Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Cristoffer Stockman (fotograf null)

Cristoffer Stockman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Fokus på statens grundläggande funktioner samt fokus på en grön omställning av samhället.

Vad har du för yrke?

Ställföreträdande stabschef vid förband i försvarsmakten.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fölldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst en alliansregering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Cristoffer Stockman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Cristoffer Stockman: Extra viktig Det behövs mer fossilfri elproduktion i Sverige. Där både kärnkraft, vind, sol och vatten är viktiga delar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Cristoffer Stockman: Visitation ska kunna ske vid brottsmisstanke. Annars inte.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Cristoffer Stockman: RUT avdraget är viktigt för många äldre som behöver hjälp med sysslor hemma men inte har hemtjänst

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Cristoffer Stockman: Svenskt bistånd behövs för att stärka Sveriges internationella arbete.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Cristoffer Stockman: Kungahuset är en viktig symbol för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Cristoffer Stockman: Lösningen är tyvärr inte att sänka skatten på bensin utan att försöka få fler att överge bensin som bränsle

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Cristoffer Stockman: Finns ingen anledning att höja skatten på fastigheter

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Cristoffer Stockman: Nej det kommunala självbestämmandet ska finnas kvar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Cristoffer Stockman: Polisens resurser bör inte läggas på tiggare utan brottslighet

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Cristoffer Stockman: Min uppfattning är att föräldraledigheten bör individualiseras till varje förälder.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Cristoffer Stockman: Extra viktig Säkerhet bygger vi tillsammans med andra länder som vi samarbetar med. Därför är NATO det rätta samarbetet för Sverige

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Cristoffer Stockman: Lättnader i strandskyddet bör ske.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Cristoffer Stockman: Ser inte behovet av en särskild skatt för försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Cristoffer Stockman: Nuvarande uppdrag är bra

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Cristoffer Stockman: Desto snabbare vi fasar ut bensinbilar desto bättre. Vi bör gå före EU beslutet om år 2035

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Cristoffer Stockman: Extra viktig Marknadshyror är en förutsättning för att det ska byggas fler bostäder

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Cristoffer Stockman: Bättre satsa på lokal/regional pendling

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Cristoffer Stockman: Förändringar i arbetsrätten behövs

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Cristoffer Stockman: Sverige måste själv i högre utsträckning försörja oss själva på mineraler

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Cristoffer Stockmans val:

  • Energipolitik
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat