Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Andrea Byding (fotograf null)

Andrea Byding

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på ett samhälle som hjälper dem som har det svårt och en politik som aktivt jobbar mot ojämställdhet, rasism och segregation. Som tidigare aktiv i klimatstrejksrörelsen tänker jag se till att vår generation faktiskt får en röst och att politiken inte fegar ur när de viktiga besluten för klimatet ska tas.

Presentera dig själv

Jag engagerade mig i Miljöpartiet som 17-åring för att jag var trött på att följa nyheterna och inte känna att jag kunde göra något åt dem. Individer kan göra mycket, men ska vi bekämpa orättvisor och stoppa klimatutsläppen någon gång så måste politiken hjälpa till.

Vad har du för yrke?

Jobbar på ett startup-företag med hållbarhet, kommunikation m.m.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alexandria Ocasio-Cortez

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser allra helst en rödgrön regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Andrea Byding

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Extra viktig Skattepengar ska gå till elevernas utbildning - inte till vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Utsläppen måste minska här och nu, då kan vi inte vänta på elproduktion som blir klar om 10-20 år. Dessutom kan kärnavfall som måste slutförvaras i 100.000 år kan aldrig klassas som en hållbar lösning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Det finns idag lagstöd för visitation. Att införa särskilda zoner med andra regler riskerar bara att skapa ökade spänningar och mindre tillit till samhället i socioekonomiskt utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: RUT borde göras om för att göra det billigare att reparera varor och på så sätt främja en cirkulär ekonomi. Det är generellt bättre att främja konsumtion av tjänster istället för varor, men RUT ska inte vara en subvention av medel- och överklassens konsumtion.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Behoven i världen är större än någonsin med rekordmånga människor på flykt samt fattigdom och hunger som ökat i pandemins spår. Vi behöver stå upp för internationell solidaritet och bidra med vår beskärda del, 1%-målet ska värnas. En värld med mindre hunger, fattigdom och konflikter är en tryggare värld för alla.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Det är omodernt att ärva uppdrag och inte förenligt med en demokrati. Monarkin bör avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Extra viktig Det kommer alltid vara billigare att ställa om i tid än att dra ut på det. Priset på utsläppen ska öka steg för steg över tid, samtidigt som vi gör det lätt att göra rätt. Tex genom bättre kollektivtrafik, säkrare cykelvägar och elbilsbonus. De som vill sänka priset på bensin och diesel nu bygger in oss i ett oljeberoende som kommer bli dyrare att ta sig ur ju längre vi väntar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Vi kan inte förbjuda fattigdom. För att ingen ska behöva tigga behöver vi en bättre socialpolitik och samarbete med de länder där många kommer ifrån för att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Klart vi ska införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Extra viktig En av de viktigaste jämställdhetsreformerna är att göra föräldraledigheten jämställd. Ojämställda löner och pensioner orsakas till stor del av det ojämna uttaget av dagar. Dessutom är det viktigt att barn även får knyta an till sina pappor, och papporna till barnet. Föräldrar kan såklart bestämma helt själv hur de vill vara hemma med sina barn - men staten ska inte subventionera ojämställdhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: De med störst behov ska få mest vård. Men genom nätläkarna läggs allt mer resurser på de med mindre vårdbehov. Skattemedlen ska gå till patienterna och vårdpersonalens löner och inte till privata företags vinst.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Känner sig människor trygga i att de får stanna på ett ställe vågar de också investera mer i att bygga sig ett liv där. Prio 1 är att ge barn permanenta uppehållstillstånd, för att de ska slippa en barndom i ovisshet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Ett starkt skyddsnät är bättre för alla. På sikt behöver vi bygga ihop sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring - så att ingen faller mellan stolarna.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Extra viktig Genom att sätta tydliga mål skapar vi förutsägbarhet i omställningen både för företag och hushåll. Redan idag har elbilar och laddhybrider gått om bensin- och dieselbilar i nyförsäljningen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: En lärare behöver inte sätta betyg på sina elever i åk 4 för att förstå vilka som behöver mer stöd och vilka som behöver mer utmaning. Betygsadministrationen tar onödig tid från undervisningen. Betyg i låga åldrar ökar inte heller elevernas motivation. För lågpresterande elever har det enligt forskning till och med en negativ effekt på motivationen att få betyg i låga åldrar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Förutom ekonomisk utjämning bör kommunerna i större grad få ta del av vinsterna från de naturresurser som finns där, såsom vindkraft, vattenkraft och gruvor. Staten bör gå in med pengar för att ge högre löner till de som arbetar i vård, skola och omsorg i kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Samtycke kan inte köpas och straffen för sexualbrott måste skärpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Extra viktig Att ha en bostad är en mänsklig rättighet, och bostäder ska därför inte behandlas som varor på en marknad. Vi har en bostadsbrist redan idag. Marknadshyror riskerar att leda till högre hyror vilket ökar segregationen och skapar större bostadsbrist hos utsatta grupper och de med låga inkomster som redan idag har svårt att få en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Dagens järnväg började byggas på 1800-talet, och vi behöver ha ett lika långsiktigt perspektiv när vi investerar i framtidens infrastruktur. Höghastighetståg gör inrikesflyget överflödigt på flera sträckor, och flygandet behöver minska för att minska utsläppen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Staten ska bidra mer med resurser till vården och regionerna, men vården behöver stabilitet, arbetsro och inte en gigantisk omorganisation just nu.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Ofta är det de med lägst löner som har svårast att jobba hemifrån, och som dessutom slås hårdast av karensdagen. Det är orättvist och dessutom dåligt ur smittsäkerhetssynpunkt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Tryggheten på arbetsmarknaden ska öka, inte minska. Särskilt inom gig-ekonomin.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Byding: Mycket av den nya tekniken som hjälper oss att ställa om till ett fossilfritt samhälle är beroende av metaller och gruvbrytning. Men vi måste bli mycket bättre på att ta hand om det material som redan är utvunnet och prioritera att återvinna metaller (och minska resursförbrukningen) - innan vi utvinner nya.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andrea Byding: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet. När världen brinner och människor är på flykt ska vi ta vår del av ansvaret att ge människor som behöver skydd.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andrea Byding: Extra viktig Ett jämlikt land är tryggare och bättre för alla, men i Sverige har klyftorna vuxit sedan 80-talet. De som tjänar mest ska också bidra mest till välfärden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andrea Byding: Vi pratar mycket om skövlingen i Amazonas, men mindre om de kalhyggen och den förlust av biologisk mångfald som pågår här hemma i Sverige. Artkrisen är lika allvarlig som klimatkrisen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Andrea Bydings val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning