Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Arman Teimouri (fotograf )

Arman Teimouri

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en trygg röst för de som vill ha en ny energipolitik och en näringspolitik värt namnet. Ska vi klara av våra klimatutmaningar och stärka svensk konkurrenskraft krävs ett omtag av de rödgrönas misslyckade energipolitik. Samma gäller näringslivet där de röda vill på olika sätt bestraffar företagande – bland annat genom höjda skatter och införande av vinstförbud för olika branscher.

Presentera dig själv

Född i Iran, uppvuxen i Småland men bor i Värmland sedan drygt 20 år tillbaka. Hänger gärna med vänner och reser så mycket jag kan. Älskar mat och vin. Tittar alldeles för mycket på filmer och serier. Älskar spel och framför allt brädspel. Jag har ägt och drivit flera bolag, framför allt inom PR och reklam. Innan riksdagen jobbade jag som kommunikationschef på Karlstad CCC.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot. Tidigare kommunikationschef och företagare.

I vilket land är du född?

Iran

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Många förebilder, så man blir bättre.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha ett liberalt borgerligt maktskifte med förankring i mitten.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Arman Teimouri

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arman Teimouri: Skolor ska alltid vara till för eleverna, inte tvärtom. Tycker därför att det ska vara förbjudet med vinstutdelning som går ut över elevernas undervisning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arman Teimouri: Extra viktig Om vi ska stärka svensk konkurrenskraft och på riktigt ta itu med våra klimatutmaningar krävs en omfattande elektrifiering. Vi behöver därför både det förnybara, vatten- och kärnkraften. Kärnkraften är det enda fossilfria planerbara kraftslaget som går att bygga ut i stor skala.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arman Teimouri: Extra viktig RUT har tjänat Sverige mycket väl. Svarta jobb har blivit vita och tjänsterna har underlättat vardagen för många. RUT ger också många möjligheten att komma in på svensk arbetsmarknad.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arman Teimouri: Det är viktigt att genomföra tillfälliga åtgärder så att inte hushåll och företag drabbas orimligt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arman Teimouri: Extra viktig Liberalerna vill sänka flyttskatten och säger nej till Socialdemokraternas planer på en fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arman Teimouri: Extra viktig Vi vill att det ska byggas mer vindkraft men om det kommunala vetot urholkas finns en risk att motståndet mot vindkraft ökar. Invånarnas intressen måste väga tungt när man ger tillstånd. Vindkraftens svaghet är att den kräver stora ytor. Det går inte att gömma undan genom att försvaga kommunerna och medborgarnas möjlighet att påverka.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arman Teimouri: Extra viktig Ensam är inte stark. Ensam är bara ensam. Tillsammans är vi tryggare. Det är därför Liberalerna arbetat för ett svenskt Nato-medlemskap långt före andra partier.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arman Teimouri: Det ska alltid löna sig bättre att gå från bidrag till jobb. Det är därför fel att höja ersättningen till den som är arbetslös.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arman Teimouri: Vi har redan ett av världens högsta skattetryck. Höjda skatter är därför inte lösningen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arman Teimouri: Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas. Särskilt i storstäderna där bostadsköerna är längst.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arman Teimouri: Lägg krutet där det behövs mest; vårt befintliga järnvägsnät. Det är bättre prioriterat att de tåg vi har kan gå i tid och komma fram i tid.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arman Teimouri: Extra viktig Det är bra att LAS har reformerats. Företag måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig. Jag ser gärna fler framtida reformeringar av arbetsrätten.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Arman Teimouri: Den svenska gruvnäringen är viktig. Tillståndsprocesser måste bli effektivare, mer råttsäker och mer förutsägbar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Arman Teimouri: Asylrätten ska värnas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Arman Teimouri: Det ska alltid löna sig att arbeta. Liberalerna föreslår därför sänkt statlig skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Arman Teimouris val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Skola och utbildning

Så svarar Arman Teimouri: Livet ska inte vara ett lotteri, alla ska ha fri- och möjligheten att göra vad de själva vill. Därför är skolan avgörande. Integrationen för att alla ska bli en del av vårt samhälle och bidra och tillhöra. Och vi behöver en hållbar och pålitlig energiförsörjning, där kärnkraften ska vara en naturlig del av vår energimix. För klimatet som för att stärka svensk konkurrenskraft.