Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Daniel Hognert (fotograf null)

Daniel Hognert

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag ser hellre lösningar där andra ser problem, och kommer inte låta mig paralyseras av så kallade ”känslomässigt korrekta” argument som inte samtidigt tar hänsyn till fakta, hållbarhet, långsiktighet och rimlighet.

Presentera dig själv

Jag är en ödmjuk, social, optimistisk och realistisk man boende i Kungsbacka som har en extra förkärlek för Excel, struktur och systematik. Min familj består av fru, två tonårsbarn och två katter.

Vad har du för yrke?

Produktchef (och entreprenör/affärsutvecklare)

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerliga i en klar majoritet där så lite som möjligt påverkas av miljöextremister och annan direkt skadlig politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Daniel Hognert

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Som systemet är uppbyggt och sättet företag generellt drivs, går det inte att förbjuda vinster någonstans i kedjan. Däremot måste kraven öka och sättet skolpengen fungerar ses över.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Kärnkraft är dagens bästa lösning vi idag kan se för den elproduktion som måste finnas på plats om 7-10 år. Havsbaserad vindkraft står inte för sina egna nätkostnader och tar lika lång tid att få på plats, och ingen vill ha ett vindkraftverk på granntomten.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Om gängen ska knäckas på riktigt är det viktigt att samma lagar ska kunna gälla, oavsett vilken adress man råkar bo på. Det får inte finnas områden som varken ambulans eller polis vågar åka till.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: RUT och ROT ska istället utökas och om möjligt kompletteras med ytterligare tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Samtliga bistånd behöver ses över och inte en krona ska kunna gå till terrorism eller länder som inte också kämpar för demokrati.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Kungahuset fyller överlag en väldigt liten funktion och ska ersättas därefter.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Den extrema prisökning som skett är mer skadlig för hushåll än för miljön. Skatten måste därför sänkas under en tid. Ett rimligt pris vid pumpen under 2022 är maximalt 18kr.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Skatten på fastigheter är redan tillräckligt hög.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: En viss del av kulturen kan med fördel bekostas genom exempelvis byggaktörer som en del (max 1%) av kostnaden för deras detaljplan eller bygglov.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Kommuner ska ha mer att säga till om i denna fråga och vindkraften måste dessutom bekosta sina totalkostnader för hela sin livstid, inklusive utökade nätavgifter.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Tiggeri är inget lämpligt sätt att försörja sig och risken är dessutom att människor utnyttjas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Maximal valfrihet bör gälla även i denna fråga. Det ska politiker lägga sig helt utanför.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Regionerna ska tvärtom se de privata nätläkarna som ett föredöme och istället fokusera på att förbättra sina egna tjänster. Se exempelvis på Region Halland som via 1177.se ger god valfrihet att ringa, chatta eller starta ett videosamtal med sin vårdcentral som ett komplement till ett fysiskt besök. Det ska samtliga regioner ta efter!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Permanenta uppehållstillstånd ska inte ges utan god orsak och ska vara förknippade med ett antal krav. Bryts dessa krav ska uppehållstillståndet dessutom kunna dras tillbaka.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Sverige kan inte längre stå ensamt, och det är naivt att tro att Sverige ensidigt skulle kunna be om hjälp utan att samtidigt behöva hjälpa i händelse av kriser.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Skillnaden mellan jobb och bidrag måste åtminstone efter en tid synas i plånboken.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Befintligt strandskydd måste ses över och minskas på flera sätt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Upprustningen ska finansieras genom rätt prioriteringar. Det finns snart fler myndigheter än riksdagspolitiker och det kan inte vara rimligt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Det finns ett oräkneligt antal skattefinansierade radiokanaler och tillräckligt många övriga TV-kanaler för att kunna banta erbjudandet. I ett första steg ser jag en halvering av budgeten för Sveriges public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Marknaden kommer själv att sköta denna övergång i takt med att priserna på elbilar (eller andra alternativ) sjunker och räckvidden ökar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Elever som faller efter fångas lättare upp och kan få det stöd som behövs, medan elever som behöver en större utmaning samtidigt ska kunna få det.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Många av de kommuner som idag får ta del av skatteutjämningssystemet är inte fattiga kommuner. De har däremot ofta styrts fel i många år och ska istället få extra hjälp med att få ihop en budget i balans inom en rimlig tidsperiod för att inte belasta andra kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Utgångspunkten måste vara rätten till min egen kropp. Ingen ska lägga sig i vad jag väljer att göra med den, så länge jag inte skadar eller kränker någon annan människa. Det är inte heller rimligt att det är fullt tillåtet med prostitution i Tyskland och Holland (under reglerade former) men helt förbjudet i Sverige.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Att nya lägenhetshus kan uppföras där den som sedan äger huset tar de hyror som folk är villiga att betala är helt rimligt. Marknaden kommer att reglera detta och dessutom korta köerna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Se först till att tågen går i tid och premiera miljövänligt flyg där det är möjligt innan vi ens funderar på ett 1000-miljardersbygge.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Låt oss i samma veva lägga ner eller åtminstone kraftigt krympa landstingen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Karensavdraget är för det mesta rättvist och fyller sitt syfte.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: ”Först in - sist ut” skapar en falsk trygghet när arbetsgivare inte kan behålla rätt kompetens utan tvingas behålla fel kompetens, vilket kan få katastrofala följder för både små och stora arbetsgivare. LAS måste ses över.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Hognert: Råvaror från gruvor behövs, men självklart ska hushåll som påverkas i närregionen kompenseras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Hognert: Integrationen har inte fungerat och kommunerna har burit en för stor börda. Under en tid måste därför antalet asylsökande i Sverige minska betydligt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Hognert: Det måste dock alltid finnas en trovärdig orsak.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Hognert: Sett i antalet kronor betalar redan höginkomsttagare mer skatt. Jag ser däremot gärna ett högre fribelopp och därefter samma skatteprocent för alla.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Hognert: Det ska vara ett ansvarsfullt ägande av den som äger marken, men självklart måste man få bruka sin egen skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Daniel Hognerts val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Sjukvården