Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Nils Seye Larsen (fotograf null)

Nils Seye Larsen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill bidra till att utveckla Sverige, samtidigt som vi tacklar de stora utmaningar vi har framför oss - klimatförändringar, brist på utländsk energi, livsmedel, råvaror, ett försämrat säkerhetsläge, personalbrist inom vård/ omsorg, etc. Vi behöver satsa på att utveckla välfärden, förbättrad infrastruktur, mer självförsörjning av energi, mat, m.m.

Presentera dig själv

Jag är född och uppvuxen här i Sverige, men med utländska föräldrar. Genom min uppväxt har jag kunnat erfara hur mångfald berikar, så länge man inte drabbas av utanförskap och fördomar. Jag flyttade ifrån Malmö för 22 år sedan till Umeå för universitetsstudier och fick upptäcka en kommun som ligger mig varmt om hjärtat. En kommun med hjärta och engagemang, jordnära och öppen, trygg och naturnära.

Vad har du för yrke?

Gruppledare för MP i Umeå och ordförande för kommunstyrelsens Hållbarhetsutskott

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme, Greta Thunberg,

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi behöver ett starkare stöd för en regering där vi i Miljöpartiet sitter med. I dagsläget finns två block och då är mitt val självklart: C+MP+S+V. Med ett starkt stöd i valet kan vi tillsammans utveckla Sverige med en starkare välfärd där vi tar klimatomställningen på största allvar.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Nils Seye Larsen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Skolmarknaden i Sverige sticker ut som en av de mest extrema i Europa och domineras av större vinstdrivande aktiekoncerner och riskkapitalbolag. Den har slagit fel och måste skärpas upp. Annars urholkas den kommunala skolan och skolsegregationen förvärras. Därför är det nödvändigt att införa ett förbud för vinstutdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Extra viktig Sverige är idag Europas näststörsta elexportör och det har investerats enormt i utbyggnad av elproduktion. Dessa investeringar görs av energimarknadens aktörer. Varför behöver då M betala 400 miljarder i skattemedel för ny kärnkraft? För annars finns inget marknadsincitament för den dyra olönsamma kärnkraften. Finland som i 20 år misslyckats i sin kärnkraftssatsning är fast i importberoende.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Bästa förutsättningar för Polisen att kunna bekämpa brott är genom förtroendebyggande med invånare. De ska ha lagens alla förutsättningar att kunna agera för att bekämpa kriminalitet och har redan idag lagligt stöd att kunna visitera dem de behöver kontrollera. Men att politiskt tvinga polisen att visitera i vissa bostadsområden är vansinnigt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: RUT-avdraget kan absolut utvecklas och förbättras. Det får inte enbart bli ett stöd till välmående gruppers konsumtion av tjänster. Men, konsumtion av tjänster istället för varor är dels bra för miljön samt för att skapa arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Fattigdomen ökar globalt och nu finns en alldeles uppenbar risk till större svält i ett flertal utsatta regioner. Dessutom drabbar klimatförändringarna värst de allra fattigaste. Vill man markant öka antalet flyktingar ska man minska biståndet. Men för mig är det självklart att vi som rikt land ska bistå i att bekämpa fattigdom och ge fattiga regioner en chans att utvecklas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Nu tycker jag att kronprinsessan Victoria är ett bra ansikte utåt för Sverige. Men rent principiellt har jag i vår demokrati svårt att motivera för monarkins förlegade system.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Extra viktig Det är helt fel väg att gå. Våren 2022 bevisade detta med råge, de skattesänkningar som gjordes åts nästan omedelbart upp av höjda priser. Vårt beroende av olja visar hur sårbara vi är när vi fullt ut är beroende av oljeimport. Vägen framåt för klimatet, landsbygden och Sveriges framtid är elektrifiering och fossilfria bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: En viktig förklaring till varför jag är positiv till att höja skatten på fastigheter, är för att idag är det huvudsakligen vårt arbete som beskattas. Tillgångar och kapital däremot är mycket lågt beskattade. Jag ser hellre lägre skatt på arbete och höjd skatt på kapital, fastigheter och tillgångar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Vindkraftsetableringen är viktig för utbyggnaden av elproduktion - i synnerhet havsbaserad vindkraft. Men utbyggnad i ömsesidig dialog med invånare och berörd kommun, i synnerhet gällande exempelvis att kunna ta del av intäkterna är en bättre väg att gå.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Det är inte bara ur jämställdhetssynpunkt som detta är ett dåligt förslag. Att båda föräldrar får vara föräldralediga är också positivt för att stärka relationsbanden mellan barnet och vardera förälder.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Människors tillgång till läkare måste bli bättre i Sverige och där kan distansteknik vara ett postivt tillskott. Problemet är att med dagens system så urholkas den offentliga vården, så lösningen bör vara att regionerna samordnat organiserar den här tjänst för bästa effekt och tillgänglighet för alla invånare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Det finns flera problem när enbart tillfälliga uppehållstillstånd för asyl ges. Skälen till flykt är oftast långvarigt bestående vilket då leder till upprepade förlängningsansökningar för asyl, onödigt mycket byråkrati och en oviss framtid under många år vilket försämrar förutsättningarna för att kunna integreras väl.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Upprustningen av försvaret får inte ske på bekostnad av andra viktiga områden, klimat, miljö, trygghet & välfärd, bistånd, etc. Behövs upprustningen för rikets säkerhet men medel saknas så behöver skatten höjas för det.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: En stark och fri oberoende public service är en viktig grundbult i vår demokrati. Lokal, regional och nationell journalistik är under press av ”alternativ” media driven av politiska krafter vilka gör sitt yttersta för att ifrågasätta våra existerande nyhetskanaler. Det är en oroande utveckling för vår demokrati.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Omställningen av transportsektorn är i full gång. Men för att vi ska kunna nå dit 2025 krävs att såväl utbudet av bilar och utbyggnaden av laddinfrastruktur/ tankning för biogas eller vätgas kommit tillräckligt långt, så att det tillgodoser hela landets behov.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Betyg ska användas när det finns behov av det, och där det finns forskningsmässigt stöd för att det har en positiv verkan på barnens utbildning, skolgång och skolresultat. Så är dock ej fallet för betyg i så unga år, där överväger de negativa effekterna.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Mycket bra och viktigt förslag. Sverige dras isär mellan rika och fattiga kommuner och regioner. De flesta rika kommuner ligger i storstadsregioner medan de flesta fattiga kommuner ligger långt ifrån dessa storstadsregioner. Enda sättet för dem att klara sig är att höja skatten vilket gör det än mer ofördelaktigt att flytta dit, och gapet mellan stad och land förvärras.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Extra viktig Vi behöver nya stambanor från mellersta till södra Sverige omgående! Persontrafiken har ökat så enormt de senaste decennierna att det är fullt på spåren. Det gör det omöjligt för godstrafiken på räls att kunna utvecklas, trots stark efterfrågan. Nytt snabbspår behövs för persontrafik som förbinder oss med Europa, samtidigt som godstrafiken får mer plats på våra befintliga stambanor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Seye Larsen: Gruvor behövs för klimatomställningen. Men varje etablering måste prövas enligt vår gällande miljölagstiftning. Vi har tyvärr ett flertal skräckexempel på gruvor som startats i norra Sverige, som kort efter start gått i konkurs eller stängts. Kvar står kommuner med kostnader i decennier för att undvika allvarliga miljökonsekvenser av den nedlagda gruvan…

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nils Seye Larsen: Sverige har idag en restriktiv asylpolitik. Det innebär att vi är ett av få länder i Europa som exempelvis fortsätter utvisa afghanska flyktingar till talibanernas Afghanistan. Vi behöver värna asylrätten, samtidigt som vi utvecklar och inte avvecklar biståndet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nils Seye Larsen: Vi behöver ge polisen alla förutsättningar att kunna få bukt på den grova gängkriminaliteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nils Seye Larsen: De senaste 15 åren är det främst höginkomsttagarna som gynnats av de återkommande skattesänkningarna. Samtidigt har gapet mellan rika och fattiga ökat extremt fort i Sverige. Samtidigt står vi inför stora utmaningar där vi behöver mer resurser.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nils Seye Larsen: Sveriges ”skog” består till största del av ”tändsticksbruk” där snabbväxande träd odlas för att kunna avverkas. I vår region syns de gigantiska kalhyggena av de stora skogsbolagen, vilka i kombination med monokulturen är förödande för den biologiska mångfalden. Vi behöver göra vårt skogsbruk mer hållbart och skydda en större andel av vår skog - för klimatet och miljön.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Nils Seye Larsens val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning