Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gustaf Lantz (fotograf null)

Gustaf Lantz

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om de tillsammans med mig tycker att Sverige ska blir mer rättvist är det en bra idé. Annars inte.

Presentera dig själv

Jag är född och uppvuxen i Uppsala och har en bakgrund som jurist på Hyresgästföreningen. Jag har fru, en dotter och en hund som heter Leif. Just nu är jag riksdagsledamot och sitter i justitieutskottet.

Vad har du för yrke?

Jurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S i majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gustaf Lantz

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Extra viktig Det får vara slut på att vi leker affär med våra skolor. Barnens framtid kräver mer än att vi låter pengar rinna iväg från skolan till islamister och skattesmitare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Kärnkraften har både stora fördelar och nackdelar. Men det kan finnas anledning att titta på hur vi tar hand om befintliga anläggningar. Viktigt med att vi håller ingångna avtal så vi har en bred uppslutning kring energipolitiken. Förändringar kräver lika stor enighet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Ett sådant förslag riskerar att skapa konflikter mellan skötsamt folk och polisen. Polisen har en lagstiftning idag som gör att de kan visitera misstänkta vid behov.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Satsa på välfärden som kommersen med störst behov till del. Inte störst inkomster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Vi ska göra rätt insatser för omvärlden. Det handlar om att hjälpa folk i nöd och bygga en mer demokratisk och säker värld.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Kompensera gärna familjer som är beroende av bilen och som drabbas hårt av inflationen. Men skattesänkningar hamnar inte där pengarna bäst behövs. Gynna omställningen genom att rikta insatserna på ett sätt som gör det intressant och möjligt att bidra till omställningen för de som idag har det tufft. Klimatet är en ödesfråga.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: En bra skatt som vi tyvärr avskaffade. Men måste givetvis som förut vara kombinerad med undantag som gör att ingen drabbas på ett orimligt sätt och tvingas flytta. Dagens fastighetsavgift slår hårdast mot de med lägre inkomster.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Kultur måste få kosta för att inte vara markmadsstyrd. Men om företag vill sponsra kultur i större omfattning är väl det bra. Men vi måste alla ta ett ansvar för att vi har ett brett kulturutbud som även rymmer det som inte bär sig självt ekonomiskt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Vi har en grön omställning att göra då kan vi inte stoppa så många projekt som vi gör idag.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Först och främst ska ingen behöva tigga. Många av de som tigger kommer från länder inom EU som får mycket stöd för unionen. De har ett ansvar för att skapa en hållbar social miljö i hemländerna.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Frågan är så mycket viktigare för de som vill ha ett sådant för egen del än för mig. Då vore det väl dumt att inte lyssna på förslaget. Det skadar väl ingen att hur någon annan definierar sig självt i myndighetsregister.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Skulle vara många steg tillbaka för jämställdheten. Varför inte dela föräldraförsäkringen lika istället? Då kopplar man den till föräldraskapet. Men med en rimlig utformning med undantag för speciella situationer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Som det är det inte bra. Däremot tror jag att vård över nätet kan vara riktigt bra om det sker kontrollerat. Det vore väl bra att nätläkare var i offentlig kontroll så vi inte har dagens missbruk av våra sjukvårdssystem.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Vi måste anpassa vår migrationspolitik till övriga Europa. Vi kan inte få samma situation som 2015 där vi tog en helt orimligt stor del av flyktingarna till Europa.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Givet omvärlsläget måste vi tyvärr hitta nya former för vår försvara och säkerhetspolitik. Nu har mitt parti landat i att ett NATO-medlemskap vore bäst för oss i dagsläget och i framtiden.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Den som förlorar jobbet ska inte förlora fotfästet genom att behöva tänka på flytt från huset osv. A-kassan är något som tjänat Sverige väl genom att vi hjälp folk mellan jobb istället för att hjälpt folk att behålla sitt olönsamma jobb. Vi ska konkurrera med kunskap och innovation, inte låga löner.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Visst är det bra med lättnader. Men strandskyddet är viktigt för att vi alla ska kunna njuta av naturen. Allemansrätten är en av de saker som gör vårt land fantastiskt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Den ska inte betalas med färre anställda inom välfärden i alla fall.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Publicera service ska var bred och smal på samma gång. Vi ska vara stolta över vår Public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Den tekniska utvecklingen gör nog att det inte behövs förbud. Allt talar för att elbilarna snart tar över på nybilsidan. Men vi måste ställa om eftersom klimatet är en ödesfråga.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Låt barnen drivas av lust till lärande. Se till att ha bra kl takt med föräldrarna och rätt stöd.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Skatteutjämning är nödvändigt men måste vara rimlig.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Det viktigaste är att ändra attityderna i samhället kring sexköp. Straff är ett sådant sätt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Extra viktig Bostäder är inte vilken vara som helst och lämpar sig dåligt för att låta marknaden helt styra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Snabba tåg som också fungerar är det vi behöver.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Regionerna har sina brister, men det skulle också en statlig sjukvårdsstyrning ha. Det finns många statligt styrda verksamheter som visar att allt inte löses genom central styrning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Extra viktig Folk ska vara hemma när de är sjuka, oavsett om de kan jobba hemifrån eller ej. En arbetsplats ska inte vara en smittohärd.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Extra viktig Mer trygghet på arbetsplatsen, inte mindre.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Lantz: Vi ska ha en gruvnäringen men också ta rimliga miljöhänsyn.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Lantz: Extra viktig Vi har redan gjort stora omställningar på migrationsområdet som varit nödvändiga.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Lantz: Saken måste utredas noggrant. De som är i brottskadors miljöer måste finna sig i att bevakas hårt även när de talar i telefon.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Lantz: De med högst inkomster kan bidra mer när vi står inför en stor upprustning av försvaret och av välfärden förhoppningsvis.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Lantz: Skogen, miljön och skogsindustrin är viktig.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gustaf Lantzs val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat

Så svarar Gustaf Lantz: Omöjlig fråga att besvara egentligen eftersom många av alternativen förutsätter varandra.