Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åsa Wikberg

Presentera dig själv

Jag är en pragmatisk och resultatinriktad politiker med gedigen erfarenhet från lokalpolitiken. Jag anser att klimat- och miljöpolitik behöver få en tydligare koppling till forskningen. Idag har de flesta partier en alltför svag politik på detta område. Jag är också intresserad frågor som rör skola och hållbart arbetsliv.

Vad har du för yrke?

Nationalekonom och statsvetare, som just nu driver eget företag.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en mittenregering, med en tydlig och stark grön politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Åsa Wikberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Miljöpartiet är inte motståndare till friskolor, men däremot är vi motståndare till vinstuttag från skolor. Vi välkomnar gärna idéburna skolverksamheter.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Kärnkraften har sina fördelar, men också sina nackdelar. Exempelvis skapar den ett avfall som måste hanteras under mycket lång tid, och det tar också mycket lång tid att bygga nya kärnkraftverk. Vi har inte den tiden, därför behöver vi satsa på andra energislag som går snabbare att bygga upp.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Nej, vi har många andra förslag både som rör brottsbekämpning. Vi tror inte vi skapar ett bättre samhälle genom att skuldbelägga hela bostadsområden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: I tider när konflikter rasar och skapar hungersnöd så ser vi inte att biståndet kan minska. Dessutom behöver den rikare delen av världen bidra till att skapa hållbara samhällen över hela klotet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Extra viktig Att sänka priset på utsläpp samtidigt som klimatomställningen istället behöver accelerera är oklokt. Trafiksektorn står för en mycket stor andel av de totala utsläppen av co2 i Sverige. Istället behöver vi lägga pengarna på att ställa om till hållbara transporter, och det gör vi inte genom att sänka priset på fossila utsläpp. Det sänder dessutom tvetydliga signaler till medborgarna.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Kulturen behöver få en starkare ställning i vårt samhälle, och inte enbart reduceras till en fråga om pengarna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Det vore mycket olyckligt om exempelvis större vindkraftparker till havs stoppades av kommunala veton. Men kommunernas röster måste också väga tungt. Dock behöver vindkraften ha en stor miljöhänsyn, och det passar inte att bygga vindkraft på alla platser.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Jag kan kan komma på ganska många samhällsfrågor som är betydligt mer angelägna och aktuella än denna! I hur många människor liv är detta ens ett riktigt problem?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Det är rimligt att ha ett system som uppmuntrar föräldrarna att dela på föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Extra viktig Nätläkare dränerar den offentliga vården på pengar, och gör också att personer med lättare vårdbehov kan få företräde framför person med starkare behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Det kan inte vara motiverande för individen att leva med tillfälligt uppehållstillstånd. Hellre permanent uppehållstillstånd, samtidigt som individen behöver ta större ansvar för sin egen försörjning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Extra viktig Det kan fortfarande finnas skyddsvärd natur även i landsbygdsområden. Många landsbygdskommuner lever på turism kopplat till naturupplevelser. För dessa, och för alla andra är det angeläget att skyddsvärd natur åtnjuter ett starkt skydd. Däremot finns det orimligheter i dagens lagstiftning, som behöver moderniseras. Det är inte rimligt att grävda diken, uttorkade åar mm omfattas av strandskydd

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Extra viktig Public service gör ett bra jobb, och behöver få jobba vidare som tidigare.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Extra viktig Det är viktigt att snabbt fasa ut fossildrivna fordon, och att skicka en tydlig signal till befolkningen att fossila drivmedel ska bort.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Extra viktig Det finns inget som tyder på att detta skulle leda till bättre skolresultat.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Vi har ett bra system idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Det är viktigt att samhället är tydligt kring den här typen av brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Höghastighetståg är ingen dålig idé, men först behöver hela landets järnvägsnät fungera. Höghastighetsbanor kan byggas ut succesivt, under en längre period.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Vården behöver bli mer likvärdig över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Det är ibland onödigt svårt att säga upp personal.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Wikberg: Extra viktig Gruvor är en del av Sverige, men det finns ingen anledning att öppna fler gruvor med snabbare processer. Det är viktigt med sträng miljöprövning vid öppning av nya gruvor. Vi behöver samtidigt arbeta med att minska vår konsumtion av metaller.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Wikberg: Vi ska välkomna människor som flyr, men systemet för mottagande är idag ineffektivt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Wikberg: Extra viktig Skogen behöver ett starkare skydd än den har idag. Den intensiva svenska skogsbruksmodellen är en starkt bidragande orsak till att antalet rödlistade arter ökar. Ur ett internationellt perspektiv skyddar vi i Sverige idag en relativt liten andel skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åsa Wikbergs val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning