Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Angelica Lundberg (fotograf null)

Angelica Lundberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för att göra Sverige bra igen. Vi måste bort från det kaos som vi nu tvingas se våra barn växa upp i. Tryggheten ska återskapas och människor ska kunna känna gemenskap och samhörighet. Välfärden ska stärkas och flumskolan avskaffas.

Presentera dig själv

41-årig ensamstående tvåbarnsmamma från Jönköping. Gillar sol, saltlakrits och katter. Äter vegetariskt, kör Audi och håller självklart på HV71.

Vad har du för yrke?

Är idag riksdagsledamot men har tidigare jobbat med försäljning i olika former.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas på en handlingskraftig konservativ regering där Sverigedemokraterna är största parti. En regering som omgående kan påbörja arbetet med att göra Sverige bra igen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Angelica Lundberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Angelica Lundberg: Extra viktig Sverige behöver mer fossilfri och planerbar energi för att säkerställa att det finns tillräckligt med el alla årets dagar till rimliga priser både till hushållen och till företagen. Istället för som nuvarande regering gör, avveckla pålitlig och stabil elproduktion i förtid, behöver vi bygga ut kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Angelica Lundberg: RUT-avdraget har varit mycket effektivt för att minska mängden svartarbete och borde utvecklas istället för att avskaffas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Angelica Lundberg: Det svenska biståndet används idag inte enbart för humanitär hjälp i länder som drabbats av krig och kris utan en betydande del läggs även på kostsam asylinvandring till Sverige. De här resurserna skulle göra betydligt större nytta för landets pensionärer eller för att stärka sjukvården. Därför bör biståndet minskas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Angelica Lundberg: Extra viktig Dagens sossepriser på drivmedel är en katastrof för svenska hushåll, företag och lantbrukare. Den införda reduktionsplikten, som gör ingen som helst nytta för klimatet utan enbart kraftigt höjer priserna, måste tas bort. Drivmedel är en viktig insatsvara som påverkar hela ekonomin.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Angelica Lundberg: Extra viktig Vindkraftverk har stor påverkan på människor, djur och natur och bör inte uppföras i områden där de stör. Här måste kommuninvånarna även fortsatt ha möjligheten att säga nej.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Angelica Lundberg: Det juridiska könet har mycket liten praktisk betydelse redan idag och det saknas skäl att utöka valmöjligheten för annat juridiskt kön än de två kön som finns.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Angelica Lundberg: Sveriges har tjänat på att vara alliansfritt och det hade varit bättre att stärka försvarssamarbetet med andra länder snarare än att gå med i NATO. Putins invasion av Ukraina har dock förändrat situationen. En folkomröstning om saken hade varit att föredra men nu gäller det att laga efter läge.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Angelica Lundberg: Sverige har redan ett av världens högsta skattetryck. Istället för att öka skatterna ytterligare bör en förstärkning av försvaret, som de senaste decennierna aktivt rustats ner av de gamla partierna, ske genom att minska den kostsamma asyl- och anhöriginvandringen, avskaffa ineffektiva klimatåtgärder och sänka biståndet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Angelica Lundberg: Extra viktig Sjukvården ska vara likvärdig oavsett var i landet man bor. Att förstatliga sjukvården skulle förhindra att regioner använder vården som en budgetregulator och samtligt göra den mer tillgänglig. Det skulle också öka tillgängligheten och minska köerna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Angelica Lundberg: Tillståndsprocessen är idag orimligt krånglig men samtidigt släpper Sverige allt för lättvindigt in utländska utländska bolag för prospektering och drift. Vi behöver gruvor och gruvdrift, men inte i känsliga områden eller till vilket pris som helst.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Angelica Lundberg: Extra viktig Massinvandringen till Sverige av både illegala invandrare, ekonomiska migranter och asylsökanden har förändrat Sverige till det sämre. Det här ligger till grund för många samhällsproblem som vi nu behöver åtgärda. Jag anser att vi måste begränsa mottagandet till den absoluta miniminivån utifrån vad som är möjligt enligt EU-rätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Angelica Lundbergs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården