Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åsa Lindhagen (fotograf Fredrik Hjerling)

Åsa Lindhagen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det står mer och mer klart att det bara finns ett miljöparti i riksdagen. I dessa tider behövs starka röster för klimat och miljö om vi ska lyckas vända utvecklingen och klara krisen. Därutöver vill jag stärka välfärden, jämställdheten, de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter. Mäns våld mot kvinnor och hedersvåld måste bekämpas med kraft.

Presentera dig själv

Jag är civilingenjör i industriell ekonomi och har tidigare jobbat i näringslivet innan jag gick in i politiken på heltid. Jag har bland annat varit socialborgarråd i Stockholms stad, jämställdhetsminister och finansmarknadsminister. Jag brinner för klimat och miljö, jämställdhet, mänskliga rättigheter, barns rättigheter och en starkare solidaritet mellan människor.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tror att Sverige tjänar på att styras av en majoritetsregering eller en regering som har ett stabilt samarbete som innebär att den får igenom sin budget i riksdagen. Jag ser gärna en regering där MP, S, C och/eller V ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Åsa Lindhagen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Extra viktig Marknadsskolan försämrar Sveriges utbildningssystem. Likvärdigheten i skolan påverkas negativt av vinstjakten och de kommunala skolorna riskerar att dräneras på resurser. Skolan ska drivas av målet att ge alla barn en god utbildning, inte av att göra vinst på skattemedel. Skolpengen behöver differentieras och skolvalet måste förändras så att det blir rättvist.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Ny kärnkraft är extremt dyrt, tar mycket lång tid att få på plats och innebär stora säkerhetsrisker. Det är klokare att satsa på förnybar energi som är billigare och går mycket snabbare att bygga ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Det finns redan lagstöd för polisen att genomföra visitationer vid behov. Att införa visitationszoner riskerar att undergräva förtroendet för polisen och samhället hos de människor som kollektivt skulle beröras av lagen, en lag som alltså inte gäller människor som befinner sig utanför zonerna.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Miljöpartiet är i grunden positivt till konsumtion av tjänster istället för varor. Vi vill dock inte att RUT-avdraget enbart ska subventionera välbeställda människors tjänstekonsumtion. Nivåer och aktiviteter bör därför ses över. RUT-avdraget bör också bidra till omställningen till ett hållbart samhälle, exempelvis kunna underlätta reparationer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Extra viktig I tider där utsatthet och lidande ökar i världen och klimatkrisen är akut är en minskning av biståndet helt fel väg att gå. Stödet och solidariteten behöver istället öka. Bistånd behövs för att bekämpa fattigdom, stärka kvinnor och barns rättigheter och lindra klimatkrisen. Det är också en säkerhetsfråga. En värld där människor svälter och befinner sig på flykt är en osäkrare värld.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Utgångspunkten i ett demokratiskt samhälle är att människor väljs till uppdrag och ämbeten, inte föds in i dem. Därför bör monarkin avskaffas. Så länge vi har en monark som statschef behövs dock en budget för kungahuset, även om det förstås kan diskuteras hur stor budgeten ska vara.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Extra viktig Den fossila energin göder Putins krigskassa och är den främsta orsaken till klimatkrisen, därför måste vi fasa ut fossila bränslen. Att sänka skatten på bensin och diesel är att gå i rakt motsatt riktning. Det skadar klimatarbetet och går till bland annat rika bilägare utan behov av stöd. En mycket mer träffsäker och rättvis åtgärd är att sänka skatten för människor i landsbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Vi tycker inte att fastighetsskatten ska höjas generellt. Istället vill vi se ett system som möjliggör progressiv beskattning av fastigheter och tillgångar. Ett steg på vägen kan vara att höja taket i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Kulturen är en central del i ett vitalt demokratiskt samhälle. Det fria kulturlivet ska stödjas av det offentliga och inte vara beroende av privata aktörer. Politiken ska ha armlängds avstånd till kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Kommunerna ska få bestämma var de vill ha vindkraft precis som idag. Dock behöver processen för att etablera ny vindkraft förbättras. Vetot måste reformeras så att processen blir tydligare.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Fattigdomen försvinner inte för att samhället förbjuder utsatta människor att be om hjälp. Att be om hjälp ska inte vara ett brott.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Människor som inte identifierar sig som man eller kvinna ska kunna få sin identitet bekräftad juridiskt. Därför är det viktigt att införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Att helt ta bort de reserverade dagarna i föräldraförsäkringen skulle vara att backa utvecklingen och gå mot ett mer ojämställt samhälle. Antalet föräldradagar som öronmärks till föräldrarna behöver istället öka. Detta är viktigt ur både ett jämställdhetsperspektiv och ett barnrättsperspektiv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Skattemedel ska inte gå till privata företags vinster utan till att ge vård efter behov, där människor med störst behov ska prioriteras. De privata nätläkarna har inneburit att fler människor söker vård som inte är nödvändig, vilket tar resurser från den vård som borde vara prioriterad. Detta måste förändras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Permanenta uppehållstillstånd ger trygghet för människor och förbättrar etableringen i Sverige. Barn ska inte växa upp med konstant oro för om de får stanna i Sverige eller inte. Alla barn har rätt att växa upp i trygghet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Miljöpartiet vill inte att Sverige ska gå med i Nato. Turkiet ska inte diktera Sveriges säkerhetspolitik och arbete för mänskliga rättigheter. Istället vill vi fördjupa försvarssamarbetet med bland annat de skandinaviska länderna och EU. Vi vill att världen nedrustar och att det stiftas en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Människor som blir arbetslösa riskerar att få det mycket tufft ekonomiskt. Ersättningen behöver ligga på en rimlig nivå och a-kassan bör reformeras så att den omfattar alla som arbetar. Det skapar större trygghet för människor och ett mer välfungerande samhälle.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Extra viktig Strandskyddet ger människor i Sverige en unik tillgång till naturen. Att avskaffa strandskyddet skulle försämra den tillgången och även livsvillkoren för djur och växter. Strandskyddet behöver stärkas i högexploaterade områden och allemansrätten måste värnas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: En upprustning av försvaret ska inte ske på bekostnad av välfärden eller drabba människor som redan har det tufft ekonomiskt. Vi vill återinföra värnskatten för höginkomsttagare.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Public service har en viktig roll i en välfungerande demokrati. Att smalna av uppdraget är fel prioritering, istället bör public service skyddas i grundlagen och finansieringen vara stabil och långsiktig. I tider när media misskrediteras av alltför många politiker krävs starka röster som står upp för public service och den fria pressen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Extra viktig Ju snabbare utfasningen av bensin- och dieselbilar går, ju bättre för klimatet och hushållens ekonomi. Det blir allt dyrare att köra på bensin och diesel, hushållen bör således stödjas att successivt gå över till elbil eller andra transportsätt, medan fossildrivna bilar fasas ut.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Forskningen visar att betyg i lägre åldrar saknar positiva effekter för elever med goda studieresultat och innebär negativa effekter för elever som har det tuffare i skolan. Att stick i stäv med forskningen införa betyg från årskurs 4 vore kontraproduktivt. Barnen i Sverige har rätt att få så goda förutsättningar som möjligt för sitt lärande.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Alla kommuner ska ha goda förutsättningar att ge invånarna en god service och välfärd. Då behöver förutsättningarna bli mer likvärdiga mellan kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Att brottet att köpa en annan människas kropp kan bestraffas med enbart böter är fullständigt orimligt. Miljöpartiet har drivit på för att detta ska förändras och ser fram emot att riksdagen innan sommaren röstar för förslaget att införa fängelse som minimistraff för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Marknadshyror riskerar att försvåra ytterligare för människor med låga inkomster att få en bostad. I tider med svår bostadsbrist måste vi göra tvärtom, underlätta för människor att få ett tryggt hem, bland annat genom att bygga fler hyresrätter som människor har råd att bo i.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Tågresandet måste underlättas för människor så att de hellre väljer tåg än flyg. Då är höghastighetsbanorna viktiga. De kan korta restiderna och göra resan mellan Stockholm, Göteborg och Malmö mycket mer attraktiv. Därutöver behöver Sverige nya stambanor och när dessa ändå ska byggas är det en smart prioritering att bygga för moderna tåg som kan åka snabbt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Vi tror inte att en stor omorganisering är vad vården behöver just nu. Istället behövs goda arbetsvillkor, höjda löner och lugn och ro. Staten ska ta ett större ekonomiskt ansvar för sjukvården. Mer resurser måste skjutas till.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Många människor med låga löner går till jobbet trots att de är sjuka eftersom de inte har råd att vara hemma. Det är inte rimligt, karensdagen behöver tas bort.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Idag finns många människor som kämpar med tillfälliga anställningar och jobb i den så kallade gig-ekonomin och som inte får en fast anställning. Det skapar stor otrygghet och en tuff ekonomisk situation. Vi behöver göra arbetsmarknaden tryggare för människor, inte otryggare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Lindhagen: Gruvor behövs. Alla gruvor behövs däremot inte. Det är viktigt att nya gruvor alltid prövas mot högt ställda miljökrav och rennäringens behov. Tillståndsprocesserna behöver göras effektivare, men att tulla på miljökraven är däremot fel väg att gå.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Lindhagen: I oroliga tider behöver länder där det råder fred och stabilitet vara med och stötta människor som flyr från fruktansvärda omständigheter. Inget land kan göra allt, men många länder kan bidra på något sätt och underlätta för inte minst barn att få en trygg uppväxt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Lindhagen: Vissa utökade möjligheter till hemlig avlyssning och övervakning kan vara rimliga, då det kan förbättra förutsättningarna att klara upp fler grova brott och bekämpa den grova kriminaliteten. Samtidigt behöver den personliga integriteten alltid beaktas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Lindhagen: Klyftorna i samhället har ökat under lång tid, vilket drabbar hela samhället negativt. De som tjänar mest pengar och har mest kapital ska betala högre skatt. Så skapar vi lättare ett samhälle som håller ihop och som har goda förutsättningar att satsa på välfärd och klimatarbete.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Lindhagen: Extra viktig Gammelskog huggs ner och fjällskogarna hotas av avverkning, där skogarna ersätts av artfattiga skogsplantager. Det är ett hot mot den biologiska mångfalden. Skogen är också viktig för att begränsa Sveriges klimatpåverkan. Skogen behöver därför skyddas och resurser måste skjutas till för att möjliggöra detta.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åsa Lindhagens val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning