Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tobias Josefsson (fotograf null)

Tobias Josefsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig är en röst på en stabil socialliberal väg framåt i ett svajigt politiskt landskap. Jag brinner särskilt för frågor som utbildning och digitalisering, men även miljö och klimat intresserar mig. En röst på mig är också en röst på en företrädare från skogen utanför en mindre ort. Landsbygdsrösten är på tok för svag i dagens Liberalerna och Sverige.

Presentera dig själv

Ideologisk socialliberal som går sina egna vägar och har konstaterat att livet är för kort för att hålla käften. Make, familjefar till två biologiska barn och två ensamkommande flyktingbarn. Ekonom och datatekniker. Föreningsmänniska, sportfåne. Husse till hästar, hund och katter. Språkpolis, stundtals besserwisser. Älskar att bo mitt ute i skogen.

Vad har du för yrke?

Civilekonom / företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Anders Chydenius

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett pragmatiskt politiskt styre, som präglas av en positiv grundsyn på människor och på världen. Ett styre som prioriterar öppenhet, frihet och demokrati i en global och mångkulturell värld i stället för inskränkthet, rädsla och auktoritär utveckling. Vårt liberala samhälle måste försvaras mot de krafter som vill förgöra det. Humanism ska gå före egoism.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Tobias Josefsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Tobias Josefsson: Friskolereformen är i grunden bra, men den behöver moderniseras. Att begränsa vinstutdelning för friskolor är ett logiskt steg i det arbetet. Det är också viktigt att koppla möjligheten till vinstutdelning till skolans kvalitet för eleverna.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Tobias Josefsson: Teknikoptimism är en viktig del för att kunna hantera och lösa framtidens problem, bland annat med energiförsörjning. Modern kärnkraft, inte minst med nya mindre reaktorer som är mer flexibla i sin placering, är en bra del av en större energimix. Den kan dessutom hjälpa till att förbättra geografiskt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Tobias Josefsson: Generella visitationszoner är kontraproduktiva, vilket bland annat erfarenhet från USA visar tydligt. Förtroendet för polisen och rättsväsendet är centralt för långsiktig framgång. Det får inte offras för kortsiktiga "vinster" i jakten på brottslingar.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Tobias Josefsson: RUT-avdraget har en positiv effekt för arbetsmarknaden, inte minst inom yrken där kvinnor historiskt sett är dominerande. Svarta jobb har blivit vita, samtidigt som människors livskvalitet har kunnat höjas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Tobias Josefsson: Motivering är egentligen överflödig. Det behövs mer bistånd i ett solidariskt och liberalt samhälle, inte mindre.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Tobias Josefsson: Kungahuset är förlegat till sin konstruktion och i väntan på en modernare framtida lösning borde de kunna effektivisera och spara på olika sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Tobias Josefsson: I grunden är svaret "nej", eftersom skadliga utsläpp ska bekostas av den som släpper ut. Däremot behöver reseavdraget förändras, så att de människor som på riktigt är beroende av bilen i vardagen ska kunna använda den. Landsbygd, glesbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Tobias Josefsson: Att betala skatt för någonting som inte ger inkomst är ett underligt sätt att jobba. Det leder till att människor riskerar att behöva sälja sina hem på grund av skatten. Om någon skatt nu ska höjas i sammanhanget är det i så fall på vinst efter försäljning av fastighet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Tobias Josefsson: Delvis är jag öppen för det, men i begränsad omfattning. Kulturens frihet och oberoende är viktig, vilket gör att det offentliga samhället måste vara ansvarig för finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Tobias Josefsson: "Not in my backyard"-resonemang är ganska tröttsamma. Vi behöver mer vindkraft för att ha en varierad och utbyggd energiproduktion framåt. Kommuner har redan möjligheter att stoppa byggen, det behöver inte öka nämnvärt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Tobias Josefsson: Eh... nej. Det ska aldrig vara förbjudet att be om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Tobias Josefsson: Utmärkt, frihetligt, liberalt. Det fungerar i andra länder som exempelvis Tyskland, så varför skulle det inte kunna göra det i Sverige? En utredning behövs så klart först, men inriktningen är tydlig.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Tobias Josefsson: Principiellt är svaret "absolut"! Människor ska i grunden få bestämma själva över sina liv. Det finns dock problem med samhällsstrukturer som gör att uttaget av föräldradagar är snedvridet, till kvinnors nackdel. Det måste vi som politiker också ta ansvar för att förändra för att nå ökad jämställdhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Tobias Josefsson: Delvis kan skattemedel vara inblandade, eftersom den offentligt drivna vården kan avlastas av privata kompletterande alternativ. Det som däremot behövs är en ny, bättre modell för ersättningen för och från regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Tobias Josefsson: Forskning och erfarenhet visar att permanenta uppehållstillstånd är bra för integrationen, både utifrån individens och samhällets perspektiv. Kortsiktig populism ska inte få ta över från långsiktighet.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Tobias Josefsson: Extra viktig Absolut. Det har sedan 1999 varit högaktuellt för Folkpartiet/Liberalerna att Sverige ska gå med i NATO. Det finns givetvis nackdelar med ett medlemskap också, men fördelarna överväger kraftigt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Tobias Josefsson: En högre nivå är delvis motiverad, samtidigt måste drivkrafterna att skaffa jobb och vara flexibel i det vara lagom starka.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Tobias Josefsson: Strandskyddet ska inte avskaffas, däremot bör det mildras så att det inte blir så förbaskat generaliserande. Det finns enorma mängder vatten i Sverige och varenda dike kan räknas som "vattendrag" som omfattas av strandskydd, vilket blir helt absurt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Tobias Josefsson: Upprustningen av försvaret måste som allting annat ställas mot andra typer av saker. Men någon ny värnskatt som blir en straffskatt på utbildning ska vi inte ha.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Tobias Josefsson: Public service är en viktig del av demokratin och delaktigheten i samhället. Bort med tassarna.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Tobias Josefsson: Rätt väg, även om det känns som ett trubbigt redskap - särskilt mot bakgrund av att dieselbilar kan köras på förnybart bränsle. Satsa mer på det nya, det moderna, det miljövänliga. Bestraffa skadliga utsläpp, inte fordonen i sig. Ett förbud bör dessutom gälla på EU-nivå, inte nationellt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Tobias Josefsson: Betyg i yngre årskurser än i dag skulle inte tillföra någonting. Om det brister i återkopplingen till elever och vårdnadshavare är det i den återkopplingen som vi ska jobba vidare, inte genom att införa betyg som forskning visar att den inte är gynnsam.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Tobias Josefsson: Dagens system omfördelar redan relativt mycket. Vi behöver inte dra upp det ännu mer, det måste finnas mer effektiva sätt att jobba.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Tobias Josefsson: Att skärpa straff och effekter inom det aktuella området är rätt, men om exakt alla former av köp av sexuella tjänster alltid ska leda till fängelse är inte helt självklart.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Tobias Josefsson: Inte rakt av, men det behövs mer marknadsmekanismer för att hyresmarknaden ska fungera bättre.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Tobias Josefsson: Vi behöver mer tågkapacitet. Vi behöver mer räls. Just nu är det höghastighetståg som gäller på vissa nyckelsträckor till att börja med, men visst kan det finnas alternativ att arbeta med, som exempelvis hyperloop.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Tobias Josefsson: Delar av sjukvården, den mer specialiserade, bör staten ta över ansvaret för. Den mer vardagsnära vården bör finnas kvar i lokal regi, exempelvis hos slimmade regioner eller hos kommuner.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Tobias Josefsson: Knepig fråga. Karensdagen har både för- och nackdelar, att minska effekterna av att vara sjuk jämfört med i dag kan vara relevant.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Tobias Josefsson: Dagens stelbenthet är skadlig för arbetsmarknaden. Både för anställda som blir fastlåsta i ett jobb och för arbetsgivare som har begränsade möjligheter att förändra sin organisation. Goda skäl måste alltid finnas, men det är för stramt som det är nu.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Tobias Josefsson: Nej. Gruvor är generellt sett skadliga för miljön på olika sätt och intäkter från dem går till stora delar till utländska bolag som sannolikt inte betalar skatt i Sverige. Lite protektionistisk får man allt vara även som liberal ibland... särskilt när det gäller dricksvatten och miljö.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Tobias Josefsson: I dag ligger Sverige på en miniminivå sett till EU och det är under vår värdighet. Asylrätten är väldigt viktig och inget trixande ska tillåtas från staten. Att söka asyl är en mänsklig rättighet i sig, även om ett beviljande inte är det.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Tobias Josefsson: Knepig fråga, där personlig integritet ställs mot brottsbekämpning. Ordvalet "utan brottsmisstanke" avgör frågan för mig, eftersom brottsmisstanke ska vara centralt för inskränkningar i friheten. Att övervaka vitt och brett utan konkret misstanke är skrämmande.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Tobias Josefsson: Skattesystemet är redan progressivt i dag, dvs att du betalar en större andel av din inkomst i skatt om du tjänar mycket. Att höja skatter avskräcker, att sänka skatter kan vara för kortsiktigt tänkt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Tobias Josefsson: Det måste finnas ett livskraftigt skogsbruk i Sverige, samtidigt som vi måste skydda värdefull natur. Så vitt jag kan bedöma är balansen någorlunda rimlig i dag, men mer skog skulle gärna få skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tobias Josefssons val:

  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning
  • Äldreomsorg

Så svarar Tobias Josefsson: Skolan först. Det är det som gäller för mig och för Liberalerna, för utan en fungerande skola fallerar i princip allting annat. Vår tids ödesfråga om klimatet måste finnas med, likaså äldreomsorgen med hänsyn till alla årsrika som har bidragit under långa liv.