Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonatan Sandberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för ett socialt och ekologiskt hållbart Sverige där vi har modet och tålamodet att göra långsiktigt rätt. Framför allt skogsfrågan kommer att jag arbeta för, där jag ser att vi har en enorm utmaning i Sverige att lossa oss från industrins enorma lobbyingkapacitet och börjar lyssna på oberoende forskning om hur skogen behöver brukas för att kunna göra klimatnytta och bevara ekosystemen.

Presentera dig själv

Jag är född och uppväxt i Stockholm och bor nu i den pittoreska småstaden Nora norr om Örebro med min familj. Löjligt stereotyp miljöpartist som förutom miljöengagemang ägnar fritiden åt friluftsliv och trädgårdsodling :D

Vad har du för yrke?

Jag arbetar som psykolog inom vuxenhabilitering.

I vilket land är du född?

Sverige.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Vet inte.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Samregering med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jonatan Sandberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Extra viktig Vinstutdelande aktiebolag ska inte sko sig på skattepengar. Privata vinstintressen ska inte tillåtas påverka kvaliteten eller likvärdigheten i svensk skola på något sätt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Kärnkraften är extremt dyr och tar väldigt lång tid att bygga, men innebär också enorma säkerhetsrisker och faktiskt ansenliga co2-utsläpp. Svenska hushåll, företag och industrier behöver billig el snabbt - inte dyr el om 20 år. Vi vill satsa på utökad produktion av förnybar energi samt energieffektivisering. Det är billigare, säkrare och går mycket, mycket snabbare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Detta kommer att spä på redan existerande spänningar ytterligare och öka risken för konfrontationer och våld liknande de vid påsk-upploppen. Det riskerar även att ytterligare stigmatisera etniska minoriteter och socialt utsatta grupper.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: RUT-avdraget är i grunden bra, men nivåer och inkluderade aktiviteter behöver ses över, då det inte får bli en slagsida åt att gynna tjänstekonsumtion hos välbeställda samhällsgrupper. Miljöpartiet vill även se ökad tillämpning när det gäller återbruk, reparationsarbeten och cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: I den rådande situationen idag behöver biståndet öka. Världen står nu inför enorma utmaningar med eskalerande klimatkris och kriget i Ukraina som stressar världens matförsörjning, framför allt i utsatta länder. Vi i de rika delarna av världen måste bidra för att minska den avgrundsdjupa globala ojämlikheten som riskerar att påverka oss alla negativt genom ökad risk för krig och flyktingströmmar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Monarkins roll i en modern demokrati är utdaterad.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Extra viktig Med sänkt skatt på bensin och diesel kommer Sverige inte nå sina klimatmål. Dessutom innebär det att vi fortsätter finansiera Putins invasion av Ukraina. Samtidigt är det viktigt att betona att det är politikens uppgift att göra hållbart resande - som kollektivtrafik, cykel och elbil - bättre på alla sätt. Det ska vara lätt att göra rätt!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Miljöpartiet vill ha en mer rättvis beskattning, gärna enligt progressiv modell.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Kulturens ledstjärna ska vara konstnärlig frihet och yttrandefrihet. Den ska inte styras av kommersiella intressen, då den riskerar att utarmas. Politiska intressen ska förstås inte heller styra, men finansieringen ska vara offentlig.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft, men det ska bli tydligare när och hur de får lov att säga nej. Det behöver bli mer klarhet och ordning i processerna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Det är inhumant att kriminalisera tiggeri. Det får inte vara brottsligt att be om hjälp. Vi behöver arbeta både med att stötta människor här i Sverige och samverka med och stötta de länder många av de som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte tvingas göra det i juridisk mening heller.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Miljöpartiet vill både öka jämställdheten, främja barns rätt till båda sina föräldrar och anpassa föräldraledigheten till dagens familjekonstellationer. Vi vill fördubbla antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Skattemedel ska användas till det allmänna bästa och inte till privata vinster. Privata nätläkare har lett till att många söker för mindre vårdbehov och inte alltid nödvändig vård. Det leder till fel prioriteringar i vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Permanenta uppehållstillstånd leder till avsevärt mycket bättre chanser till etablering och integrering. Framför allt ur barnperspektivet är det inhumant med en hel barndom som försvinner i ovisshet och en risk att ryckas upp med rötterna och tvingas "återvända" till ett land man inte vuxit upp i och inte har någon relation till.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Vi ser att det vore bra att höja grundersättningen i A-kassan och låta den omfatta alla!

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Strandskyddet garanterar både möjlighet till friluftsliv och allemansrätt, samt utgör ett skydd för känsligt växt- och djurliv vid våra sjöar och havsstränder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Vi vill se en återinförd värnskatt för grupper med höga inkomstnivåer. Satsningar på försvaret får inte gå ut över välfärden eller omställningen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Extra viktig Fördelarna med elektrifiering blir alltmer uppenbara för varje år som går och skiftet går snabbt nu. Idag används en bil i snitt under 18 års tid. Att köpa en bensin- eller dieselbil kommer alltså vara en rejäl förlustaffär för hushållen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: betyg behöv men, behöver introduceras i rätt ålder. Forskning visar att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot har de en negativ påverkan på lågpresterande elever, som riskerar att tappa självförtroende och motivation för sina studier.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Risken är mycket stor att detta skulle öka segregation och ojämlikhet genom att hyrespriserna då går upp mer.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Höghastighetståg är ett mycket bra sätt att ersätta flyg på kortare sträckor. Dock behöver banor byggas på ett sätt som gör så lite ingrepp som möjligt i miljön.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Miljöpartiet vill skapa en trygg arbetsmarknad för alla. Vi vill motverka missbruk av att olika typer av korta anställningar staplas på varandra i stället för att erbjuda en fast anställning, och komma tillrätta med problemen i den så kallade gig-ekonomin.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonatan Sandberg: Miljöpartiet är inte emot nya gruvor. Särskilt när det gäller ovanliga metaller som behövs för energiomställningen kan vi behöva dra vårt strå till stacken istället för att förlägga gruvverksamhet i länder med lägre krav på miljömässig och social hänsyn. Vi vill däremot att ansökningar om nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonatan Sandberg: Trots utmaningarna har vi en skyldighet att erbjuda skydd till utsatta i en värld som blir alltmer ogästvänlig, oförutsägbar och farlig.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonatan Sandberg: Polisen behöver ges större möjligheter att arbeta mot den organiserade kriminaliteten. Samtidigt behöver personlig integritet och rättigheter värnas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonatan Sandberg: Sverige har på kort tid blivit ett av världens mest ojämlika länder. Det finns en stormrik ekonomisk elit, som kan beskattas mycket hårdare och därmed bidra till vår gemensamma välfärd och omställningen till ett hållbart samhälle.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonatan Sandberg: Extra viktig I Sverige har vi snart ingen skog kvar, utan endast virkesplantager. Industrin hävdar att skogsbruket är hållbart, men en allt tydligare forskningsbild visar att skogar som får stå kvar, både binder kol bättre och är mer gynnsamt för biologisk mångfald. Det finns dessutom andra former av skogsbruk än kalavverkning som både skulle ge bättre avkastning och skydda naturvärden i högre utsträckning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonatan Sandbergs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning