Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Rikard Salander (fotograf null)

Rikard Salander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Miljö-och klimatfrågorna kommer jag som riksdagsledamot att driva framåt och prioritera vid varje tillfälle. Alla ska vara med i den gröna omställningen av Sverige, som ska vara rättvis. Jag är en politisk fajter, som driver frågor hela vägen.

Presentera dig själv

Jag är en 41-årig småbarnsförälder från Bodafors i Nässjö kommun. Samhällsfrågor, språk, historia, musik och filosofi är några av mina största intressen. Under den här mandatperioden är jag ledamot av kommunfullmäktige i Nässjö och sitter även i kommunstyrelsen och Barn-och utbildningsnämnden.

Vad har du för yrke?

SFI-lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet ska få största möjliga inflytande efter valet. Jag ser helst en regering med MP, S, V och C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Rikard Salander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Skolans huvudsyfte och uppdrag är utbildning och inte att aktieägare ska kunna tjäna stora pengar. Skolan får inte vara en marknad där vinst är det främsta målet, utan ett ställe där barn och ungdomar ska känna sig trygga och få en riktigt bra utbildning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Att bygga ny kärnkraft kostar jättemycket pengar, är osäkert och tar väldigt lång tid. Sverige behöver istället satsa på förnybar energi, som vindkraft och solenergi, men också energieffektivisering.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Redan idag har Polisen rätt att visitera dem som de behöver kontrollera. Visitationszoner kan leda till att vissa områden blir stigmatiserade och förtroendet mellan de som bor i området och Polisen, blir svårare att bygga upp.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: RUT-avdraget ska inte vara en subvention som riktar sig till välbärgade människors konsumtion. Det ska istället kunna användas för att främja den gröna klimatomställningen. RUT-avdraget behöver utformas, så att det blir ett ännu större fokus på reparationer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Behoven är jättestora i vår omvärld just nu, med krig i Ukraina, människor på flykt och i behov av mat . Det svenska biståndets syfte är till stor del att hjälpa utvecklingsländer att bli mer ekonomiskt självständiga, men också att människor har mat på bordet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Monarkin är omodern och jag är för ett avskaffande av kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Om vi ska nå Sveriges klimatmål kan vi inte sänka skatten på bensin och diesel. Det innebär också att vi stödjer och finansierar Putins invasion och krig mot Ukraina. Vi ska storsatsa på kollektivtrafik, som behöver bli mycket billigare, tåg som går i tid, elbilar där laddinfrastrukturen ska byggas ut och fler gång-och cykelvägar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Vi behöver ha ett skattesystem som gör det möjligt att kunna beskatta på ett mer progressivt sätt. Jag vill att vi höjer taket i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Det är viktigt att kulturen inte bara ska styras på ett kommersiellt vis, utan kulturen behöver offentligt stöd. Det är också viktigt att kulturen inte styrs av olika politiska intressen, utan att den konstnärliga friheten finns och kan vidareutvecklas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Det ska bli tydligare om när i vindraftsprocessen som kommunerna ska kunna säga nej till en etablering. Den process som finns idag är inte tillfredställande och vindkraftsetablering behöver uppfattas som en mer positiv etablering, som både är viktig för klimatomställning och som kan ge arbetstillfällen. Vetorätten behöver reformeras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Det är inte och ska inte vara ett brott att be om pengar, mat eller kläder. Det går inte att bekämpa fattigdom genom att förbjuda att be om hjälp. Istället behöver Sverige samarbete med andra länder för att bekämpa fattigdom och kunna ge människor en större framtidstro. Alla människor är lika mycket värda, oavsett i vilken ekonomisk situation de befinner sig i.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Det är viktigt att en person som varken identifierar sig som man eller kvinna inte ska behöva tvingas till att göra det rent juridiskt. Jag vill arbeta för att införa ett tredje kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Det är viktigt att jämställdheten ökar och att barnens rätt att vara med föräldrarna värnas. Antalet öronmärkta dagar ska fördubblas och minst en tredjedel av föräldradagarna ska användas av den ena vårdnadshavaren. Sedan ska en tredjedel kunna användas fritt och föräldrarna kommer ändå ha stor valfrihet i att kunna välja upplägg för föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Skattemedel ska inte gå till privata företags vinster. Den offentliga vården måste bli ännu mer flexibel och det ska finnas goda möjligheter till både fysisk och digital vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd är viktiga både för individens trygghet och möjlighet till att kunna etablera sig i Sverige. Det leder också till en bättre integration och att fler individer kommer att kunna arbeta på Sveriges arbetsmarknad. Det är mer humant och innebär att barn kan få bättre och tryggare uppväxtvillkor.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Jag är emot ett svenskt NATO-medlemskap. Istället för att gå med i NATO bör Sverige rusta upp totalförsvaret och ha ett närmre försvarssamarbete med EU, NATO, Storbritannien och de andra skandinaviska länderna. Sverige behöver också ha en egen lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territoium.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Det är viktigt att Sverige har bra trygghetssystem och att ersättningarna ligger på acceptabla nivåer. Grundersättningen i A-kassan behöver höjas och omfatta alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Strandskyddet ska vara starkt och allemansrätten ska värnas. Skyddet behöver särskilt stärkas i områden där det förekommer mycket stark exploatering. Alla ska kunna njuta av Sveriges vackra och fina natur och den biologiska mångfalden vid sjöar och stränder blir starkare av ett starkt strandskydd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Ja! Men skatthöjningen ska inte drabba människor med sämr.e ekonomiska resurser. Det får heller inte leda till besparingar och effektiviseringar inom välfärden. Finansieringen ska ske genom en återinförd värnskatt, för personer med högra inkomster.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Public service har en väldigt viktig roll och behöver skyddas i grundlagen. Public service ska vara fristående från all form av politisk styrning. Finansieringen av public service ligger på en okej nivå idag, men kan behöva öka i framtiden.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Elbilarna och laddhybriderna har ökat väldigt mycket i försäljning och leasing. Framtiden ska vara förnybar och elektrifieringen av fordonsflottan ska ta ännu starkare fart. Därför behöver vi fasa ut fossila drivemedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Betyg i lägre åldrar har inte någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan och de har tyvärr en negativ effekt på elever som har det svårare i skolan. Det är istället viktigare att ge pedagogerna i skolan rätt resurser för att kunna höja självförtroendet hos de elever på låg-och mellandtadiet, som har det svårare i skolan. Betyg i skolan ska först ges till elever i årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Den ekonomiska utjämningen mellan Sveriges kommuner behöver verkligen ses över., så att det blir en mer rättvis fördelning. Att kommunerna och regionerna får kompensation för förnybar energi skulle också stärka den lokala och regionala ekonomin. Statlig finansiering för fler anställda med högre löner inom vård-och omsorg och stärkt skola och förskola behövs också.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Köp av sexuella tjänster är ett allvarligt brott och det kan inte bara bestraffas med böter. Det är en del i Miljöpartiets program mot mäns våld mot kvinnor. Jag hoppas att riksdagen ställer sig bakom förslaget.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Ett införande av marknadshyror är jag och Miljöpartiet helt emot. Det kan leda till ökad segregation, sämre integration och en ökad bostadsbrist. Det slår mot de människor som har de lägsta inkomsterna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig För att vi ska kunna nå klimatmålen krävs det att vi åker mer tåg och flyger mindre. Då behöver vi moderna banor för höghastighetståg. Det kommer att leda till att inrikesflygen kortare sträckor inte kommer att behövas längre. De nya stambanorna som byggs ska hålla länge och det är en viktig del i Sveriges gröna klimatomställning.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Ansvaret för sjukvården gynnar de som behöver vård mer, om det finns nära. Då tas besluten närmare patienterna på våra sjukhus och vårdcentraler. Därför är det bättre att regionerna ansvarar för sjukvården. Staten ska ta ett större ansvar för finansieringen av sjukvården. Då skulle sjukvården kunna bli ännu bättre. Men Sverige behöver inte någon gigantisk omorganisation av sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Karensdagen i sjukförsäkringen behöver avvecklas. Den är omodern. Det är inte bra när låginkomsttagare känner sig pressade att gå till jobbet, bara för att de inte känner att de har råd att vara hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Arbetsmarknaden måste bli tryggare. Det är ett av målen för mig som riksdagskandidat. Det ska inte vara tillåtet för arbetsgivare att utnyttja anställda genom att erbjuda kortare anställningar, istället för tillsvidareanställningar. Arbetstagarnas rättigheter behöver värnas och utvecklas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Det kan leda till stora inskränkningar och problem för natur, människor och miljö, när företag vill etablera kortsiktig gruvverksamhet inom naturkänsliga områden. För att kunna få starta en ny gruva ska ansökan leva upp till mycket högt ställda miljömässiga krav och riksintresset för rennäringen. Myndigheter som prövar miljötillstånd behöver mer resurser.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Människor som flyr behöver mötas med öppenhet och inte med höga murar. Asylrätten måste hela tiden värnas. Det är en mänsklig rättighet att söka asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rikard Salander: För att kunna arbeta proaktivt mot gängkriminaliteten kan Polisen behöva utökade möjligheter till övervakning. Det kan leda till bättre möjligheter att kunna klara upp grova brott. Samtidigt är det viktigt att värna den personliga integriteten och människors rätt till ett privatliv.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Klassklyftorna ökar i Sverige och de som har mycket pengar ska bidra klart mer till välfärden. Därför ska höginkomsttagarna betala mycket mer i skatt. Sverige behöver göra stora klimatinvesteringar i förnybar energi och transportsystem och satsa mer resurser på sjukvården och förlossningsvården.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Det är brist på gammelskog i Sverige. Just nu hotas skogar med höga naturvärden, såsom exempelvis de stora fjällskogarna. Det är viktigt för den biologiska mångfalden att vi skyddar mycket mer skog, än vad vi gör idag.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Rikard Salanders val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Rikard Salander: Extra viktig Miljö-och klimatomställningen hör ihop med energipolitiken i allra högsta grad. Sverige behöver göra stora investeringar i förnybar energi, satsa på miljövänlig teknik och ta beslut för att vi ska kunna minska klimatutsläppen. Skolan behöver mer statligt stöd, eftersom det är tufft för många kommuner att få sina budgetar att gå ihop. Men att spara på skolan är en dålig idé.