Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Annika Segerlund (fotograf Ulrika Dakouri)

Annika Segerlund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Med en tydlig agenda, grundad i arbetslinjen, driver jag politik som möjliggör klassresor. Skolan måste anpassas till framtidens arbetsmarknad! Genom utbildning, omställning och matchning - vägar till arbete - bygger vi ett starkt och integrerat Sverige där alla ska kunna påverka sin utveckling och framtid. När vi gör det vi brinner för bidrar vi mest till ett innovativt och hållbart samhälle.

Presentera dig själv

Innovativ, orädd och målmedveten politiker med tydlig värdegrund, som brinner för mångfald, inkludering, valfrihet och hållbarhet. Jag är analytisk, strukturerad och strategisk och har ett ständigt framtidsfokus. Jag vill förändra världen!

Vad har du för yrke?

COO (Chief Operating Officer)

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det är viktigt med en borgerlig regering, med Ulf Kristersson som statsminister.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Annika Segerlund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Annika Segerlund: Extra viktig Att skolor går med ett visst överskott är positivt. Varje år ser inte ut som det förra och om skolan inte har resurser sparade kan verksamheten drabbas vid oförutsedda händelser. Men överskott i skolan ska återinvesteras i verksamheten - inte betalas ut som vinst till aktieägare!

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Annika Segerlund: För att säkra vår elförsörjning och vara självförsörjande elleverantörer i Sverige räcker inte vind-, vatten- och solenergi. Klimatsmarta alternativ är viktigt för framtiden och kärnkraften är ett sådant alternativ.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Annika Segerlund: Extra viktig Det är viktigt att det går att bo i hela Sverige och att kunna ta sig till jobbet utan att bli lidande ekonomiskt. Bilen är vårt vanligaste fordon och måste kunna nyttjas. Priset på drivmedel måste sänkas för en levande landsbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Annika Segerlunds val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi