Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marcus Hjalmarsson (fotograf Patricia Mellin)

Marcus Hjalmarsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill verka för individens frihet, ett starkt EU, ett starkare försvar genom NATO, utbyggd kärnkraft och bättre skola. Jag har erfarenhet av utrikespolitik, försvarsfrågor, migration, biståndsfrågor och kriminalpolitik. Rösta på en stark liberal röst med bred erfarenhet som statstjänsteman.

Presentera dig själv

Jag, min fru och våra tre barn bor i Mölndal. Efter mina studier har jag jobbat på Migrationsverket i 8 år, Utrikesdepartementet i 2 år och sedan 2016 arbetar jag som Kriminalvårdsinspektör i Kriminalvården. Jag är instruktör i krisberedskap och kurschef för Försvarsutbildarna. Idag innehar jag uppdrag i Byggnadsnämnden, Social och arbetsmarknadsnämnden och ordförande i Liberalerna Mölndal.

Vad har du för yrke?

Kriminalvårdsinspektör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Allan Widman

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Marcus Hjalmarsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Kraven på skolverksamheten ska vara samma oavsett om huvudmannen är kommun eller privat. Valmöjligheter är bra för kvalitén i skolan och gör alla bättre. Företag ska kunna ta ut rimliga vinster om kvalitén är god i skolverksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Extra viktig Utmaningarna med klimatet och för att hålla rimliga priser för el kräver en utbyggd kärnkraft. Det är den renaste och mest effektiva energiformen. Sverige har de bästa förutsättningarna för att ha fler och nya kärnkraftverk.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Extra viktig Individens rättigheter ska värnas oavsett var man befinner sig i Sverige. Dock behöver krafttag tas genom större polisiär närvaro i kriminellt belastade områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: RUT-avdraget minskar arbetslösheten och förbättrar företagsamheten i Sverige. Den minskar även den svarta ekonomin och oseriösa arbetsgivare.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Sverige har är en stor bidragsgivare historiskt sett. Vi ska fortsätta vara en internationell stormakt genom att stödja utvecklingsländer till bättre livsvillkor och demokrati.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Monarkin är viktigt för vår nationella identitet och bevarar kulturarvet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Sverige är ett stort land där industri, jordbruk och privatpersoner utanför storstadsområden behöver rimliga bränslepriser för att kunna ha ett rimligt liv.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Det kommunala självstyret ska vara starkt och beslut om vindkraft ska beslutas så nära invånarna som möjligt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Sverige är ett välfärdsland och ingen ska behöva tigga här.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Ingen ska behöva placeras i ett "fack" av staten utan har rätt att identifiera sig på det sätt de anser passar bäst.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Staten vet inte vad som är bäst för familjer. Fördelningen av föräldraledigheten nås bäst genom utbildning och jämställda löner.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Framtiden är digital och så länge kvalité på vården hålls ska nätläkare finansieras på samma sätt som vårdcentraler.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Rätten till asyl ska upprätthållas men det höga mottagandet i Sverige har resulterat i att vi behöver erbjuda skydd under begränsad tid för många istället än permanenta uppehållstillstånd till få.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Extra viktig Sverige behöver samarbeta med andra västländer för att skydda vår suveränitet. NATO medlemskap är en garanti för att skydda landet och förebygga att vi attackeras.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Bidrag leder inte till fler personer i arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Betyg i långa åldrar leder till stress och ohälsosam konkurrens för många och bör därför inte införas från årskurs 4. Omdömen bör vara tillräckligt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Nuvarande lagstiftning är tillräcklig.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Ökad konkurrens leder till ökat byggande med fler bostäder vilket leder gör bostadsmarknaden bättre för alla.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Kostnaden är tyvärr för stor i dagsläget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: För att garantera bra vård på lika villkor i hela Sverige bör staten vara huvudman för sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Svenska företag och lagstiftning kan möjliggör en miljövänlig och effektiv gruvnäring. Vi kan bli bli exportör istället än importör av metaller. Det är bättre för miljön, svensk ekonomi och förhindrar dåliga arbetsvillkor i de länder vi idag importerar från.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Hjalmarsson: För att hantera de som har kommit till Sverige på ett bättre sätt så behöver vi minska antalet under en tid framöver.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Hjalmarsson: Den personliga integriteten bör värnas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marcus Hjalmarssons val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning