Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Björn Brändewall (fotograf null)

Björn Brändewall

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att få en principfast frihetsförsvarare som inte låter sig svaja i dagens populistiska och auktoritära vindar. Jag kommer att arbeta för att främja valfrihet, privatlivet, det sekulära samhället, feminism, integration och miljö.

Vad har du för yrke?

Systemutvecklare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Birgitta Ohlsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalt, klimatsmart och feministiskt. Inte konservativt, socialistiskt eller rasistiskt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Björn Brändewall

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Björn Brändewall: Extra viktig Forskning har visat att konkurrensen med friskolor ökat kvaliteten i alla skolor. Det hade inte gått att driva friskolorna om det endast vore tillåtet att gå med förlust och inte med vinst. Det enda viktiga är att vi ser till att skolorna håller hög kvalitet. När eleven har fått den utbildning som vi skattebetalare betalat för, angår det inte oss vart ev vinst går. Det är inte våra pengar längre.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Björn Brändewall: Med skatter har vi medborgare gjort det för dyrt att anlita varandras tjänster. Skatten blir snarare sänkas för fler områden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Björn Brändewall: I mitt Sverige är alla människor födda lika. Ingen ska få mångmiljonbidrag av staten bara för att man har råkat bli född in i "rätt" familj.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Björn Brändewall: Extra viktig Fattigdom försvinner inte för att man förbjuder den. Och jag vill inte ha ett samhälle där de mest utblottade ska förnekas en sista utväg, bara för att mer lyckligt lottade människor ska "slippa se" lidandet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

OBS
Björn Brändewall har hoppat över denna fråga

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Björn Brändewall: Extra viktig Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med bostadsbristen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Björn Brändewall: Fixa så att den existerande tåginfrastrukturen funkar först.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Björn Brändewall: Rätten till skydd är oerhört viktig. Men Sverige har tagit oproportionerligt stor del av ansvaret på senare år. Vi behöver fördela nya skyddssökande lite mer mellan EU-länderna under kommande år.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Björn Brändewall: Om det får ske utan brottsmisstanke, kan det användas mot vem som helst. Det vore naivt att tro att de som styr staten alltid kommer att vara det godas sida. Vi är bara ett riksdagsval ifrån att få en regering med nazister eller kommunister.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Björn Brändewalls val:

  • Integration
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning