Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Christoffer Carstens (fotograf null)

Christoffer Carstens

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Peter Eriksson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Utifrån valresultater möjliga koalitioner

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Christoffer Carstens

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Christoffer Carstens: Extra viktig Vinsten är viktig men ännu viktigare är finansierings- och ansvarsformerna.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Christoffer Carstens: Extra viktig Kärnkraften är viktig för klimatomställningen

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Christoffer Carstens: Extra viktig Det är fullständigt orimligt utifrån klimatkrisen. Vi måste ställa om transportsystemet och jobba med mobilitetslösningar. De sårbara grupper som behöver bilen kan kompenseras separat

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Christoffer Carstens: Extra viktig Framförallt blr en beskattning på fritidsboenden införas. Denna ska gå oavkortat till kommunen i vilken fastigheten ligger

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Christoffer Carstens: Det är utmärkt med ökad privat finansiering om den är oberoende och drn offentliga inte minskar

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Christoffer Carstens: Extra viktig Det ska inte bli svårare men det måste bli tydligare när kommuner kan stoppa flr att höja rättssäkerheten i ansökningsprocessen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Christoffer Carstens: Så länge föräldraledigheten inte tas ut jämlikt behövs styrmedel för att nå dit

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Christoffer Carstens: Det är dåligt för integrationen att folk inte vet om de kan stanna. Incitamenten för att lära sig språk och skaffa jobb minskar

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Christoffer Carstens: Det är en viktig solidaritetsgandling gentemot våra grannländer och EU. Det verkar stabiliserande i vprt närområde

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Christoffer Carstens: Extra viktig Det ska inte avskaffas men det ska bli lättare med, av Länsstyrelsen, generellt beslutade dispenser på landsbygden. Mot bindande krav att upprätthålla tillgängligheten till stranden

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Christoffer Carstens: Extra viktig Betyg i lägre årskurser ska tas bort

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Christoffer Carstens: Extra viktig Däremot ska de nya stambanorna finsnsieras utanför ramen och med lån

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Christoffer Carstens: Dock inte utan skäl

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Christoffer Carstens: Extra viktig Det finns skäl att se över hela minerallagstiftningen. För vissa kritiska metaller kan det finnas anledning att prioritera. Än viktigare är dock att förändra rättigheterna till brytning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Christoffer Carstens: Vi har i dagsläget för steama regler både för asyl och arbetskraftsinvandring

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Christoffer Carstens: Extra viktig Både höga inkomster men än mer kapital och fastigheter bör beskattas mer progressivt

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Christoffer Carstens: Det är dock viktigt med fortsatt och skärpt allmän hänsyn

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Christoffer Carstenss val:

  • Miljö och klimat