Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elisabet Zöttl (fotograf Elisabet Zöttl)

Elisabet Zöttl

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att vi delar värderingar om lika värde, människor rättighet, och önskan om en rättvis värld som respekterar planetens gränser. För att vi båda älskar naturen och vill värna den, för sin egen skull och för att framtida generationer också ska få samma möjligheter som vi har haft. Vi ska inte försämra för framtida generationer, varför inte göra det bättre för framtida generationer?

Presentera dig själv

Jag är en naturälskande person som vill att världen ska vara mer rättvis. Vi väljer inte i vilken kropp vi föds eller vilket land vi föds, men vi kan vara med att skapa förutsättningar som gör att dessa saker inte verkar hämmande. Jag är född på landet men bor nu med familj i lägenhet i Kalmar.

Vad har du för yrke?

Biolog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En kombination av V-Mp-S

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elisabet Zöttl

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Skolor ska ha som mål att ge elever god utbildning, och ska inte kopplas samman med vinstdrivande ambitioner.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Kärnkraft är inte moraliskt försvarbart eftersom avfallet inte kan garanteras säker förvarning. Det medför att en utbyggnad av kärnkraften sätter framtida generationers välfärd på spel, vilket är helt oacceptabelt. Bygg istället ut med verkligt förnyelsebara och billigare energikällor som sol och vind.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Att utan misstanke visitera folk är kränkande och skadar förtroendet för polisen i redan utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: I grund och botten är det bättre att spendera pengar på tjänster än på vanlig konsumtion, men RUT-avdraget behöver ses över för att bättre agera som en bricka i omställningen och bättre bidra till ett kretslopp än till den linjeproduktion som är vanlig i vårt slit-och-släng-samhälle idag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: En välfärdsstat som Sverige har gott om pengar, och ska dela med sig för att höja andras välfärd. Det är en självklarhet att Sverige ska ge bistånd värd namnet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Det känns inte modernt att födas in i ett ämbete och även om Sveriges monarker gör ett bra jobb för Sveriges representativitet så skulle en president likväl kunna sköta den uppgiften.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Extra viktig Vi lever i en värld med fara för stora och skadliga klimatförändringar orsakade av människans förbränning av fossila bränslen. Vi måste styra bort från de fossila bränslena, vi måste minska vår konsumtion, våra transporter, handla mer lokalt, betala det pris som varorna verkligen har, och inte låta miljön eller de fattiga ta smällen. Bensin och diesel ska fasas ut, och hållbara alternativ ta vid.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Jag tycker klyftorna mellan de rika och de fattiga ökat kopiöst trots finanskriser och pandemi. Genom att höja skatten för de som har mest kan vi jämna ut klyftorna.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Då skulle den konstnärliga friheten vingklippas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Trots planmonopol är det viktigt att kommunerna förstår att det är en prioriterad fråga och att vindkraft inte bara ska vara "någon annanstans".

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Förbud hjälper inte de fattiga och utsatta. Här får man titta mer på förebyggande åtgärder om man vill minska tiggeriet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Av respekt för varje människas identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: För att öka jämställdheten kan det vara nödvändigt att föräldraledigheten är styrd till viss del.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Vi ska vara kloka med hur vi använder våra skattemedel och då är det inte meningen att de ska gå till nätläkare som mest har hand om enklare symptom som folk inte vill gå till vanlig vårdcentral med.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Ovissheten är hemsk att leva med, det ger mycket bättre trygghet för individen med permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Nej, krig föder krig, och jag vill inte att Sverige har med kärnvapen att göra.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Sverige ska ha ett bra skyddsnät för de som blir sjuka eller arbetslösa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Extra viktig I länder där strandskyddet avskaffas blir det till slut bara de rika som roffat åt sig de vackraste platserna, och allmänheten får trängas på små plättar där man fåt betala för åtkomst. Det kanske är att överdriva när Sverige har så mycket sjöar och vattendrag, men tendenserna utholkar ändå allmänhetens rätt till stränder och försämrar livsvillkoren för den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Elisabet Zöttl har hoppat över denna fråga

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Public service ska inte vara politiskt styrt. Det ska i huvudsak vara samhällskritiskt, faktaspäckat och opartiskt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Extra viktig Jajamän, och är vi tydliga med det nu, så kommer omställlningen ske desto snabbare, vilket är absolut nödvändigt eftersom utsläppen måste börja peka nedåt nu.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Det finns ingen anledning att införa betyg i låga åldrar som åk 4, det är demoraliserande för för vissa och kan inte motiveras förrän i åk 7 när eleverna ska börja prestera för urval till fortsatta studier.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Det är bra med ekonomisk utjämning, personer i glesbygdskommuner ska ha samma service och möjligheter som i ekonomiskt rikare kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: I grund och botten tycker jag att sexköp ska kunna bestraffas med fängelse, men avhåller det personer från att köpa sex? Jag tror vi måste jobba mer med att förebygga sexhandeln och ge de som säljer sex en chans att hitta en annan inkomstkälla.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Marknadshyror medför större klyftor mellan rika och fattiga och det är bara av ondo när de fattiga får svårare att hitta boende de kan betala för. Vem vill ha ett samhälle där bara de kapitalstarka får vettiga boenden?

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Tvärtemot behöver vi nog tänka 120 år framåt, och sätta igång och investera i järnvägen så att den inte förfaller helt. Det var ett misstag att privatisera järnvägen, kan vi förstatliga den igen? Förtroendet för tågresandet är skadat, jag hoppas att den upprustning som nu långsamt satt igång kan vinnas tillbaka s. Trots stor materialförbrukning att bygga tror jag höghastighetsbanan är nödvändig.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Elisabet Zöttl har hoppat över denna fråga

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Nej, man ska få vara sjuk när man är sjuk utan att förlora ekonomi, något som är extra viktigt för de med lägre löner.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: nej, det kommer skapa en otrygghet på jobbet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Zöttl: Nej, samernas rättigheter och riksintressen och miljökrav ska respekteras och gruvorna måste genomgå regelrätta miljöprövningar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabet Zöttl: Sverige har ett välstånd som vi gott och väl kan dela med oss av, för de som som tvingats fly sina hemländer. Sverige ska visa större medmänsklighet och solidaritet än vad som görs nu.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Elisabet Zöttl har hoppat över denna fråga

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabet Zöttl: Klyftorna mellan rika och fattiga har ökat otroligt i Sverige och det finns ett gott utrymme för de rika att betala mer för välfärden, för att få ett mer utjämnande system. Jag vill inte se så stora skillnader mellan rika och fattiga. De rika får dela med sig, de har råd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabet Zöttl: Extra viktig Vi i Sverige avverkar som aldrig förr och främst är det genom kalavverkning. Detta bildar "biologiska öknar" och släpper ut koldioxid, nu, i en tid när vi måste binda in koldioxid, inte släppa ut. Det är av stor vikt för den biologiska mångfalden och för klimatet att vi skyddar mer skog. Det är en väldigt olycklig utveckling när skogsföretag avverkar gammelskog och skog med höga naturvärden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elisabet Zöttls val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning