Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mats Persson (fotograf Annika Persson)

Mats Persson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Tror på vikten av att människor tar eget ansvar. Kunskap är makt, så jag sätter skolan först. Tror på företagande, hårt arbete och en kunskapsbaserad klimatpolitik.

Presentera dig själv

Bor i Lund med fru och son (5 år). Tidigare verksam som forskare och lärare på Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot. Fil dr i Ekonomisk Historia

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en borgerlig regering där Liberalerna ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Mats Persson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Mats Persson: Det är viktiga att valet av skola sker vid köksbordet, inte av politiker eller byråkrater. Därför är det jättebra med friskolor. Samtidigt måste kvaliteten vara hög och vinst ska enbart kunna ske om man håller bra undervisning.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Mats Persson: Extra viktig Svensk energipolitik är ett haveri efter nedläggningen av den svenska kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Mats Persson: Tycker det ska vara hårdare tag mot kriminella, men är tveksam till om detta är rätt modell. Bättre att ha höga straff och att polis/åklagare har enklare att lagföra kriminella.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Mats Persson: Extra viktig RUT-avdraget underlättar många människors vardag och gör svarta jobb vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Mats Persson: Priserna är alldeles för höga just nu med kriget i Ukraina.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Mats Persson: Tycker det är rätt bra som det är idag. Ser gärna att fler privata aktörer kan vara med och bidra.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Mats Persson: Nej, det är viktigt att människor inte blir överkörda.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Mats Persson: Det är bra att tiggeriet i Sverige har minskat de senaste åren.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Mats Persson: Detta behöver utredas vidare, men jag är öppen för detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Mats Persson: Nätläkare underlättar människors vardag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Mats Persson: Nej, det ska inte bli mer lönsamt att gå på A-kassa. Arbetslinjen är viktig. Det ska löna sig att jobba.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Mats Persson: Förstår inte varför just försvaret ska finansieras med en särskild skatt. Sverige behöver inte högre skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Mats Persson: Klimatet är viktigt. 2025 är inte säkert att det är möjligt att nå, men inriktningen är viktig.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Mats Persson: Vi vet att slopad karensdag leder till att fler är hemma från jobbet. "Måndagssjukan" kommer bli vanligare då. Vem ska betala för det?

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mats Perssons val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Skola och utbildning