Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emil Samnegård (fotograf )

Emil Samnegård

Varför ska väljarna rösta på dig?

Du som röstar på mig lägger din röst på en grön nationalekonom som vill att politiken hänger med i samhällsutvecklingen. Det är bara tillsammans vi kan ställa om till ett mer hållbart och jämställt samhälle. Politiken kan göra det enklare och mer prisvärt att göra val som är bra för både dig, din granne och de kommande generationerna.

Presentera dig själv

Jag blev politiskt aktiv när mitt första barn kom till jorden. Jag vill bidra till ett vänligare samhälle där vi tar hand om varandra, naturen och framtiden. Mycket av tiden utanför politiken går till familj och fotboll. Jag både tränar femåringar och spelar själv i lägsta divisionen, så länge kroppen håller. I vår familj försöker vi vara en del av omställningen, vilket är en positiv resa för oss.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare i Region Skåne

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser gärna ett styre som lutar mer åt vänster än åt mitten. S, V och om det behövs C känns som rimliga samarbetspartners för MP.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Emil Samnegård

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Extra viktig Resurserna ska gå till elever och personal i skolan, och inte till vinst för stora skolkoncerner.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Kärnkraftens negativa effekter är för stora. Dessutom finns alternativ som snabbare kan sänka elpriserna i Sverige.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Mer resurser behövs inom polis- och rättsväsende, men framförallt behövs det inom skola och civilsamhälle. Kriminalitet stoppas effektivast vid roten. Med satsningar på skola och civilsamhället kommer färre hamna snett i samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: I grunden borde skatt på tjänster och arbete sänkas och på större förmögenheter och förbrukningsvaror som konsumeras öka.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Biståndet är viktigt för att minska svält och extrem fattigdom och stärka demokrati- och hållbarhetsarbetet. Det är en satsning som Sverige har råd med.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Ja anser att kungahuset har tillräckligt med resurser för att klara sig med mindre pengar från skattekollektivet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Extra viktig Att sänka skatten på bensin och diesel, med all den kunskap som finns om klimatkrisen, vore skamligt. Sänk istället skatten på mat och ge riktade insatser till landsbygd och lantbruk m.fl..

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Höj skatten för dem som äger flera fastigheter. Det blir en skatt på de mer resursstarka och kan minska antalet bostäder som står tomma vilket bidra till en mer välfungerande bostadsmarknad.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Kulturen får gärna få mer finansiering av privata aktörer, men stödet från det offentliga bör inte minskas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Vindkraftverk ska byggas där det är lämpliga att bygga. En morot till kommunen och de närboende, i form att få en del av vinsten av vind-elen, skulle få fler kommuner att säga ja. Då hade elpriset i Sverige snabbare kunna sänkas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Det är orimligt att förbjuda människor att be om hjälp. Det är också anmärkningsvärt att vissa som tycker tiggeriförbud är ett bra förslag själva ber om ekonomiskt stöd.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Förslaget är en viktigt valfrihetsfråga.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Det är viktigt att båda föräldrar erbjuds egna dagar för att ha tid hemma och knyta kontakt med barnet. Delad föräldraledighet bidrar också till en mer jämlik arbetsmarknad.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Vinstintresset har i vissa fall lett privata aktörer fel vad gäller sjukvårdens huvuduppdrag, att ge vård och prioritera efter störst behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Migrationspolitikens största utmaning är mottagande och etablering. Utan permanenta uppehållstillstånd blir det mycket svårare att etablera sig och att bli en del av samhället i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Sverige har varit fritt från krig i över 200 år. Nato ökar risken för Sverige att hamna i krig och minskar möjligheten för oss att ta den viktiga rollen som medlare i andras konflikter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: En höjning av A-kassan är en viktig byggsten för en mer fungerande arbetsmarknad där individer inte tappar fotfästet mellan jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Strandskyddet är viktigt för alla förutom just den personen som äger eller vill köpa en tomt i ett attraktivt strandläge. Avskaffande av strandskyddet försvagar allemansrätten som betyder så mycket för Sverige.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Försvaret behöver vi finansiera gemensamt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Public service behöver inte begränsas med ett smalare uppdrag. Mångfalden i repertoaren uppskattas av många.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Sverige har allt att vinna på att driva på omställningen till en mer hållbar konsumtion.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Betygshetsen gör att elever redan från en tidig ålder riskerar att identifiera sig som en förlorare i skolsystemet. I en förlåtande skola kan fler elever fångas upp och lyckas utifrån sina egna förutsättningar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: För att kunna erbjuda en likvärdig skola, vård och omsorg i hela Sverige behöver det finnas en större omfördelning av kommunernas skatteinkomster.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Skarpare straff för sexköp är ett av flera förslag Miljöpartiet driver för att minska mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Tak över huvudet är en mänsklig rättighet. Marknadshyror gör det svårare för resurssvaga att hitta boende och kan leda till en ökad segregation i Sverige.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Sverige bör använda byggandet av höghastighetstågen för att stimulera innovationer kring hållbart byggande. Sverige är i stort behov av nya spår, och när nytt byggs bör det vara för moderna och snabba tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Innan jag ställer mig positiv till att förstatliga vården måste förslagets effekter och konsekvenser grundligt utredas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Effekten av en avskaffad karensdag kan bli en minskad smittspridning. Det gynnar både arbetsplats och samhälle.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Det bör bli svårare att anställa personer med en rad korta anställningar som försvårar etablering på såväl arbetsmarknad och bostadsmarknad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emil Samnegård: Miljötillstånden kräver ett grundligt arbete då en misslyckad gruvetablering kan stå samhället väldigt dyrt. I övrigt borde Sverige som stat, samt kommunerna som huserar gruvorna, få en större del av vinsten av gruvdriften.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emil Samnegård: Människor på flykt har rätt att söka asyl. Det var rätt av Sverige att ta emot flyktingar från Finland och Tyskland m.fl. under andra världskriget. Det kommer också vara rätt av Sverige att ta emot människor på flykt vid framtida konflikter.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emil Samnegård: När de kriminella nätverken utvecklar sina metoder behöver även polisen utveckla sina. Samtidigt bör viss restriktivitet råda för att slå vakt om den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emil Samnegård: Inkomstklyftorna och förmögenhetsklyftorna ökar i Sverige. För att finansiera en bättre skola, vård och omsorg för alla behöver höginkomsttagare bidra med mer skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emil Samnegård: Skogen har många värden som inte värdesätts i tillräckligt hög grad. Kolsänka, biologisk mångfald och rekreation är viktiga värden som behöver få en starkare ställning när skogen värderas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emil Samnegårds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Emil Samnegård: Självklart är alla områden viktiga för staten att arbeta med, men mina prioriteringar är miljö och klimat, skola och utbildning och sjukvården. Utan en miljö i balans kommer alla andra områden på lång sikt drabbas mycket hårt. Satsningar på miljö och klimat kan samtidigt ge viktiga positiva bieffekter på landets ekonomi och energipolitik, med mera.