Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Alireza Akhondi (fotograf )

Alireza Akhondi

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en resultatinriktad person som brinner för systemfrågor. Nördig och arbetar hårt. Försöker alltid göra mitt bästa, talar så att människor förstår. Vill skapa ett samhälle där alla människor kommer till sin rätt. Där vi möjliggör för människor att förverkliga sig själva. Höger i ekonomisk politik men med ett stort rättvise patos.

Presentera dig själv

41 år, maskrosbarn, uppvuxen i Tensta. Har haft ett långt civil karriär, både enklare jobb men också som högre chef. Medlem i C sedan 2002. Är idag Centerpartiets talesperson för jobb och integration.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot, Tidigare arbetsmarknadsexpert samt förvaltningschef i kommun.

I vilket land är du född?

Iran

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet är den främsta motvikten till främlingsfientlighet i svensk politik. Vi kommer inte att ge SD makt över hur Sverige ska styras. Vi kommer heller inte att regeringssamverka med Vänsterpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Alireza Akhondi

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Ett förbund innebär att man i praktiken avskaffar friskolor. Ett företag även i välfärdssektorn behöver vinst för att dela parera variationer i ekonomin men också ge skälig avkastning för ägarna som tar riskerna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Nya reaktorer ligger minst 10-15 år fram i tiden. Redan idag finns det inget förbud att bygga nya reaktorer men marknaden har bedömt att det inte är ekonomiskt lönsamt. Samtidigt som vi med både energi effektivisering , solceller, vindkraftverk och havsbaserad vindkraft kan tillgodose dagens och framtidens behov av ren, klimatsmart el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Fyller ingen funktion i det brottsbekämpande arbetet. Detta enligt polisen själva. Det finns redan idag goda möjligheter för poliser att vid skälig misstanke visitera misstänkta personer.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Erfarenheterna av dessa två avdrag har visat att mycket av de svarta pengarna i dessa branscher har avskaffats med dessa avdrag. Samtidigt som fler företag har bildats och skapat tiotusentals nya arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: i dessa oroliga tider måste biståndet vidmakthållas. Men naturligtvis måste vi försäkra oss om att biståndet används effektivt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: För att utveckla den liberala demokratin är det viktigt att monarkin avskaffas. Alla människor föds lika och ska vara lika inför lagen. Men så länge vi har monarkin som statsskick ska ersättning för utfört arbete tillfalla kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Klimatkrisen ska inte bortförklaras eller förnekas. Vi har alla ett ansvar att minska beroendet av fossila bränslen. Att sänka skatten leder utvecklingen åt fel håll.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: I en reformerad bostadsmarknad är det dock tänkbart att fastighetsskatten kan vara en pusselbit. Men detta förutsätter att man tar tag i andra pusselbitar i bostadspolitiken för att bryta tudelningen och segregationen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Rimligt med en offentlig bas till den fria kulturen men "plus menyn" kan gott finansieras av privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Det finns idag väl generösa möjligheter för kommuner att lägga in sitt veto. Snarare bör man fundera kring om det inte vore lämpligt att inskränka på vetomöjligheterna något. Dock ska inte det kommunala vetot avskaffas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Att kunna be sina medmänniskor om hjälp är en grundläggande mänsklig rättighet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Viktigt att reformera föräldraförsäkringen. Minska antalet garantidagar på lägsta nivån. Slopa flerbarnstillägget och skapa incitament för ett jämställt uttag av föräldradagar. Men tvång leder sällan till något gott.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Nätläkare är ett viktigt inslag i sjukvårdssystemet och ska inte exkluderas. Men självklart ska det ställas tydliga kvalitetskrav.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Tillfälliga uppehållstillstånd leder till sämre integrationsprocesser.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Frågan är mer eller mindre avförd i och med vårt beslut att ansöka om medlemskap. Den här typen av beslut tas inte lättvindigt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Nivån i arbetslöshetsförsäkringen är sekundär. Det viktiga är att försäkringen har hög täckningsgrad och att det byggs in en kraftig avtrappning i försäkringen så att den fungerar som den är tänkt, d v s vara en tydlig omställningsförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Vill vi ha ett levande landsbygd måste strandskyddet reformeras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Finns gott om andra möjligheter att finansiera upprustningen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: i den liberala demokratin är fri media en grundbult. Politiken ska inte ha åsikt om vilka program som ska sändas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Jag har skrivit en riksdagsmotion om just detta.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Men viktigt att detta sker på ett transparant och korrekt sätt. det finns stora brister i den kommunala utjämningssystemet idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Bostadsmarknaden är både orättvis och tudelad. Vi behöver ett flertal reformer för att skapa en inkluderande bostadsmarknad. Detta är en pusselbit.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Viktigt med en väl utbyggd nät av järnväg i hela i vårt avlånga land. Detta för att möjliggöra mer spårbundet godstrafik och fler som väljer att resa med det klimatsmarta tåget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Löser absolut ingenting. Bristerna i sjukvården handlar inte om huvudmanskapet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Viktigt att det finns en "självrisk". Ett avskaffande av karensdagen kostar ofantliga summor varje månad.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Den historiska LAS/omställningspaket som infördes under denna mandatperiod kommer att innebära en minskad tudelning och ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Samtidigt som vi adresserar frågan om livslångt lärande. En världsunik modell för kompetensutveckling har nu införts.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alireza Akhondi: Vi behöver bli mer självförsörjande när det kommer till mineraler, metaller mm.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alireza Akhondi: En viktig grund i den liberala demokratin är att ingen ska utsättas för tvångsmedel utan misstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alireza Akhondi: Sverige behöver en stor skattereform. Den här frågan kräver en längre uppsats.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Alireza Akhondis val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat