Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Carin Hellström (fotograf Hans Toll )

Carin Hellström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en blivande politiker som vill driva sakfrågor såsom klimatförändringar, kultur, arbetsmarknad och folkhälsa. Javill skapa förutsättningar för att alla ska kunna göra goda val och kunna utvecklas till sin bästa potential. Jag har gjort lite av varje och är intresserad av mycket. Jag är även 3 barns mamma, har en sambo med funktionsnedsättning och en äldre mamma. De är också viktigt för mig.

Presentera dig själv

Din röst kan göra skillnad för mig. Om många ger mig chansen att bli politiker på heltid, kommer jag arbeta som förtroendevald. Jag är i grunden dansare och yoga instruktör som även utbildat mig till folkhälsavetare och numera doktorerat. Jag har arbetat på Arbetsförmedlingen och med olika dans och yoga jobb. På fritiden vill jag åka skidor eller träna. Mycket tid med barnen blir det såklart.

Vad har du för yrke?

Jag är utbildad folkhälsvetare. I dagsläget är jag doktorand på KTH.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Åsa Lindhagen och Ana Maria Narti

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Min önskan är att Miljöpartiet får styra med stöd av Socialdemokraterna om det ska bli en verklig förändring innan det är för sent.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Carin Hellström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Extra viktig Skattepengar ska gå till välfärd. Här bör man även se över primärvården som inte fungerar i Sverige.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Extra viktig Frågan kvarstår, vad gör vi av avfallet? Det är inte ett hållbart alternativ.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Extra viktig Om brottsligheten och kriminaliteten fortsätter åt fel håll så bör polisen få alla verktyg som behövs för att skapa trygghet. Jag tycker dock att mer förebyggande arbete behövs inom olika sociala områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: RUT skapar förutsättningar för vita tjänster, minskar svart arbeten och ökar möjlighet att få ihop livspusslet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Det finns människor och länder i världen som har mycket sämre förutsättningar än Sverige. Vi behöver vara med och dela med oss.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Jag är inte rojalist. Jag är för mänskliga rättigheter. Jag trivs med de kungliga slotten som en del av det svenska kulturarvet, men det känns förlegat med ett kungahus som man föds in i. Jag vill kunna välja att betala för kungahuset precis som man kan välja att gå ur Svenska Kyrkan.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Extra viktig Klimatfrågan måste prioriteras och förändringen, samhällsomställningen måste gå snabbare. Det svider även i min plånbok ska erkännas, men vi måste förändra vår livsstil.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Jag vet för lite om denna fråga.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Extra viktig Kulturen behövs i alla former, både privat och offentlig. Förutsättningarna för kulturutövarna behöver bli bättre och mer hållbar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Landskap förändras, vindkraft behövs. Man bygget och bygger om på olika sätt, vad jag har förstått stoppas vindkraftverk av olika anledningar, en är att utsikten förstörs. Det håller inte som argument när klimatförändringar härjar globalt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Jag vill att tiggeri ska minska för att personer ska få förutsättningar att utbilda sig eller förbättra sin egna situation. Ingen ska behöva tigga i Sverige.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Föräldraförsäkringen får inte bli en kvinnofälla där kvinnor i större utsträckning stannar hemma med barnen men familjen måste kunna bestämma vad som är bäst för dem. Ska det bli jämställt borde man räkna på en familjeinkomst istället för individens inkomst.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Nej, det bör prövas individuellt men vi kanske behöver ett snabbare system.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Jag har varit NATO motståndare och tänkt att Sverige ska fortsätta vara alliansfritt. Men som verkligheten ser ut idag behöver vi hjälp om krig skulle bryta ut.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Människor som lever på a-kassa behöver också överlev och leva när inflationen ökar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Jag tror fortsatt på Allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Försvaret behöver mer pengar. Jag vet inte om det går att omfördela befintliga skatteunderlag.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Ja och skapa förutsättningar för att köpa mer miljövänliga bilar snabbare.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Barn i åk 4 behöver lära sig kunskap och inte betygsättas,

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Jag kan inte tillräckligt om skattefördelningen. Jag kan tycka det är konstigt att privata företag som använder naturresurser i ett område inte bidrar mer till det lokala skatteunderlaget.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Även här känns det som att förebyggande åtgärder kan behövas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Även låg och medelinkomsttagare måste kunna ha råd att leva i hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Extra viktig Är det något som behövs i Sverige är det utökad tågtrafik och kollektivtrafik.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Något måste göras får att vården ska fungera, detta kan vara ett alternativ.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carin Hellström: Vanliga hederliga medborgare straffas när ohederliga medborgare förstör för andra. Staten bör öka kontrollerna och våga lita på hederliga medborgare men straffa de som utnyttjar systemet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carin Hellström: Sverige klarar att ta emot fler och kommer behöva fler i arbetskraften.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carin Hellström: Extra viktig Polisen behöver få tillgång till många olika verktyg för att bekämpa brottslighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carin Hellström: Dela med er.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carin Hellström: Extra viktig Det som sker idag är förskräckligt. Skogen måste bevaras, vi måste se skogen som en tillgång även i befintliga bestånd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Carin Hellströms val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning