Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kim Nilsson (fotograf Jonas Noren)

Kim Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en tydlig borgerlig politik men den kommer utifrån mina erfarenheter som icke-svenskfödd, uppvuxen på landsbygden, öppen homosexuell, första akademikern i min släkt och även första egna företagaren. Jag tror på frihet och individens möjligheter, ju friare som individ desto viktigare med en stark liten stat som sköter sitt grunduppdrag.

Presentera dig själv

42 årig ekonom som både arbetat som anställd och drivit företag. Bor med min sambo och är aktiv inom HBTQ-rörelsen genom mitt ordförandeskap i Öppna Moderater, moderaternas HBTQ-förbund. Adopterad från Sydkorea, uppvuxen i Småland och studerat i Skåne innan vi hamnade i Stockholm. Jag tror på förändring och effektivitet men framförallt engagemang och människor.

Vad har du för yrke?

Accounting Director

I vilket land är du född?

Sydkorea

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering med M-KD-L med aktivt stöd från SD

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Kim Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Det viktigaste för svensk skola är att kvaliteten är hög och jämn. De skolor som levererar höga resultat både kunskapsmässigt och bra skolmiljö ska kunna göra vinstutdelning för att fortsätta utveckla sin verksamhet. Det är också premien för att ta risk som de som investerar ska få ta del av.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Med framtidens behov av el för miljöns skull så behöver vi ha en stabil elproduktion och här har kärnkraften den viktiga rollen i att hålla stabilitet. Det behövs fler olika energikällor men basen behöver vara kärnkraften som behöver byggas ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Tryggheten och brottsligheten behöver prioriteras. Det är tydligt att effekten av visitationszoner i danmark har påverkat utvecklingen postivt. Det kan ses som en inskränkning av fri rörlighet, men i det här läget behövs åtgärder för att vända utvecklingen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: RUT avdraget har gjort svarta jobb vita. Det har lett till ökad företagsamhet bland kvinnor och det är en trygghet att kunna jobba under kollektivavtal och sociala förmåner.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Sverige är bland de länder som betalar mest internationellt bidrag baserat på BNP. Det är absolut viktigt att samverka till utveckling i vår omvärld men just nu behöver pengarna för att lösa svenska problem. Vi bör ligga på en genomsnittlig nivå i internationellt bistånd jämfört med andra europeiska länder.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Kungahuset är en viktig del i sverige representation i världen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Skatter ska generellt sänkas men i synnerhet på bränsle. Priset på bränsle måste ligga på en nivå så att hela Sverige kan leva och att transport och handeln har möjlighet att överleva. I slutändan blir det vi individer som blir lidande.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Skatt på ägande är fel. Det är skattade pengar som investerats och de ska inte beskattas. En skatt på ett fiktivt värde är ett hot mot systemet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Det behöver finnas en mix av privata och offentliga aktörer inom kultur. Men mycket av kultur upplevelser idag skulle lika gärna kunna skötas av privata aktörer som på så sätt dessutom bidrar med skattepengar till det offentliga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Det kommunala självbestämmandet är viktigt att värna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Det är inte de som tigger som är problemet utan den organiserade verksamhet som utnyttjar människor. Därför bör tiggeri förbjudas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Idag är det allt fler ungdomar som inte identifierar sig i de traditionella könen. Detta kan åtgärdas med ett tredje juridiskt kön. Det är dessutom något som det finns EU direktiv om och Sverige bör införa det precis som andra europeiska länger gjort. Det är viktigt att särskilja juridiskt kön från biologiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Det måste vara upp till var familjs situation att själva bestämma över föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: De privata nätläkarna fyller ett behov däremot kan man möjligtvis se över hur modellen för finansiering ser ut.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: För permanent uppehållstillstånd bör det finnas grundläggande krav uppfyllda. Arbete, språk, samhällskunskap är viktigt för att integration ska se och vid permanent uppehållstillstånd bör integration vara slutmålet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Absolut, Sverige behöver internationellt samarbete i försvarsfrågor och den naturliga partner är NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: A-kassan ska vara låg för det ska alltid vara incitament för att arbeta. För varje person som går från bidrag till arbete så är man inte bara självförsörjande men man bidrar till de offentliga medlen istället för att kosta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Strandskyddet bör avskaffas för äganderätten är viktigare även längs stränderna

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Inga skatter ska höjas, vi har redan idag bland de högsta skatterna. Först bör kärnverksamhet prioriteras i kombination med att begränsa fusk i skattesystemen

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Det är uppenbart att Public service vuxit för mycket när tex inte nyhetsrapportering på främmande språk kontrolleras grundläggande. Det visar att man missköter sitt primära uppdrag och fram tills dess fungerar så bör uppdraget vara smalare.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Om ett förslag införs så måste staten också se hur ägarna av bensin och dieselbilar kan fortsätta köra med dem eller kompenseras för att byta energikälla.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Betyg är ett bra sätt att kontrollera nivån på eleverna och säkerställa att fortsatt skolgång kommer gå bra.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Fördelningen mellan kommuner behöver ske men det handlar också om att säkerställa att kommuner med svaga resultat också har prioriterat sina kärnuppdrag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Generellt tycker jag det är ett dåligt förslag men med tanke på dagens situation så tror jag man antingen behöver helt legalisera det eller öka straffen för agerandet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Det kommer öka rörligheten på bostadsmarknaden totalt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Sverige är ett långt land med långa sträckor mellan städer. Det viktigaste lokal är att vägarna håller hög standard och det andra vore att satsa på el-flyg för att öka möjligheterna att förflytta sig i vårt avlånga land.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kim Nilsson: Det är tydligt att staten måste ta ett större ansvar. Hur det ansvaret ska tas kan diskuteras. Det är inte självklart att all sjukvård ska vara statligt reglerad men åtminstone kontrollerad.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kim Nilsson: Vi måste lösa den integrationsproblematik vi har i Sverige idag, sen när systemen är fungerande så kan vi öka antalet igen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kim Nilsson: Alla metoder som behövs för att öka tryggheten bör prövas

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kim Nilsson: Statens ägande av skog sköts inte på ett tillfredställande sätt och det går ut över de privata markägarnas. Det som är bäst för skogen är om staten äger mindre andel.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Kim Nilsson har hoppat över denna fråga