Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Annaklara Martin-Löf (fotograf Jani Turunen)

Annaklara Martin-Löf

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är eftertänksam och tror på att bästa beslut ska vinna, inte det som är taktiskt bäst eller ser bäst ut i PR-sammanhang.

Presentera dig själv

Jag är en 41-årig tvåbarnsmamma med stort samhällsintresse. Har ett stort intresse för kulturpolitik och sociala frågor.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar som kommunikatör på Astrid Lindgrens barnsjukhus

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Sandra Ivanovic

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag föredrar en vänsterregering, men valresultatet får avgöra.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Annaklara Martin-Löf

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Extra viktig Jag anser att det är mycket viktigt att pengarna går till utbildning och inte till vinster, men det är lätt att kringgå ett vinstförbud genom ekonomiska transaktioner. Viktigast är att ställa så höga krav på skolornas verksamhet att det inte ska gå att svindla bort pengar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Kärnbränsle förblir radioaktivt så länge att vi inte ens kan föreställa oss vad som kan tänkas hända med det. Energi är viktigt för oss, men inte till vilket pris som helst.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Alla människor har rätt till integritet och värdighet. Man ska inte dömas utifrån var man bor eller hur man ser ut. Det måste föreligga en misstanke om brott för att polisen ska ha rätt att visitera.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: RUT-avdraget möjliggör vita arbetstillfällen i en bransch där många annars tvingas jobba svart utan rätt till pension och sjuklön.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi har råd att dela med oss till andra som behöver vårt stöd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Kungahuset är en del av vårt kulturarv som vi behöver förvalta på ett bra sätt. Kungahuset bidrar även till samhörighet och glans och fyller en viktig funktion för att visa upp Sverige i världen. Resurser till detta ska få finnas, men på en rimlig nivå, inga onödiga extravaganser.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Extra viktig Bensinbilar bidrar till klimatförändringarna, därför måste göra allt som står i vår makt för att förhindra bensindrivna transporter. Sänkta bensinpriser är inte en bra strategi om man vill minska vår klimatpåverkan.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Har ingen stark åsikt kring detta, men det är bra att inte bara beskatta arbete, utan fördela skattetrycket även på annat.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Extra viktig Det är viktigt att kulturlivet är oberoende, särskilt i tider då demokratiska värderingar inte är helt självklara. Privat finansiering kan vara ett extra tillskott, som i viss mån kan bidra till oberoende från det offentliga, men det får aldrig ersätta det offentliga fria kulturstödet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Vindkraft behövs för att vi ska klara att ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Då behöver estetiska intressen ibland prioriteras ned, men vindkraft bör inte byggas alldeles intill bostadshus ifall de boende är emot.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Extra viktig Tigga är inget man gör för att det är roligt, utan för att man inte har något alternativ. Det finns ingen anledning att förbjuda.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Var och en ska kunna definiera sig som de vill. Det är dock viktigt att se över hur detta påverkar offentlig statistik och databaser.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Barnet behöver båda föräldrar, men till vis del behöver det finnas en flexibilitet i systemet också. En tredjedel kan vara reserverad för respektive vårdnadshavare, men finns bara en sådan tillgänglig ska det gå att ge bort dagarna till annan närstående.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Nätläkarnas verksamhet behöver hårdare kravställning, men det är inget fel att som vårdgivare kunna erbjuda videobesök. Snarare behöver fler vårdgivare kunna erbjuda sådana. Det är positivt att nätläkare nu också erbjuder traditionell vård, men de behöver bli bättre på att tillgängliggöra den traditionella vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Det är inte rimligt att etablera sig i ett nytt land med korta perspektiv. Man behöver kunna ta med sig sin närmaste familj och ställa upp långsiktiga mål om man ska kunna börja ett nytt liv i ett nytt samhälle.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: NATO bidrar till kapprustning och starkare hotbild i världspolitiken. Det är viktigt att värna om neutraliteten och inte bidra till höjt tonläge i världspolitiken.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Det är bra att ge större konsumtionsutrymme till de som har minst.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Borttag av strandskydd kan möjligtvis vara motiverat i glesbygd långt från näraliggande bebyggelse. Värdet av gemensamma strandnära ytor i tätorter och tätbebyggd landsbygd är stort och behöver värnas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Många offentliga verksamheter har stora behov. Försvarets utgiftsökning får inte drabba andra verksamheter alltför hårt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Extra viktig Public service-TV ska ha ett brett och attraktivt utbud som tilltalar hela befolkningen. Det ska finnas något för alla och oberoendet ska värnas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Vi behöver göra allt vi kan för att minska vår klimatpåverkan.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Betyg riskerar att ge fel fokus på undervisningen och anpassa den så att den blir mätbar. Regelbundna utvecklingssamtal med skriftliga nyanserade omdömen bör vara tillräckligt för att identifiera barn i behov av särskilt stöd.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Det kan vara rimligt att utjämna olikheter, men hänsyn behöver även tas till kommunernas kostnadsförutsättningar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Att köpa en annan persons kropp ska inte vara ett acceptabelt beteende. Var och en har rätt till sexuell och kroppslig integritet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Hyresmarknaden idag präglas av en stark bristsituation. Marknadshyror kan bidra till att skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan. Förhoppningsvis kan detta även leda till billigare hyror i mindre attraktiva områden. Det är inte rimligt att personer som bor i mindre attraktiva områden ska betala lika mycket i hyra som de som bor mer attraktivt. Det leder bara till oändliga köer.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Höghastighetståg behövs för att minska behovet av flygtransporter och är en viktig del av ett klimatneutralt samhälle.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Sjukvården är en stor koloss redan som den är. Vi behöver snarare mindre och mer flexibla sjukvårdsorganisationer med mindre byråkrati och närmare beslutsvägar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Alla ska kunna ha råd att vara sjuka när de är sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Det behöver råda en balans mellan anställningstrygghet och möjligheten att bedriva hållbara företag. En anställning behöver inte vara livslång, och en viss rörlighet på arbetsmarknaden kan vara positivt både för anställda och arbetsgivare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Gruvnäringen är viktig för många glesbygdsorter men får inte gå ut över samernas rättigheter eller miljöhänsyn.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Vi ska behandla asylsökande såsom vi skulle vilja bli behandlade om vi själva behövde asyl. Solidaritet med de som har det svårt är en grundläggande mänsklig förmåga som är en förutsättning för ett gott och hållbart samhälle.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annaklara Martin-Löf: Avlyssning kan vara ett bra sätt att förebygga brott, men hänsyn behöver även tas till personers integritet och demokratiska rättigheter.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Annaklara Martin-Löfs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning