Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Blixth

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kandiderar för att statens ekonomiska medel ska användas för att skapa ett trygg, trivsam och framtidssäkert land som gör att Sverige kan växa in i framtiden.

Presentera dig själv

Bosatt i en mindre kommun i Göteborgsområdet tillsamman med fru och barn. Gillar att bygga saker och vara ute med båten.

Vad har du för yrke?

Ledningscentralsoperatör hos Kustbevakningen

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johan Blixth

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Jag anser inte att vinstutdelning för någon verksamhet ska förbjudas, men däremot ska man sätta krav på hur offentligt finansierade verksamheter använder pengarna. Avkastningsmöjligheten bör begränsas så att en så stor del som möjligt av medlen används i, eller åter investeras i verksamheterna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Energipolitiken är en komplex sådan och jag anser man ska satsa på de kraftslag som bär sina egna kostnader.. Idag handlar mycket av debatten om att utöka kraftproduktionen, men det är egentligen inte där Sverige brister. Vi har en åldrande och dåligt anpassad infrastruktur för att förmedla producerad energi över landet. Men kärnkraft förbudet skadade mer än det gjorde nytta.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Extra viktig Visitation är ett ingrepp i den personliga integriteten som inte är försumbar. Det ska finnas väl underbyggda misstankar innan man tar till åtgärder som kränker individens friheter. Att vistas i ett område är inte en väl underbyggd misstanke.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Sedan RUT avdraget infördes har det etablerats många små företag som i sin verksamhet är beroende av att ett sådan avdrag finns. Tar man bort avdraget riskerar man att slå undan benen för en sektor som växt ordentligt sedan avdraget infördes.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Sverige är ett rikt land, och bara en bråkdel av BNI går för att bekämpa fattigdom och nöd i världen. Det hjälper personer på plats i katastrofområden, och ger Sverige bra publicitet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Kungahuset tilldelades ca 148 miljoner 2021, där hälften går till Slottstaten som har hand om de kungliga slotten och verksamhet kopplat till dem. Det är viktigt för turismen att vi fortsatt håller vårt kulturarv levande. Den andra hälften 74 miljoner är en väldigt billig representation av Sverige av Sveriges statschef kungen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Drivmedelspriserna är väldigt höga i världen och vi behöver komma bort från prispåverkan som de fossila drivmedlen har. Att minska skatten och göra det mer attraktivt att stanna kvar i fossilt beroende tror jag inte på. Däremot hade det varit rimligt att sänka priserna på fossilfria alternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Skatten på fastigheter är lite att beskatta ekonomiska medel som vi inte har tillgängligt. Vilka andra pengar investerade i fysiska ting beskattas på grund av deras värde?

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Att kulturen får fler privata aktörer tar inte ifrån staten ansvaret att även de mindre ska få komma till tals. Kultur i alla dess former ska värnas, och inte göras beroende av pengar som gör att populärkultur kan finnas med mer obskyra former dör ut. Kultur omfattar bland annat språk konst och idrott

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Det ska iallafall bli svårare att backa från ett beslut som lett till att stora summor investerats i projekteringsfasen. Det kommunala vetot ska komma tidigt i processen, men inte förbjudas

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Man kan inte förbjuda fattigdom. Den finns hos oss och behöver hanteras, utan att för den sakens skull utmåla utsatta personer som parior och icke önskvärda

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Jag anser snarare att könsindelningen i det juridiska könet ska tas bort helt och hållet. Man är ytterst människa och ska behandlas som en sådan. Sedan kan man av t.ex medicinska skäl behöva dela upp könen biologiskt för att behandlingsformerna kan se väldigt olika ut beroende på vad man har för biologiska förutsättningar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Friheten och ansvaret att själv kunna bestämma över sin familjebildning tycker jag tillfaller medlemmarna i sagd familj. Sedan är det inte fel att vi har råd och rekommendationer för att undvika att alla inom en familj inte tar ansvar för familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Läkare som bedriver läkarvård ska ha samma förutsättningar för ersättning. Men det är svårt att ersätta en Läkare som genomför en undersökning digitalt samma ersättning som en läkare som gör samma arbete fysiskt och genom att träffa patienten. Ersättningen ska vara differantierad i behandlings och undersökningsmöjligheter. Sedan är nätläkare förträffligt när man behöver intyg för t.ex sjukfrånvaro

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Att komma som flykting innebär ofta att man flyr från en akut händelse på hemmaplan. Syftet med flyktingpolitiken är att hjälpa individer under en svår tid och ge dem möjlighet att vid ett senare tillfälle återvandra eller integreras fullt ut i det Svenska samhället. Det ska då ställas ordentliga krav på t.ex självförsörjning och anknytning. Medicinska anledningar ska också väga tungt

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Personligen anser jag inte att Sverige ska vara medlemmar i NATO. En organisation som bland annat har medlemmar som Turkiet och Ungern som leds av auktoritära ledare. Samtidigt finns en stor del av dess medlemmar som har tvivelaktig demokratisk utveckling som t.ex Albanien och Rumänien

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: A-kassan är ett försäkringssystem som utöver statsbidrag finansieras av arbetaren själv genom avgift, och arbetsgivaren genom arbetsgivaravgifter. Ersättningsperioden är redan begränsad och avtagande. Syftet borde vara att ge människor möjlighet att hitta nytt arbete utan att behöva oroa sig för mycket för ekonomin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Strandskyddet idag har en skadlig inverkan i kommuner med många små vattendrag. Stora ytor hålla utanför exploateringsmöjligheter då det finns mindre vattendrag i området.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Ska man ha en upprustning av Svenska försvaret måste det tillåtas att kosta pengar. Och dessa pengar behöver på något vis tillföras statskassan. Jag tycker att skatten till försvaret ska öronmärkas och betalas på egen post. En försvarsskatt. Då är det riktade medel mot försvaret som inte riskerar att hamna i skottgluggen för politisk oenighet då pengarna kan öka eller minska med inte omfördelas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Public Service har som uppdrag att utöver att ha bildning och nyhetsrelaterade verksamheter också värna kulturen i Sverige. Och det anser jag sker med bravur, det finns allt från smala kulturella tillställningar, till stora populärkultur events, underhållning med serier eller film, och andra "spelshower"

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Ja jag anser att försäljning av nyproducerade fordon som drivs av motorer som använder bränslen som fungerar genom förbränning av kolväten ska förbjudas. Jag anser också att biobränseln ger upphov till CO2 belastning och ska minskas. Förbudet ska dock gälla från 2030

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Jag anser att mycket av ungdomars dåliga upplevelser kommer från betygshetsen. Betygen är ett dåligt medel för att mäta faktiskt kunskap utan bidrar till "Wikipedia" kunskap, som är kort och flyktig. Betyget Icke Godkänd bör avvecklas

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Extra viktig Jag tror att fördelningspolitiken behöver ses över i sin helhet. Och det borde vara med som hos våra Norska grannar. En större del av lokala skatteinkomster får lov att stanna kvar inom den egna kommunen. På så vis kan småkommuner med lönsamma företag ha ett fungerande samhälle trots ett mindre innevånare antal.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Johan Blixth har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Jag anser att marknaden ska få möjlighet att sätta de priser de behöver utefter avkastningskrav och investeringar. Men priserna ska inte bli helt marknadsreglerade, då vissa attraktiva områden kommer bli omöjligt att bo i om du inte har tillräckligt hög inkomst. Man bygger in segregation i bostadspolitiken som något önskvärt

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Höghastighetståg är bra för personbefordran och inte fullt lika bra vid godstransporter. Det kan finnas rimliga punkter där höghastighetståg kan vara motiverat, men än så länge är de synnerligen få

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Jag anser att staten ska ha ansvar för den behandlande vården, du har rätt till en jämnlik vård i hela Sverige. Och det får du inte i dag. Det är på tok för stora regionala skillnader.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: Karensdagen ska avskaffas, man ska inte straffas för att man blivit sjuk. Däremot kanske kraven på sjukintyg ska införas från första dag, finns inte det ska karensavdraget göras.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Johan Blixth har hoppat över denna fråga

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Blixth: När det kommer till att exploatera naturresurserna vi har behöver det både bli enklare, men staten behöver ta betydligt bättre betalt för våra gemensamma ändliga tillgångar. Man kan inte slumpa bort värden

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Blixth: Sverige är idag öppet för att ta emot asylsökande, men det är processen från asylsökning till flyktingstatus som antingen behöver öppnas eller stängas. Jag anser den ligger på en rimlig nivå idag

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Blixth: Jag anser att polisen inte ska få använda hemliga tvångsmedel alls utan brottsmisstanke

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Blixths val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat

Så svarar Johan Blixth: Prioriterar man dessa tre områden kommer resterande områden få de bättre på sikt. Lägre energipriser i ett hållbart samhälle där landets ekonomi värnas för att kunna fördela resurser till alla sina politikområden