Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emma Nohrén (fotograf Carolina Bruseman)

Emma Nohrén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en naturvetare förankrad i verkligheten som agerar utifrån kunskap och erfarenheter. Kärleken till havet gjorde mig till både marinbiolog och miljöpartist. Som ordförande för miljömålsberedningen är jag van att jämka samman olika åsikter och få med alla mot ett hållbart samhälle inom planetens gränser. Ett levande hav, livskraftig landsbygd och en rättvis värld står på min agenda.

Presentera dig själv

Jag är en marinbiolog som hamnade i politiken. Jag satt i riksdagen 2014-18 men denna mandatperiod är jag ordförande för Miljömålsberedningen och lett arbetet med en ny marin strategi för Sverige, ”Havet och människan”, samt klimatpåverkan från konsumtion, ”Sveriges globala klimatavtryck”. Bor på västkusten med sambo, hundar & katter. Alltid utomhus, odlar, vandrar, dyker, seglar, badar.

Vad har du för yrke?

Marinbiolog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett så stort genomslag som möjligt för miljöpartiets politik och hoppas förstås på att vi kommer ingå i kommande regering. Men vi kommer aldrig sitta i en regering som behöver stöd av Sverigedemokraterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Emma Nohrén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Skolans syfte ska alltid vara utbildning - inte vinst! Vinstutdelande aktiebolag ska inte driva skola. Skolan ska vara likvärdig för alla och främja alla barns nyfikenhet och ge varje barn möjlighet att nå sin fulla potential.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Extra viktig Kärnkraft är extremt dyr, har extrema säkerhetsrisker och tar extremt lång tid att bygga. Jag och miljöpartiet vill satsa på förnybara energikällor såsom vind och sol. Det är mycket billigare, mycket säkrare och extremt mycket snabbare. Å vi behöver mer el nu!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Polisen har redan lagstöd för att visitera de som de anser att de behöver kontrollera. Ett sånt här förslag riskerar bara att öka på spänningar mellan allmänheten och polisen, rasera förtroende och spä på motsättningar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Rätt utformat kan RUT-avdrag främja och snabba på omställningen till ett cirkulärt och hållbart samhälle och gynna den cirkulära ekonomin. Jag vill mer se mer av det och mindre av RUT som en subvention av välmående gruppers konsumtion av tjänster. Så det bör ses över med jämna mellanrum så avdraget styr rätt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Extra viktig Nej! I dessa oroliga tider när fler människor än någonsin är på flykt, när demokratin minskar och hungern ökar är det oerhört viktigt att Sverige håller fast vid 1 % målet och tar sitt ansvar och står upp för internationell solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Kungahuset är en fin symbol för Sverige och jag är övertygad om att de gör det bästa de kan utifrån sin situation. Men det rimmar illa att man i en demokrati kan födas till ett ämbete och jag hoppas att man på sikt avskaffar monarkin.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Att mitt i ett brinnande klimatnödläge sänka skatten på fossila bränslen är ansvarslöst. Vi måste göra allt vi kan för att hålla oss till Parisavtalets 1,5-gradersmål och då måste priset på fossila bränslen öka, inte minska. Däremot måste vi som politiker se till att det finns alternativ och att det går att resa och transportera sig hållbart. Mer kollektivtrafik, mer elbilar, cyklar och elflyg.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Det behövs en skattereform för att det ska bli mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar och då bör man se över även detta.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Kulturen ska vara fri och inte lämnas till marknadens villkor, men den ska givetvis inte heller vara politiskt styrd. Det ska finnas respektfullt avstånd mellan politik och kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Det behövs ordning och reda i vindkraftsprocesserna och det behövs styras upp bättre när var och hur kommuner kan äga nej till vindkraft och på vilka grunder.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Vi kan inte förbjuda fattigdom och vi ska inte förbjuda människor att be om hjälp. Vi måste satsa på att förhindra och förebygga socialt utanförskap och ekonomisk utsatthet. Vi måste också samverka med och stötta de länder vars medborgare söker sig till Sverige för att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Självklart, det handlar om respekt för varje människas identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Fortfarande ser vi en stor ojämställdhet i vilka som tar ut föräldraledighet, 70 % av dagarna togs ut av kvinnor 2020. Så utvecklingen mot att föräldrarna ska dela lika går alldeles för sakta och de öronmärkta månaderna gör skillnad. Däremot vill MP se att man kan lämna över 1/3 av dagarna till någon annan vuxen som är en del av familjen, tex mor- och farföräldrar eller medförälder.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Våra gemensamma skattemedel, det offentliga, ska användas klokt och ansvarsfullt. Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Permanenta uppehållstillstånd är bättre för både individen och samhället. De som fått PUT får en trygghet och stabilitet, kan börja planera sitt liv i det nya landet och vågar investera och satsa, slipper oro och kan bidra till samhället på ett bättre sätt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Sveriges alliansfrihet har tjänat oss väl och gett oss en snudd på unik position som fredsförhandlare och medlare i olika konflikter. Som medlemmar i NATO hamnar vi under kärnvapenparaplyet och i samma lag som tex Turkiet som vi nu ser utövar påtryckningar på Sverige. Det känns inte tryggt. Däremot behöver ett starkt totalförsvar och samarbete med EU, Skandinavien, GB och Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Ja, det ska finnas ett starkt trygghetssystem.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Extra viktig Strandskyddet kan vara den bästa och viktigaste miljölagstiftningen vi har. Miljöerna är vatten möter land, oavsett om det är en sjö i norrlands inland eller vid havskust är de artrikaste livsmiljöerna vi har, viktiga för både land- och vattenlevande organismer. Det är uppväxtplatser och skafferi. Ett starkt strandskydd är den bästa försäkringen vi kan ha mot förlusten av biologisk mångfald.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Ja, förslagsvis genom att återinföra värnskatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Det är viktigt med ett starkt och brett public service som speglar hela Sverige. Oberoende media är en grundbult i demokratin och vi vill skydda public service i grundlagen för att skydda den från politisk styrning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Omställningen i transportsektorn är i full gång och går snabbare än vad vi vågade hoppas på. Men inte riktigt så fort som det behövs för att vi ska uppnå parisavtalets 1,5-gradersmål. Så ett förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar kan vara ett sätt att snabba på processen ytterligare.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Nej, jag tycker inte man ska ha betyg förrän på högstadiet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Det är bra om utjämningssystemet ser över så att det blir mer rättvist. Det behövs mer statlig finansiering för att säkerställa likvärdigheten för en stärkt skola och förskola och för att få fler anställda och bättre lön inom vård och omsorg.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Ja, det är galet att det bara är böter på straffskalan idag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Nej, det skulle medföra högre hyror, ökad segregation och färre bostäder för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Vi behöver en snabb järnväg som binder ihop Sverige, avlastar befintliga tågspår så mer gods kan transporteras och som är konkurrenskraftigt gentemot flyget. Vi blir allt fler människor i Sverige och vi behöver bygga för framtiden med fler stambanor, fler spår.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Staten behöver ta ett större ansvar för finansieringen av vården så att den blir likvärdig i hela landet. Men besluten och styrningen av vården bör ligga kvar nära människor där det ligger idag.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Ja, alla måste ha möjlighet att stanna hemma när man är sjuk. Karensdagen slår olika, alla har inte möjlighet att småjobba hemifrån är de är krassliga utan måste ta sig till arbetet oavsett mående för att få ihop sin ekonomi.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Det måste finnas en trygghet på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Nohrén: Nej, jag vill inte se någon uppluckring av lagstiftningen. Vi har högt ställda miljökrav och det ska vi vara glada för, reglerna finns där av en anledning. Däremot så kan tillståndsprocesserna ta orimligt lång tid, det behöver ändras både för gruvor liksom andra näringar. Det måste skjutas till resurser till miljöprövande myndigheter så företagen får besked i rimlig tid.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Nohrén: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Nohrén: Vi måste slå vakt om mänskliga rättigheter och den personliga integriteten, samtidigt som vi måste få bukt med den grova gängkriminaliteten. Det är viktigt att vi hittar en bra balans

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Nohrén: Skattesystemet ska bidra till en stark välfärd, ett rättvist samhälle och hjälpa oss uppnå våra klimat- och miljömål. Under de senaste decennierna har rika blivit rikare och fattiga fattigare. De som har råd med tex bostäder har fått en ekonomisk skjuts, medan de med lägre inkomster har hamnat efter. Det är inte en bra utveckling. De som tjänar och äger mest ska betala högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Nohrén: Extra viktig Vi ska följa FNs uppmaning och det som EU antagit om att skydda minst 30 % av vår natur, både skog och hav varav 10 % ska vara strikt skydd. Där är vi inte idag. det är oerhört viktigt för att bekämpa klimatförändringarna, hejda förlusten av biologisk mångfald och skydda naturvärden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emma Nohréns val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning