Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Katrin Wissing

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är född och uppvuxen i Åre, en kommun där klimatförändringarna går att ta på med minskande isar, mer extremväder och färre isandes kalla dagar år för år. Jag vill öka takten i klimatarbetet men också stärka välfärden, öka jämlikheten och se till att omställningen sker rättvist: alla ska med när Sverige ställer om oavsett vem du är eller var du bor. Våra barns framtid rea ska inte reas ut!

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i Norrlands inland, är mamma till 2 söner och har ett brinnande intresse för populärkultur och skidåkning. Har hela landet som arbetsplats och älskar att uppleva nya platser jag inte tidigare varit på.

Vad har du för yrke?

Partisekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det viktigaste är en majoritetsregering, vi kommer att söka maximalt inflytande för grön politik efter valet och ser att en rödgrön regering med S-MP-C-V är det allra bästa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Katrin Wissing

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Extra viktig Skolans syfte är utbildning, INTE vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Kärnkraft är dyrt, tar extremt lång tid att bygga. Dessutom innebär det också en säkerhetsrisk.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Att att köpa tjänster istället för konsumtion är i grunden bra. Vi vill att det RUT ska kunna bidra till klimatomställningen i större utsträckning och fokusera på reparationer och cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Det är utsläppen vi vill åt, inte bilen för den som verkligen behöver den. Därför vill vi öka grundavdraget för alla på glesbygd istället för att sänka skatten på fossila drivmedel, något som gynnar storstäderna mest då de flesta bilresorna görs där. Vi vill istället att alla på glesbygd ska få mer i plånboken utan att rea ut våra barns framtid.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Extra viktig Att lämna kulturen till marknaden helt och hållet riskerar att den i ännu högre grad kommer att styras av kommersiella intressen, det är inte vad vi i miljöpartiet vill. Det fria kulturlivet, som inte heller ska styras av politiska vindar, måste värnas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Kommunerna ska fortsatt ha ett stort inflytande i var det ska byggas vindkraft, men det måste ske i ett tidigare skede. Det måste bli tydligare NÄR och HUR kommunerna har rätt att stoppa vindkraftsutbyggnader, ordning och reda i processerna måste till nu.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Fattigdom löser vi inte med förbud, vi behöver breda åtgärder för att komma till bukt med ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap för att kunna lösa denna komplexa fråga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: MP vill öka jämställdheten, anpassa föräldraledigheten till olika typer av familjekonstellationer och främja barns rätt till båda sina föräldrar genom att fördubbla antalet öronmärkta dagar. Detta för att båda föräldrarna ska ta ut en tredjedel av dagarna och en tredjedel ska kunna delas upp fritt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Vårdbehovet ska vara styrande och de med störst behov ska prioriteras högst, med nätläkare har det gått åt fel riktning och leder till felprioriteringar inom vården. Att både fysisk och digital vård fungerar är det offentligas ansvar och skattemedel ska inte användas till privata bolag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Alla kan drabbas av arbetslöshet och det är viktigt att samhällets trygghetssystem är både inkluderande och att ersättningen ligger på rimliga nivåer. MP vill att vi på sikt har ett gemensamt har ett samlat system för både sjudom och arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Allemansrätten måste värnas och strandskyddet ska stärkas i högexpolaterade områden och längs kusten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Det är viktigt att inte finansieringen urholkar välfärden eller drabbar människor med litet ekonomiskt utrymme, därför vi vill återinföra värnskatten för att finansiera försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Public service är ett viktigt redskap för demokratin i hela landet. Vi vill se till att skydda public service i grundlagen och vi ser att finansieringen ligger på en bra nivå idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Extra viktig El och laddbara bilar dominerar redan idag nybilsförsäljningen och när vi ser att en bil i snitt används under 18 år så är detta ett mycket bra förslag för att se till att omställningen stimuleras och att vi inte fortsätter att rea ut våra barns framtid.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Extra viktig Systemet för den ekonomiska utjämningen mellan kommuner i Sverige måste bli bättre och framförallt mer rättvist, det är mycket bra att det ses över. MP har också fler förslag för att stärka kommuner och regioner för att kunna stärka välfärden och öka jämlikheten.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Extra viktig Det är sjukt att ett så allvarligt brott som hittills straffas enbart med böter och detta är nåt MP driver, vi ser fram emot att riskdagens ska rösta om våra förslag i riksdagen i höst.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Risken med marknadshyror är att det ger högre hyror och därmed bidrar till ökad segregation och ökad bostadsbrist för personer med låga inkomster. Så kan vi inte ha det i ett land som Sverige.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Vi behöver fler stambanor för att de vi har idag är redan fulltecknade: vi ska frakta mer på tåg, resa mer hållbart och korta restiderna. För att kunna göra det och samtidigt nå klimatmålen så behöver vi nya banor som år byggda för moderna och snabba tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Vården ska inte centraliseras vi vill att beslut ska tas nära människor och att människor har möjlighet att påverka dem. Däremot måste staten ta ett större ansvar för finansieringen för stabilitet och lugn och ro.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Arbetsmarknaden måste vara trygg för alla.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katrin Wissing: Extra viktig Vi är inte emot nya gruvor, men nya etableringar ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintrresset för rennäring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Katrin Wissing: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och ska försvaras, vår vision är att alla ska ha möjlighet att flytta men ingen ska behöva fly. Så ser det inte ut idag och vi måste möta människor med medmänsklighet – inte murar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Katrin Wissing: Det är angeläget att få bukt med gängkrimilnaliteten, men samtidigt måste vi slå vakt om mänskliga rättigheter den personliga integriteten så det är viktigt att hitta en bra balans i detta.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Katrin Wissing: De som tjänar mest ska betala mer i skatt för att vi ska kunna nå klimatmålen, ha en stark välfärd och ett rättvist samhälle.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Katrin Wissing: Extra viktig Jag som själv bor i fjällskogsbältet vet hur viktigt det är att vi skyddar skogen med höga naturvärden - inte bara för den biologiska mångfaldens skull utan även för klimatet och för våra barns framtid. Vi bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit. Vi bör följa FN:s uppmaning om att skydda minst 30% av skog och hav.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Katrin Wissings val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning