Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johanna Haraldsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Klimatet, kriminaliteten, bättre skola och sjukvård, arbetslöshet och ojämlikhet, det är inget vi löser själva, var och en. Det är gemensamma problem som kräver gemensamma lösningar. Då krävs ett starkt samhälle och en socialdemokratisk regering som alltid sätter välfärden och trygghet för alla som lever i vårt land före privatiseringar och skattesänkningar.

Presentera dig själv

Småstadsbo, förälder, arbetare, musikälskare och socialdemokrat.

Vad har du för yrke?

Industriarbetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en socialdemokratisk regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johanna Haraldsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Extra viktig Våra gemensamma skattepengar som är avsatta att gå till barnens utbildning, lärare och läromedel ska gå till just det och inte hamna i skatteparadis eller riskkapitalisters fickor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Vi har ett mål om 100% förnyelsebar energi i Sverige 2040. Vi behöver fokusera på att bygga ut energisystemet för att möta det ökande behovet i klimatomställningen, det behöver behövs ny billig energi och utbyggnaden behöver gå snabbt. Där lever inte kärnkraft upp till något av de två kriterierna, det är både dyrt och tar allt för lång tid att bygga nya kärnkraftverk.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Visitationzoner skulle skada förtroendet mellan människor som lever sina liv i dessa områden, polisen och resten av samhället. Vi behöver bättre dialog och kontakt mellan myndigheterna och medborgare inte skapa större motsättningar. Polisen har redan idag en stor möjlighet att visitera och genomföra husrannsakan.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Det finns mycket bättre saker att lägga våra gemensamma skattepengar på än att subventionera poolrengöring och städtjänster för de som själva har råd att betala.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Jag skulle helst vilja avskaffa monarkin, men så länge vi har det statsskick som vi har så behöver det finansieras. Men lite besparingar på kungahuset skulle de nog klara.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Människor måste ha råd att ta sig till jobbet även på landsbygden, därför har den socialdemokratiska regeringen har sänkt skatten på bensin och diesel när priserna på drivmedel skjutit i höjden som ett resultat av Rysslands invasion av Ukraina. Långsiktigt så är ett förbättrat reseavdrag viktigt för att skapa en större rättvisa och möjlighet att ta sig till jobbet, mellan stad och land.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Det är positivt att det finns fler aktörer som vill bidra till finansieringen av kulturen i Sverige. Men det kan aldrig ersätta en stark offentlig finansiering för att säkra en mångfald av kulturella uttryck.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Kommunerna och de som påverkas av vindkraftsbyggen ska fortsatt ha mycket att säga till om. Men utbyggnaden behöver gå snabbare för att säkra energiförsörjningen, då behöver tillexempel tillståndsprocesser förenklas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: För att förbättra jämställdheten i samhället så behöver ansvaret för hem och barn fördelas mer lika mellan föräldrar. Jag vill att vi steg för steg reserverar fler månader för vardera förälder.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Sjukvården behöver bli mer tillgänglig och vård ska ges efter behov. Digitala tjänster ökar tillgängligheten och bör ingå som en del i den ordinarie sjukvården och inte skötas separat av privata sjukvårdsföretag. Nätläkartjänster bör därför ingå i den allmänna sjukvården och även finansieras av regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Vi har lagt om migrationspolitiken för att minska antalet flyktingar som söker sig till Sverige och en viktig del av det har varit att ändra från permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga som huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Extra viktig Människor ska kunna känna sig trygga även när man förlorar jobbet och istället för att behöva vända på varenda krona kunna fokusera på att ställa om och skaffa sig nytt jobb. Fler ska kunna få ut 80% av lönen i a-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Jag vill inte avskaffa strandskyddet i vissa kommuner. Men det måste bli enklare att bygga strandnära på landsbygden samtidigt som man skyddar allemansrätten, skyddsvärd natur och djurliv.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Extra viktig Utbyggnaden av försvaret behövs i en osäker omvärld men den ska inte ske på bekostnad av välfärden, då behövs nya medel i statskassan.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Vi behöver bli mindre beroende av fossila bränslen för att nå klimatmålen. Vi har en målsättning om fossilfri fordonsflotta 2030, men jag tror att vi bäst når dit genom att på olika sätt göra det billigare att välja klimatsmart och att bygga ut laddinfrastrukturen på våra vägar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Barn kommer inte lyckas bättre i skolan för att de får betyg vid tidig ålder. Det som kommer göra skillnad är att ge tidigt stöd till alla de ungar som behöver det.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Om välfärden ska bli lika bra i hela landet så behöver vi justera för kommuners olika förutsättningar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Vi behöver resa och frakta varor mer klimatsmart. Då är tåg en bra lösning och om fler ska välja att resa med tåg så behöver det gå snabbare att resa från A till B. Dessutom är det idag trångt på spåren så vi behöver öka antalet spår för tågen att gå på för att öka de klimatsmarta transporterna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Sjukvården blir inte bättre av att styras av staten, det är vikitgtatt man kan ta hänsyn till regionala skillnader och behov när man planerar sjukvård så att den blir tillgänglig för alla och så att vård ges efter behov. Däremot behövs ökad statlig kontroll och bättre samordning och samarbete mellan regionerna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Vi behöver minska antalet människor som går till jobbet sjuka och sprider smitta, särskilt inom arbeten där man inte kan jobba hemifrån när man är lite krasslig.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Haraldsson: Vi behöver snabba på tillståndsprocesserna samtidigt som vi behåller våra hårda miljökrav för att få driva gruvverksamhet i Sverige. Nya gruvor behövs för att få fram metaller och mineraler som är viktiga för vår klimatomställning. Det är bra om vi kan få fram dessa viktiga i Sverige där vi har mycket bättre arbetsvillkor och starkare miljölagstiftning än i många andra "gruvländer".

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johanna Haraldssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning