Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Daniel Backenius

Vad har du för yrke?

1:a linjens chef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett öppet liberalt klimat som ser medborgarnas behov.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Daniel Backenius

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Daniel Backenius: Extra viktig Friskolorna bidrar till utveckling genom konkurrens med kommunala skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Daniel Backenius: Extra viktig Kärnkraft bör utvecklas och moderniseras.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Daniel Backenius: Polis bör kunna genomföra visitation vid behov, där det behövs och inte kopplat till specifika platser.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Daniel Backenius: Skulle det avskaffas skulle arbetstillfällen försvinna.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Daniel Backenius: Rikta delar av biståndet till att förbättra vårt mottagande.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Daniel Backenius: Extra viktig Sverige borde anpassa skatten till en mer Europeisk standard nivå. Hög skatt slår hårt på glesbygd och företag.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Daniel Backenius: Skulle påverka unga personer som vill in på bostadsmarknaden negativt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Daniel Backenius: Ser det som en självklarhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Daniel Backenius: Uppehållstillstånd ska ges utifrån skyddsbehov etc.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Daniel Backenius: Extra viktig En självklarhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Daniel Backenius: En permanentering bidrar till at ej ta erbjudande om arbeten.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Daniel Backenius: Fördelning av resurser för att ge likvärdiga möjligheter.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Daniel Backenius: Bättre kontroller gällande asylskäl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Daniel Backeniuss val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Sysselsättning