Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Cecilia Boman Lindström (fotograf Robert Halvarsson)

Cecilia Boman Lindström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag engagerar mig i frågor om förebyggande hälsa, barn- och ungdom/förskole-och skolfrågor, kvinnosjukvård, ökad resiliens i samhället, att fasa ut farliga, moderna kemikalier, glesbygdsfrågor och bättre integration. En röst på mig är en röst på Miljöpartiet.

Presentera dig själv

Jag är 42 år, uppvuxen i Kristinehamn och bor nu på landsbygden i Väse utanför Karlstad med min familj, bin, höns och katt. På fritiden gillar jag att hålla på i trädgården, vandra, läsa och skriva.

Vad har du för yrke?

Jag är utbildad lärare och folkhälsovetare. Nu arbetar jag som projektassistent.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Isabella Lövin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är öppna för att samarbeta med det/de parti där vi ser att vi kan få igenom så mycket grön politik som möjligt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Cecilia Boman Lindström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Extra viktig Skattepengar till skolan ska gå till skolan och utbildningen, inte till vinstutdelning. Pengarna ska stanna i skolan. Det har visat sig att skolan blir mindre jämlik sedan de privata skolorna infördes. Detta är ett problem. Jag ser gärna att det finns olika alternativ att välja på, särskilt för barn som inte trivs eller har framgång i den traditionella skolformen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Kärnkraften är dyr, tar lång tid att bygga och är inte säker. Den ger ett avfall som framtida generationer behöver hantera.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Alla människor i ett utsatt område är inte brottslingar och ska inte behandlas som det.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: RUT har potential att vara en del av den gröna omställningen. RUT skulle kunna användas till att främja en grön omställning om det kunde få en större fokus på reparationer och återbruk än vad det har idag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Fler människor är på flykt än tidigare. Fattigdom, krig, torka och hunger. Biståndet behövs. Vi bör kunna hjälpa.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Sänkt skatt på bensin och diesel gör att den gröna omställningen går långsammare. Vi når inte klimatmålen och vi förlänger användandet av miljöfarliga drivmedel och slutligen så bidrar vi till Putins krigskassa.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Kulturen ska ha möjlighet att utgå från sin kulturella frihet, varken begränsas av privatfinansiering eller påverkas av politisk vilja. Med mindre statliga, regionala och kommunala medel till kulturen är barn- och ungdomskulturen hotad, som är så oerhört viktig. Biblioteken är hotade. Så även de mer smala kulturstråken som är viktiga för mångfald och bredd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Kommuner ska få fortsätta bestämma var de vill ha vindkraft men det ska bli tydligare när och hur kommuner får säga nej till vindkraft. Det är viktigt att en betydande del av vinsten från vindkraften går tillbaka till kommunen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Det krävs andra åtgärder för att bryta ekonomisk utsatthet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Föräldraledigheten kan, och bör användas till att främja barnets rätt till båda sina föräldrar. Föräldraledigheten ska anpassas till dagens familjekonstellationer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Vård ska ges efter behov och prioritering. Privata nätläkare leder till stora kostnader för regionerna. Det blir en sorts förkörfil - ofta för de som inte behöver prioriteras så snabbt/högt. Istället bör den regionala vården kunna erbjuda både fysisk och digital vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Permanenta uppehållstillstånd ger människor en trygghet och manar individen till att vilja bygga upp ett liv och etablera sig i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Sverige ska hålla sig alliansfritt. Vi ska istället öka samarbeten med EU och de nordiska grannländerna.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Samhällets trygghetssystem ska vara just ett trygghetssystem. Jag vill arbeta för en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet - ett sorts samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Vi behöver ett starkt strandskydd och vi behöver värna den hotade allemansrätten. Om alla glesbygdens stränder bebyggs - hur ser våra små sjöar och stränder ut om 50 år? Vilka har tillgång till stränderna då? Jag ser gärna att man får bygga sjönära, men att marken närmast stränderna är allmän och tillgänglig för alla.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: För att bekosta detta bör vi återinföra värnskatt för personer med högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Politiken bör skydda fria media, inte begränsa den. En demokrati behöver en stark och bred public service. Finansieringen ska vara stabil och långsiktig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Betyg bör ges som tidigast från årskurs 7. Barn presterar inte bättre med betyg tidigare. Lärare arbetar inte annorlunda eller berättar om barnens prestation annorlunda om de måste prata betyg istället för omdömen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Det ekonomiska utjämningssystemet mellan kommuner bör ses över. Kommuner som producerar förnybar energi bör få behålla del av vinsten inom kommunen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Man ska inte kunna köpa någons kropp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Marknadshyror riskerar att öka segregation och ökad bostadsbrist för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Vi reser mycket i dagens samhälle och troligtvis reser vi lika mycket eller mer i framtiden. Vi behöver kunna resa klimatsmart, snabbt och bekvämt. Vi behöver bygga höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Beslut ska fattas nära människor (, det är min grundinställning,) samtidigt funderar jag på om det inte krävs en samordnad, statlig prioritering av vilken vård som ska finnas vart. T.ex. för våra sjukhus. Inte bara regional samverkan utan ökad nationellsamverkan.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Ett bra förslag. Risken är annars att människor går till jobbet sjuka. De riskerar att smitta andra men också förvärra och förlänga sin egen sjukdom. Att få vara sjuk när man är sjuk ska inte vara en ekonomisk fråga.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Det ska finnas trygghet i en anställning även för en arbetstagare. Vi vill motverka det missbruk som finns med olika typer av korta anställningar som vissa sätter i system istället för fast anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Vi behöver nya gruvor i Sverige. Men de ska prövas mot dagens högt ställda miljökrav. Ett sätt att effektivisera tillståndsprocesserna är att ge mer resurser till miljöprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Antalet kvot-flyktingar ska öka. De som behöver vår hjälp mest ska få den. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och ska inte begränsas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Boman Lindström: I nuläget blir de rika rikare och de fattigare fattigare. Det är inte en gynnsam utveckling för ett demokratiskt samhälle. Det är inte så vi bygger en stabil, trygg demokrati. Därav behöver vi använda de möjligheter vi har för en utjämning.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Boman Lindström: Extra viktig Skogar med höga naturvärden behöver skyddas mot avverkning. Särskilt de fjällnära skogarna.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Cecilia Boman Lindströms val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning