Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hanna Klingborg (fotograf Tomas Fogelqvist)

Hanna Klingborg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för demokrati och kultur, och att alla barn och unga ska få växa upp i trygghet. Vi måste skapa ett gott samhälle inom de planetära gränserna. Jag vill stärka civilsamhällets roll och arbeta för fler idéburna verksamheter i välfärden.

Presentera dig själv

Jag är idag gruppledare för Miljöpartiet Södertälje, med flera lokalpolitiska uppdrag. Lokalt jobbar vi hårt med maten som verktyg för hållbar utveckling, med naturvård och satsningar på skola, förskola och föreningsliv.

Vad har du för yrke?

Waldorflärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det viktigaste är att Miljöpartiet får så stort inflytande som möjligt. Jag är öppen för samarbete åt både höger och vänster men ser helst en rödgrön regering med S och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Hanna Klingborg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Vi har idag en stor utmaning i samhället med en ojämlik och segregerad skola. De vinstdrivande koncernerna tvingar fram en ökad reglering som i sin tur slår mot små, idéburna skolor. Det är synd, för de skolorna behövs och tillför samhället pedagogisk mångfald och ett stort socialt och lokalt engagemang.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Kärnkraften är inte förnybar, den är idag inte fossilfri, och den innebär enorma säkerhetsrisker. Dessutom är den mycket dyr och tar lång tid att bygga. Den gör oss också beroende av leveranser från odemokratiska länder.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Förslaget skapar ökad misstänksamhet och misstro mot polisen, och riskerar peka ut människor i utsatta områden. Polisen kan redan idag visitera personer de hyser misstanke mot.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Det är bra att pengar används för tjänster snarare än prylar. Med ökad fokus på reparationer och cirkulär ekonomi kan RUT främja omställningen. Den ska inte begränsas till att subventionera välbeställdas konsumtion av tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Miljöpartiet står för internationell solidaritet. Vi lever i en tid av kriser, fattigdom och klimatförändringar. Att hjälpa människor i nöd anstår oss som lever i ett fredligt och rikt land. Dessutom hänger världen ihop, och en hjälp till utvecklingsländer gynnar hela världen, även Sverige, på sikt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Att i en tid av klimatkris sänka skatten på bensin och diesel är ansvarslöst. Vi behöver stärka incitamenten till att välja bättre alternativ som fossilfria bränslen, cykel och kollektivtrafik. Vi ska inte vara beroende av import som till stor del stärker Putin och oljediktaturer.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Kulturen får inte styras av kommersiella intressen, men heller inte av politisk klåfingrighet. Det offentliga ska ge konst och kultur möjlighet att utvecklas i frihet, då det är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Samtidigt är det positivt med sponsring och privata bidrag till kultur och civilsamhälle.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Det är viktigt att kommuner kan påverka om och var det ska byggas vindkraft. Samtidigt behöver kommuner stimuleras att ge möjligheter till en utbyggnad, både genom lokal avkastning/återbäring och genom att få större incitament för att komma med förslag för placering av vindkraft och lokal energiproduktion.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Att be om hjälp ska aldrig vara brottsligt. Vi vill stötta människor i nöd och ställa krav på andra länder att ta ansvar för sina egna medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Viktigt att den som inte identifierar sig som varken man eller kvinna inte tvingas in i någon av dessa kategorier.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Föräldrar ska ha stort inflytande över hur de fördelar föräldraledigheten. Samtidigt behövs vissa regler för att styra så att fler pappor än tidigare tar sitt föräldraansvar. Därför föreslår Miljöpartiet en tredelad föräldraförsäkring.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Privata aktörer kan komplettera vården men självklart ska det regleras genom avtal med regionerna. Det offentliga måste ta ansvar för finansieringen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Den som kommer som asylsökande till Sverige har större möjligheter till etablering och integrering om långsiktiga förutsättningar ges.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Vi behöver stärka befintliga försvarssamarbeten och inte tvingas anpassa oss till länder som Turkiet. Dessutom vill vi fortsätta nedrustningen, och kräver en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: En trygghet för varje människa att inte plötsligt stå utan försörjning är viktigt för hälsa och välbefinnande. Miljöpartiet vill på sikt samla försäkringar för sjukdom och arbetslöshet i ett gemensamt trygghetssystem för alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Strandskyddet behövs både för friluftsliv och för djur och biologisk mångfald. Stränderna är också viktiga för ökade havsnivåer vid ett varmare klimat. Vi värnar allemansrätten och vill bevara stränderna för framtiden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: I en tid av krig och konflikter i vårt närområde behöver vi återigen rusta Sveriges försvar och även satsa mer på totalförsvaret. Då är det rimligt att öka skatten för att finansiera detta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Extra viktig Public Service har ett oerhört viktigt uppdrag för att värna demokratin. Public Service vill vi skydda i grundlagen, och ge långsiktig finansiering på dagens nivå.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Det krävs en verklig omställning bort från det fossila. Nu behövs fler incitament för att ställa om hela Sveriges fordonsflotta.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Extra viktig Betyg i lägre åldrar riskerar att sortera och döma barn vilket kan få stora negativa konsekvenser för deras möjlighet att klara skolan och gå vidare till arbete och högre studier. Jag vill även avskaffa betyg för underkänt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Sveriges kommuner har väldigt olika förutsättningar idag, och vi behöver ha ett rättvist system som gör att alla kommuner klarar välfärden, och så att villkoren blir likvärdiga oavsett i vilken kommun du går i skola eller behöver vård och omsorg.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Det är ett allvarligt och kränkande brott som bör ha hårdare straff än idag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Vi behöver verka för minskad boendesegregation och möjliggöra för även dig med låga inkomster att hitta en bostad, och motverka att hyrorna stiger brett.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Sverige är ett avlångt land, och vi behöver korta restiderna utan att människor ska välja flyget. När nya stambanor byggs ska vi ge möjlighet för moderna och snabbare tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Det är rimligt att staten tar ett större ansvar för en jämlik vård, inte minst när det gäller finansieringen av vården. Samtidigt är jag tveksam till centralisering och stora avstånd mellan verksamhet och beslutsfattare, så en avvägning behöver göras.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Extra viktig Ja! Karensdagen är orättvis då den slår mot dem med lägre inkomster och dem som måste vara på plats på jobbet varje dag. Dessutom sprids virus lättare när människor går sjuka till jobbet. För en bättre folkhälsa bör alla vara hemma när de är sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Trygghet är viktigt på arbetsmarknaden och för den som är anställd.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Klingborg: Idag är det ett problem att gruvbolag kan gå i konkurs och lämna efter sig föroreningar och sår i landskapet. Kraven ska vara höga både när det gäller miljöhänsyn och rennäringen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hanna Klingborg: Sverige ska ta ansvar för människor på flykt, och verka för att alla länder inom EU också tar ansvar. På det sättet kan asylsökande få en chans att leva i trygghet och bygga upp sitt liv på nytt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hanna Klingborg: Vi måste minska klyftorna i samhället och skapa goda förutsättningar för alla att leva ett tryggt liv.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hanna Klingborg: Extra viktig Sverige bör skydda minst 30% av land och hav. Den avverkning som sker idag hotar klimat och biologisk mångfald. De höga naturvärden som finns i våra gammelskogar och den fjällnära skogen får inte gå förlorade!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hanna Klingborgs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning