Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sandra Pilemalm (fotograf Länsförbundet skånes fotograf )

Sandra Pilemalm

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har ett enormt stort engagemang för att förbättra saker i samhället, framförallt vad gäller barn, men egentligen de flesta frågor och klimat och miljö och demokratifrågor är synnerligen viktiga frågor så att världen vi lämnar till våra barn ska bli ännu lite bättre.

Presentera dig själv

Jag är so-lärare och SVA-lärare och har de senaste tre åren arbetat med nyanlända barn och att förbättra utrikesfödda barns skolresultat. Jag har även skrivit boken Alla barn har samma rättigheter - en bok om hedersvåld. En bok som vänder sig till förskolor, skolor och socialtjänst. Min drivkraft är att möjliggöra för alla barn att få en chans - en möjlighet att välja sin egen väg i livet.

Vad har du för yrke?

Lärare och författare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Juno Blom

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

borgerlig regering M, KD, L, C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Sandra Pilemalm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: Vinstutdelningen för friskolor behöver ses över

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: Extra viktig Sverige måste säkra sin elförsörjning på egen hand, vi får aldrig hamna i händerna på sådana som Putin.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: Tror mer på förebyggande arbete och tror bara att de som ska visiteras kommer flytta till ett nytt område.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: Innebär en skjuts för kvinnligt företagande så det ska absolut vara kvar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: Sverige ska fortsätta verka med kraft internationellt och där är biståndet viktigt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: Nu när svårare ekonomiska tider väntar är det bra om alla utgifter ses över, även den del som går till kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: Istället för att sänka skatten på bensin och diesel, satsa mer på tågtrafiken och kollektivtrafiken så att det går att använda oavsett var man bor i landet, och även att tåg osv går i tid

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: Vi har redan ett av världens högsta skattetryck, L förespråkar inte skattehöjningar av något slag.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: Förespråkar istället kärnkraft, så nej jag tycker inte att kommuner ska få det svårare att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: För de människor som känner sig som varken eller är detta ett viktigt förslag.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: Viktigt att pappamånaderna är kvar och att det finns en strävan att även män har möjlighet att vara föräldralediga, därför är det viktigt att kvinnors löner höjs.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: med skattemedel ska följa kontroll, och jag tycker inte man ska släppa läkarvård fri och den därför till viss del måste finansieras av det offentliga.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: Vi måste följa hur omvärlden gör för att inte bidra till pull effekter

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: Extra viktig Fler människor ska i arbete satsa istället på utbildningsinsatser

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: i första hand omprioritera resurser

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: inte realistiskt

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: det leder till tydligare uppföljning av elevers kunskaper och därmed tydligare lektionsupplägg och det är bra

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: det görs redan i stor utsträckning

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: kommer leda till ännu större segregation välbeställda bor i hyresrätter i rika områden och mindre resursstarka i hyresrätter i utsatta områden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: satsa på den tågtrafik som redan finns

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: Behöver minska administration och det är lätt att den ökar om organisationen växer.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: det behöver ses över

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sandra Pilemalm: L vill inte att länder som tex Kina och Ryssland får det enklare att utnyttja våra naturtillgångar (snarare ska utvecklingen gå i motsatt håll), vi ska själva ha rådighet över våra naturtillgångar och produktion som utvinns av naturtillgångar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Sandra Pilemalm har hoppat över denna fråga