Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jim Lindström (fotograf Therese Larsson)

Jim Lindström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på mig om du gillar en representant för dig som arbetar för; - ett skattesystem som är enkelt, greppbart och lätt att acceptera - fri ekonomi som värnar enskilt ägande - fri företagsamhet - att beslut ska fattas så nära individerna som möjligt i ordningen, familjen, kommun, region, stat. - kriminalpolitik där vi skyddar brottsoffer - minskad invandring och ökad integration

Presentera dig själv

Jag är en 41-årig idrottsintresserad trebarnsfar som älskar att resa och älskar att komma hem. Är utbildad naturvetare på gymnasiet och jurist på Örebro universitet. Jag har arbetat som explosivämnesoperatör, mentalskötare, fastighetsskötare, jurist och de senaste 15 åren i olika roller inom företagsrådgivning på två banker. Har varit fritidspolitiker under många år.

Vad har du för yrke?

Banktjänsteman - Kundansvarig företag

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill helst se en borgerlig regering med en moderat statsminister. Samarbete mellan M, KD, L och SD

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jim Lindström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Det måste finnas möjlighet att gå med vinst i verksamhet oavsett vilken det är annars går det inte att utveckla verksamheten, bygga upp buffert för tuffare tider, attrahera kompetens etc. Vinstutdelning är en del i möjligheten att skapa livskraftiga friskolor. De som tar stora ekonomiska risker måste kunna erhålla en viss vinstutdelning i kompensation.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Energipolitiken måste syfta till att skapa stabila och låga priser på energi. Där är kärnkraften en del i det pusslet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Lag och ordning är oerhört viktigt. Samhället kan aldrig acceptera gängrelaterat våld och skjutningar i den utsträckning vi har i Sverige idag. Trygghet är viktigt att värna så att alla kan röra sig fritt utan att känna sig oroade för att bli utsatta för rån etc.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Låg skatt som gynnar företagande är mycket positivt för samhället. Att ta bort RUT-avdraget skulle vara att göra oss alla en björntjänst.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Vi ska använda våra medel på hemmaplan. Bistånd har spelat ut sin roll. Det hamnar ofta i fel fickor. Vi ska ha kvar bistånd, men minska detta kraftigt och noga överväga var vi ger bistånd. Bättre att genom affärer medföra så att andra länder utvecklas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Kungahuset är en goda representanter för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Vi behöver ha drivmedelspriser som vi alla har råd att betala. En del i detta är självklart att sänka skatt på bensin och diesel

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: En marginell höjning på fastigheter kan accepteras. Men generellt är det fruktansvärt att betala skatt, och i synnerhet hög skatt på fasta tillgångar som man förvärvat, som man äger och som man redan betalat för

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Kommunerna bör kunna påverka saker som rör dess medborgare

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Vi ska inte ha internationella tiggarligor i Sverige. Här ska vi istället arbeta för att hjälpa dem som har det svårt. Alla ska bidra efter bästa förmåga. Inte tigga, det är inte värdigt ett civiliserat samhälle.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Huvudlinjen ör att föräldrarna ör de som bör avgöra detta.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Möjligheten till bra vård skapas genom nytänkande och diversifiering av möjligheter till vård

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Vi måste skydda oss mot externa hot, det gör vi bäst med allierade, likasinnade demokratier.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Det måste alltid löna sig att arbeta framför att leva på bidrag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Extra viktig Mycket viktigt förslag för möjligheten till utveckling och nybyggnation på landsbygden. Detta kommer gynna hela Sverige. Mycket viktig fråga!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Bör finansieras genom att omallokera resurser som redan tas ur skattekollektivet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Fri media är viktigt. Det är därför viktigt att värna public service. Hur detta görs på bästa sätt är en svår fråga.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Vi måste kunna lösa detta så att inte människor hamnar i kläm. Vi måste ha lösningar som fungerar innan vi förbjuder försäljning av bensin- och dieselbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Extra viktig Jag anser att vi bör vara varsamma med att ge betyg och sätta etiketter på alltför unga individer. Därför ser jag inte bara positiva sidor med att sätta tidiga betyg på elever.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: En viss omfördelning bör finnas för att kunna hålla ihop ett samhälle. Om vi ska öka denna omfördelning eller ej är en svår fråga. En dröm vore en platt (dvs lika) kommunalskatt i hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Kommer skapa bra möjligheter till att bygga mer nyproduktion.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Oerhört kostsamt till liten vinning. Vi ska se till så att pendlingstågen går i tid istället för att lägga stora pengar på att spara lite restid på långa sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Svår fråga, å ena sidan anser jag att besluten ska tas nära människorna, å andra sidan är det viktigt att vården är likvärdig i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström: Det ska alltid löna sig att arbeta.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jim Lindström:

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jim Lindström: Extra viktig Vi måste få ordning på landet. Vi har tagit emot för många, från länder som skiljer sig kulturellt från oss och det skapar ett oerhört utanförskap, stora spänningar i samhället som vi har svårt att klara av. Kriminalitet och skjutningar är exempel på detta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jim Lindström: Vi måste komma till ordning när det gäller kriminaliteten i landet. Detta är en del i lösningen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jim Lindström: Det måste löna sig att utbilda sig och arbeta hårt. Ingen skulle behöva att betala mer än 50% i skatt på förvärvsinkomst.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jim Lindström: Skogsbruket är en viktig del i klimatomställningen och vårt allmänna välstånd. Vi måste ha möjlighet att bruka vår skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jim Lindströms val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Sysselsättning