Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jimmi Weiland

Varför ska väljarna rösta på dig?

För jag gillar att lyssna och lära mig och är inte rädd att ändra uppfattning om jag ställa inför bra argument. Dessutom är jag ganska snäll.

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i Växjö. Tycker om att lyssna på böcker, följa nyheter och umgås med min systerson. Släktforskning är min hobby.

Vad har du för yrke?

Jobbar med kundservice, tidigare transportarbetare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Farfar

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rangordnat: 1. Alliansen 2. Mittenregering med L och C 3. Högerregering med M och L utgör regeringsunderlag

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jimmi Weiland

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Kvalitén på undervisningen är viktigare än vem som driver skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Ska vi klara att elektrifiera samhället och ta oss bort från det fossila samhället behöver vi tillgång till stora mängder pålitlig energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Egentligen ska samma lagar gälla i hela samhället. Men som kortvariga insatser för att stävja brottslighet i ett område kan det vara ett värdefullt verktyg.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Rut skapar jobb. Vita jobb som betalar skatt, gör pensionsinsättningar, erbjuder sjuklön etc.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Men hur biståndet används måste reformeras. Bistånd rakt ner i korrupta statskassor är bara slöseri.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Monarkin är en kvarleva från tiden före demokratin. Alla positioner i samhället ska kunna nås av alla medborgare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Fossila bränslen måste bort på något sätt. Samtidigt får priset inte sticka iväg för snabbt, för man måste ha råd att bo i glesbygd också.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Skatter i allmänhet ska inte hålla på att höjas hela tiden. Och för någon som äger sitt hus eller ett sommarhus är det inte för att det skapar en inkomst åt en, utan för att det skapar livskvalitet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Det bör finnas ett grundstöd för kultur men överlag behöver även kultur täcka sina kostnader bättre.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Allting handlar om balans. Ja vi behöver mer energi från sol, vind och vatten. Samtidigt är det inte rimligt att enskilda människor ska drabbas av raserade fastighetsvärden eller stora olägenheter.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Att tigga kan inte räknas som att vara självförsörjande, om vi tänker på europeisk rörlighet. Men om det handlar om att sätta mat på bordet så blir det väldigt fel att förbjuda tiggeri. Frågan måste hanteras varsamt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: För samhället i stort är detta en icke-fråga. Det varken löser eller orsakar stora samhälleliga problem. Men det kan betyda jättemycket för en enskild individ så självklart ska det finnas ett tredje alternativ.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Dela föräldraförsäkringen i tre delar, en till varje förälder och en som föräldrarna använder efter eget tycke.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Att förbjuda nätläkare löser ingenting. Gör primärvården lika bra eller bättre istället så löser det sig självt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Det behövs blandade lösningar. Tar vi hit kvotflyktingar så ska vi också ta ansvar för dem med permanent uppehållstillstånd. Men annars kan tillfälliga tillstånd vara bra till situationen klarnar.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Extra viktig Det är det enda trovärdiga lösningen för att snabbt stärka Sveriges säkerhet. Det är Nato-motståndarna som är skyldiga en förklaring till hur man ska garantera svensk säkerhet på ett trovärdigt sätt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Strandskyddet är bra överlag. Men vi har väldigt mycket sjönära mark och en del av den tål att användas till bostäder t ex för att öka en kommuns attraktivitet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Vi betalar redan höga skatter. Man kan distribuera om i budgeten först.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Vi betalar för underhållning och allt möjligt idag med en tvingande avgift. Även vi som inte tittar.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Det kan inte vara så att bara välbeställda ska ha råd att äga och köra bil. Och var ska all elektricitet komma från redan 2025?

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Betyg handlar om barns rätt till god undervisning. Ett underkänt betyg visar att nånstans har vi som samhälle inte tagit vårt ansvar för det här barnet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Andra lösningar kan prövas först. Man kan slå ihop kommuner eller samarbeta på olika sätt. Man kan se över vad man lägger pengar på och hur man kan använda resurserna bättre. Att kommunens gränser ser ut som de gör är inte ett självändamål. Invånarnas behov är.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Måste finnas utrymme att döma utifrån situation.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Går inte att plötsligt införa marknadshyror i ett system som är så snedvridet som bostadsmarknaden. På lång sikt måste det ske, men hur det görs är viktigt också.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Ska vi minska fossila bränslen måste fler transporter ske elektrifierat. Tågen är nyckeln till att klara fossilfria transporter på långa avstånd.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Var du bor ska inte påverka hur kvaliteten på din vård är.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Är man sjuk ska man vara hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmi Weiland: Olika lösningar för olika stora företag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jimmi Weiland: Sverige har tagit ett stort ansvar med att ta emot asylsökande. Men vi har misslyckats med integrationen. Vi behöver tid att hinna ikapp.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jimmi Weiland: Finns det ingen brottsmisstanke är det väl meningslöst att avlyssna? Men menar man personer i periferin till de här kriminella miljöerna, där olika kopplingar är oklara eller där man inte vet exakt var en brottsmisstanke ska placeras så kan det vara bra att vara mer på offensiven.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jimmi Weiland: Skatterna är väldigt höga på alla grupper idag och behöver i allmänhet sänkas. Helst hade jag sett en plattskatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jimmi Weilands val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning