Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Heidi Hankanen Ängberg (fotograf )

Heidi Hankanen Ängberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kandiderar med stolthet till riksdagen och vill vara med och bidra till att barn och ungas välmående lyfts fram, för att första mötet med sjukvården ska ske snabbt och för att man inte ska behöva strida för att hamna rätt, för att vi ska ha en levande landsbygd och för att småföretagares betydelsefulla roll ska få det erkännande det förtjänar.

Presentera dig själv

Jag är en positiv och uppfinningsrik landsbygdstjej som bor med min man och våra tre juveler i ett hus med ständigt pågående renovering. Efter många år i skolans värld jobbar jag nu som specialpedagog på Barn- och ungdomshabiliteringen. Jag är vice ordförande i kretsstyrelsen i Alingsås och ledamot i Barn- och ungdomsnämnden.

Vad har du för yrke?

Specialpedagog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att vi ska söka konstruktiva samarbeten med andra partier som vill arbeta för ett liberalt Sverige och för jobb, företagande, jämlikhet och landsbygd.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Heidi Hankanen Ängberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Heidi Hankanen Ängberg: Kärnkraft ska inte finansieras av statliga subventioner.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Heidi Hankanen Ängberg: Polisen är beroende av att människor vågar och vill prata med dem. Att införa metoder som visitationszoner riskerar att istället ge polisen sämre förutsättningar att komma åt gängen.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Heidi Hankanen Ängberg: RUT-avdraget skapar jobb och underlättar vardagen för människor.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Heidi Hankanen Ängberg: Vi ska arbetat för en mer rättvis och mer hållbar värld, dock är det viktigt att bistånden hamnar rätt för att göra så stor nytta som möjligt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Heidi Hankanen Ängberg: Vi ska arbeta för att minska grundorsakerna till tiggeri

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Heidi Hankanen Ängberg: Behålla nuvarande fördelning,

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Heidi Hankanen Ängberg: Ett sådant beslut behöver ligga längre fram i tiden än 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Heidi Hankanen Ängberg: Hela järnvägsnätet behöver ses över istället för att prioritera höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Heidi Hankanen Ängberg: Ansvaret ska vara lokalt och beslut ska tas nära.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Heidi Hankanen Ängberg: Vi ska skydda rätten att äga och bruka skog. Skogsägare ska själva kunna ta initiativ till att skydda sin mark

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Heidi Hankanen Ängbergs val:

  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning
  • Sysselsättning