Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

John Granqvist (fotograf Douglas Ahlberg)

John Granqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill du ha en ung och driven person med mycket erfarenhet både inom och utanför politiken som representant i Riksdagen är det mig du ska rösta på!

Presentera dig själv

Politisk sekreterare sedan 3.5 år tillbaka. Har jobbat som städare, säljare, app-testare, översättare, musiker och massa annat innan jag började med det. Jag har pluggat musik i London och filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi på Stockholms universitet. Brinner främst för frågor som rör arbetsmarknad, ekonomi och miljö.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare i Norrtälje

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Bohman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Drömmen är en alliansmajoritet, men Sverige behöver akut förändring så det är viktigt att prata med alla partier och försöka komma överens på alla plan.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

John Granqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Så länge friskolorna uppfyller grundläggande krav som betygsuppfyllelse, kvalitet på klassrum, andel legitimerade lärare osv tycker inte jag vinst ska förbjudas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Den senaste generationen kärnkraft är mycket säkrare än den äldre. Kärnkraft är också ett utav de mest effektiva energislagen vi har gällande kort- och långsiktig miljöpåverkan.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Visitering ska i min mening endast ske ifall det finns misstanke till brott. Allt annat är en inskränkning av den personliga integriteten. Att befinna sig i ett brottsutsatt område är inte skäl nog att vara misstänkt för brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: RUT-avdraget gjorde så att många jobb som fifflade med skatten slutade med det och blev mer lagliga verksamheter. Att ta bort skulle med andra ord inte bara ta tillbaka detta utan också göra så att färre har råd med hushållsnära tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Om vi kollar på vart biståndet går idag och hur mycket det är blir det väldigt enkelt att säga att det ska sänkas. Åtminstone ska det som ges ut omfördelas och följas upp mycket bättre.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Inte en särskilt viktig fråga. Så länge kungahuset sköter sitt jobb som ständiga ambassadörer för Sverige och har kvar det symbolvärdet de har så behöver det inte sänkas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Extra viktig Priset på drivmedel påverkar inte bara de personliga transporterna utan också transporten av varor och produktionskostnader för exempelvis mat. På ett sätt eller annat påverkas vi alla av de höga priserna och med en av de högsta bränslepriserna i världen har vi råd att sänka skatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Extra viktig Med det förslag som cirkulerat skulle alla som äger sin bostad få en skattehöjning på flera tusen kronor. I landet med nästan högst skattetryck i världen är det inte berättigat att införa några nya skatter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Allt som får statliga medel kan också få massa pekpinnar av staten. Då är det bättre om det finansieras privat så att kulturen också lyder under marknadskrafterna istället för vad staten säger är kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Förutsatt att det är politiskt beslut tycker jag att besluten ska tas så nära invånarna som möjligt. Jag tycker dock inte att kommunerna ska stoppa en privatperson om den vill ha vindkraft på sin mark.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Jag är generellt mot förbud, men om man ska förbjuda tiggeri måste det vara på en statlig nivå. Det man generellt vill komma åt med tiggeriförbud är människosmugling, vilket redan är olagligt så har svårt att se hur det skulle lösa problemet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Det är bättre att avskaffa juridiska kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Extra viktig Föräldrar vet bäst själva hur de ska fördela sin tid mellan varandra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Oseriösa aktörer ska alltid bekämpas. Men många av de aktörer som idag bedriver seriös och uppskattad verksamhet är privata. Alla ska ha rätt till den vård som finns och då är det bra om det finns många alternativ.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Extra viktig Att inte veta om du har en framtid i landet om 6 månader ger inga insentiv att etablera sig i landet man kommer till. Särskilt inte om du får bidrag under tiden. Då är det bättre att erbjuda de som vill stanna permanent uppehållstillstånd och ordentlig SFI, arbetsmarknadspraktiker osv för att komma in i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Extra viktig Ensamma är vi svaga, tillsammans är vi starka.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Extra viktig Regeringens egna utredningstjänst kom fram till att den höjningen har lett till mindre flexibilitet på arbetsmarknaden och över 60 000 fler arbetslösa. Då är det dumt att permanenta denna.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Extra viktig Det generella strandskyddet ska avskaffas helt och bli en kommunal fråga. Beslut ska alltid fattas så nära individerna som påverkas som möjligt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Extra viktig Det är svårt att säga att en skattehöjning är berättigad i Sverige. Oavsett vad det skulle finansiera. Sluta med skatteslöseriet och prioritera om finanserna istället.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Public service borde avskaffas helt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: I takt med att nya elbilar blir mer och mer effektiva kommer marknaden att sköta det problemet mer effektivt än staten.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Ju tidigare man kan se att ett barn halkar efter i studierna, desto tidigare kan man sätta in insatser för att hjälpa till.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: De kommuner som tar emot mest omfördelning är idag oftast de som sköter sin ekonomi sämst. Vi behöver lite omfördelning men för att en kommun ska få ta emot det måste det finnas grundläggande krav om ekonomisk hushållning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Samtycke kan inte köpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Extra viktig I de länder där fri hyressättning finns är ofta hyresrätter billigare än vad de är på Sveriges marknad, just för att efterfrågan på billiga hyresrätter ser.till att det finns ett utbud på hyresrätter. Vill vi se till att det byggs mer mpsye marknadskrafterna också få styra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Extra viktig Det är mycket viktigare att rusta upp stambanan som på många håll förfaller.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Regionerna borde bli mer samordnade. Exempelvis behöver vi ett nationellt journalsystem. I många fall bryts GDPR idag när en patient måste byta region för vård eftersom att systemen inte pratar med varandra. Eftersom att vården är styrd av politiken och av lokala förutsättningar borde också de politiska besluten om vård tas så nära de som påverkas som möjligt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Extra viktig När sjuklön och karens infördes i början på 90-talet mer än halverades sjuktalen. Historien visar tydligt att sjukfrånvaron ökar så fort den ekonomiska risken för individen minskar, och för att motverka det behövs självrisken för den anställde.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Extra viktig Arbetsmarknadspolitik ska bestämmas av arbetsmarknadens parter. Lagar som LAS infördes av S och gav fördelar till facken inom den svenska modellen. Om en arbetsgivare anställer någon som efter några år inte längre utför sina arbetsuppgifter och har anställt nya emellan är det idag svårt att spark folk iom sist in, först ut i LAS. Låt parterna bestämma sådant själva.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Granqvist: Extra viktig Om Sverige ska vara internationellt konkurrenskraftigt måste vi kunna ha fullständiga produktions kedjor i landet. Vi är exempelvis helt beroende av kinesiskt neodynium för att bygga vindkraftverk och uran från exempelvis Australien för vår kärnkraft. Ju mer råvaror vi utvinner med våra avancerade och miljövänliga tekniker, desto mindre efterfrågan på smutsiga råvaror från exempelvis Kina.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar John Granqvist: I en ideell värld skulle vi haft öppna gränser. Dock är så inte fallet och vi har varit dåliga på att integrera de som kommit hit. För att Sverige ska kunna vara en humanistisk stormakt och hjälpa folk måste vi dock förbättra förutsättningarna att hjälpa när det kommer nya till Sverige. Det gör vi genom att se till att de som redan kommit får ett arbete och bidrar till landets välfärd.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar John Granqvist: Att utan brottsmisstanke avlyssna någon är en grov inskränkning i den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar John Granqvist: Vi har världens högsta marginalskatter men är inte världsbäst i på alla områden. Då finns det utrymma att sänka skatten för att prioritera om. Det är ett faktum att många som är höginkomsttagare flyr landet för att slippa betala skatt. Då är det mer lönsamt om vi sänker skatten och de stannar kvar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar John Granqvist: Extra viktig Ett aktivt skogsbruk är bättre för miljön än skog som bara står. Träd som växer samlar koldioxid och kan när de är fullvuxna blir de hus, papper, bestick osv. Därefter planeras nya träd och cykeln fortsätter. Anledningen att skogen blivit skyddsvärd från början är ofta för att privata markägare har skött skogen bra, då ska de inte straffas genom att förbjuda den att brukas vidare.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

John Granqvists val:

 • Lag och ordning

Så svarar John Granqvist: Extra viktig När medborgarnas trygghet inte kan garanteras måste det staten prioritera om. Statens grunduppdrag är att garantera medborgarnas fri- och rättigheter, men när var tredje kvinna är rädd att gå ut i sitt egna bostadsområde kan det inte sägas att staten lyckas med det uppdraget. Mer pengar på polis och rättsväsende, skärpningar av straff osv måste därför prioriteras.