara nödvändigt men gränsdragningen för den personliga integriteten för alla oskyldiga medborgare måste skyddas och en visitation är svårt att gränsdra.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: En bransch som gjort svarta jobb vita med tusentals till större delen kvinnliga företagare och anställda ska utvecklas, inte avvecklas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Sverige kan påverka utvecklingen i andra länder och behöver göra det. Som ett rikt land har vi en skyldighet att bidra men det ska vara effektivt bistånd som inte går till diktaturer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Sålänge vi har monarki behöver kungahuset medel för att vara statschef.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Ytterligare sänkningar är inte vägen fram för att avveckla bensin och diesel som drivmedel men sålänge inte elektrifieringen kommit längre än den gjort på landsbygden måste ekonomisk hjälp fram.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Fastighetsskatten är en konfiskering av egendom. Ett hus inte ger avkastning i plånboken och detta drabbar de med lägst inkomst som får ökade taxeringsvärden betala skatt de inte har råd med.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Mycket av kulturen finansieras redan idag av privata aktörer såsom populär musik och idrott. Andra kulturaktiviteter behöver inspireras av detta och bli mer kommersiellt gångbart för att stå på egna ben, och nå större publik.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Be om pengar måste alla kunna göra men de sociala insatserna måste fånga upp detta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Föräldrakvoteringen av betalda ledigheten har gjort Sverige mer jämställt men den större delen av den betalda ledigheten ska föräldrar själva få bestämma över. Om de vill vara föräldralediga utan medel från Försäkringsskassan ska inte staten ha synpunkter på hur de gör detta.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Nätläkarna har ökat tillgängligheten för vårdsökande alla dygnets timmar och att göra det helt finansierat av vårdtagarna kommer öka klyftorna för de som har råd eller inte har råd med vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Extra viktig Att få skydd från krig är en mänsklig rättighet, att stanna i Sverige permanent är inte en mänsklig rättighet utan det ska prövas efter hur man sköter sig, kan försörja sig själv och om man kan återvända till sitt hemland.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Har tyckt så i över 20 år och tycker fortfarande att samarbete med Nordamerika och Västeuropa militärt är vår tryggaste åtgärd för att klara oss ifrån invaston.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Bidrag ökar inte incitamenten till att arbeta eller flytta för att få ett arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Att små vattendrag kan blocka utveckling av landsbygden är inte hållbart om vi ska ha hela Sverige levande.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Det finns stora poster i vår stadsbudget som kan finansiera ökade anslag till försvaret, det behövs ingen höjd skatt. Det behövs prioritering.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Underhållningsprogram kan med fördel finansieras med reklam och kan då ligga i kommersiella lokaler.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Om elektrifieringen kan byggas ut så att både fordon och laddning med rimliga elpriser så är det okej.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Att sätta betyg är att mäta kunskap och det behövs för att veta om extra insatser behöver sättas in och för att föräldrar ska veta hur det går för deras barn.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Detta görs redan idag men små kommuner kan behöva ytterligare tillskott.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Att köpa sexuella tjänster är en del av mänsklig handel och kan inte vara acceptabelt 2022. Att så fortfarande sker visar på detta.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Det byggs för lite hyresrätter och att få lönsamhet i detta kan behövs starkare intäkter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Om inte ekonomin går ihop kan höghastighetståg trycka undan andra investeringar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Små regioner får svårare att möta upp de större kostnader inom sjukvården vilket skapar orättvisor för att inte få rätt vård i rätt tid.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: En trappstege för att få sjuklön behövs för att inte öka sjukfrånvaron.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Om det finns giltiga skäl måste en arbetsgivare lättare än idag kunna avveckla en anställds anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Issal: Att vara beroende av andra länders mineraler när vi har dessa i Sverige är inte hållbart.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Filip Issals val:

 • Landets ekonomi